Ajax-loader

Litván György könyvei a rukkolán


Litván György - Magyar ​gondolat - szabad gondolat
A ​kötet a közelmúltban elhunyt Litván Györgynek állít emléket azzal, hogy gazdag életművéből összegyűjti a szerző legfontosabb történeti tanulmányait. A tanulmányok elsősorban a magyar századelő eszmei és politikai törekvéseit, a nemzeti, a demokratikus és a szocialista áramlatok egymáshoz való viszonyát, ütközéseit és találkozásait, a modernizáció és a hagyománykövetés konfliktusait elemzik. Néhány írás a demokrácia s a diktatúra hazai válaszútjaival foglalkozik (1918-1919-es forradalmak, Jászi Oszkár és Károlyi Mihály emigrációs levelezése, a sztálinizmus lélektana, a kollektív elfojtás és a totális rendszerek összefüggése). A tanulmányok sorát Pótó János Litván-bibliográfiája zárja.

Litván György - Szabó ​Ervin, a szocializmus moralistája
Szabó ​Ervin alakja és életműve ma már nem sorolható a méltatlanul elfeledettek és elhanyagoltak közé. Az utolsó negyedszázadban fokozatosan elhárultak hosszú eszmei száműzetésének politikai és ideológiai okai, részletekben megjelentek fontosabb írásai, cikkek és tanulmányok tömege elevenítette fel emlékét, méltatta, ismertette vagy elemezte sokoldalú gondolkodói, munkásmozgalmi, nevelői és könyvtárosi teljesítményét. Születésének centenáriumán megkapta az őt megillető helyet a századforduló nagy reformnemzedékének arcképcsarnokában. Szabó Ervin gondolkodónak is, embernek is roppant ellentmondásos egyéniség. Nem véletlen, hogy halála után annyi felől tartottak rá igényt, hogy szinte minden baloldali irányzat megtalálta benne a magáét, hogy időről időre más és más vonása, oldala kerül előtérbe. Nincs okom tagadni, hogy képe a "vele" töltött hosszú évek során bennem is többször módosult. Mások egészen másként láthatják ma is, holnap is. Bizonyos, hogy a Szabó Ervin-kérdésben nem ez a munka lesz az utolsó szó.

Jemnitz János - Litván György - Szerette ​az igazságot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Litván György - Kovács Éva - Schmidt Mária - Kovács András - Simon Róbert - Karády Viktor - A ​zsidókérdésről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Litván György - Sorstársak ​és kortársak
A ​kötet Litván György válogatott történeti-politikai írásai közül azokat tartalmazza, amelyek kortársairól, továbbá szélesebb értelemben vett sorstársairól szólnak. Nagy részük (kivéve néhány nagyobb lélegzetű, tanulmánynak is beillő esszét) általában valamilyen alkalomból (évfordulók, születésnapok, gyász kapcsán) készült méltatás, elemzés, megemlékezés. Kötetbe gyűjtésüket - akárcsak az 1956-os Intézet által már megjelentetett Maradjunk a tényeknél című első kötet esetében - az indokolta, hogy az ilyen, zömmel publicisztikai jellegű cikkeket ma már csak könyvtárakban, fáradságos munkával lehet megtalálni. Márpedig Litván György még a napi aktualitásokhoz kötődő munkáiban is általában túl tekintett a múlékony szempontokon. Ezek az írásai mindenekelőtt arról szólnak, amit a szerző a felidézett személy ismeretében és az alkalom kontextusában különösen fontosnak tartott. De az alkalomhoz kötött cikkek megfogalmazása közben is hű maradt szakmai énjéhez, s gondolatait a szaktörténész pontosságával vetette papírra. Ami ily módon e megszólalásokból kikerekedik, általában több mint személyes vélekedés: olyan körültekintő és jól informált ítéletalkotás, amely mind színvonalánál, mind a felidézett személyek szerepénél fogva megérdemli, hogy helye legyen a magyarság kollektív emlékezetében.

Kollekciók