Ajax-loader

Pecsuk Ottó könyvei a rukkolán


Kiss B. Zsuzsanna - Pecsuk Ottó - Igazgyöngy
"Derék ​asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél" - írja a bölcs Lemuél király a Példabeszédek könyvében. Ez a bibliai szövegválogatás nemcsak arról szól, hogy mi minden tehet "derék asszonnyá" egy nőt, hanem arról is, hogy a nőknek milyen sok területen kell ma helytállniuk ahhoz, hogy harmóniában élhessenek Istennel, önmagukkal, családtagjaikkal és barátaikkal. Ebben a helytállásban ma is Isten szava a legbiztosabb kapaszkodó és iránytű. Ajánljuk mindenkinek, aki önmagára tud ismerni a Biblia nőalakjaiban.

Pecsuk Ottó - Pontos. ​Természetes. Érthető
Pecsuk ​Ottó 2019-ben megvédett habilitációs értekezése a bibliafordítással foglalkozik, ennek szerkesztett változata jelenik most meg ebben a könyvben. Vizsgálatában fontos helyet kap a történeti áttekintés, de a legnagyobb hangsúlyt a fordításelméleti megközelítések és konkrét bibliafordítói gyakorlatok, a világszerte tapasztalható és Magyarországon is érzékelhető folyamatok, főbb jelenségek és trendek kritikai értékelése, rendszerezése kapja. A mű középpontjában E. A. Nida elmélete és gyakorlata, illetve a bibliatársulati keretek között végzett bibliafordítás áll, fontos kitekintéssel a tervezett magyar ökumenikus bibliafordítás kérdéseire. „Bár a bibliafordítás elméletéről vagy gyakorlatáról néhány bevezető munka már magyar nyelven is megjelent, Pecsuk Ottó könyve a feldolgozott szakirodalom mennyisége és a téma tárgyalásának összetettsége terén messze túlhaladja ezeket az írásokat. Az egyik fő eredménye azoknak a fordítói elveknek, illetve eljárásoknak a kimunkálása, amelyek akár a Bibliatársulat jövőbeli munkájához is elvi alapvetést és gyakorlati útmutatást jelenthetnek majd.” Kustár Zoltán „A szerző egységben láttatja a bibliafordítás elméletét és gyakorlatát a kezdetektől napjainkig, az idegen nyelvektől a magyar bibliafordítások világáig haladva. Kiváló tanító és tudományos munkának tartom, amely közvetít a fordításelmélet és a bibliatudomány között, s ezzel olyan szakmai alapot teremt, amely hozzájárulhat a felekezetek közötti kölcsönös megértéséhez.” Martos Levente Balázs

Pecsuk Ottó - Pál ​és a rómaiak
Pecsuk ​Ottó doktori disszertációjában jól használható "kommentárt" ad a Római levélhez, miközben bevezeti olvasóit az első századi Római Birodalom, a korabeli judaizmus és az ősegyház világába, dinamikus képet rajzol az apostolokról, együttgondolkodásra és további tanulmányozásra ösztönözve az értő olvasót.

Kollekciók