Ajax-loader

Hierotheos Vlachos archimandrita könyvei a rukkolán


Hierotheos Vlachos archimandrita - Egy ​éjszaka a Szent Hegy sivatagában
A ​Szent Hegy (Áthosz) áldott hely az egész egyház számára. Szerzetesek élnek ott, akik gyakorolják a Jézus-imát, és igyekeznek aszkétikus életet élni, amim tulajdonképpen Szentírás szerinti élet. Ezáltal a szerzetesek az egyház hagyományának a hordozóivá válnak. Egy ilyen szerzetes-aszkétával beszélget a könyv szerzője. A könyv Görögországban klasszikusnak számít, s ott már kilenc kiadást ért meg. 10 nyelvre lefordították, többek között angolra, arabra, franciára, spanyolra oroszra. A könyv szerzője - aki a könyv írásakor egy görögországi szerzetesközösség elöljárója (archimandritája, főapátja) volt, ma pedig püspök - hiszi, hogy a kereszténység nem filozófia vagy ideológia, hanem terápiás tudomány és gyakorlat, amely az ember személyiségének legbensőbb részét gondozza. Aki figyelmesen olvassa és használja a könyvet, igazat fog adni a szerzőnek. S arra is rá fog érezni, hogy a Jézus-ima (Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam!) valódi értéket képvisel és továbbít. A Jézus-imáról - hála Istennek - jelent már meg néhány könyv, de állíthatjuk, hogy ez a könyv igazán közel van a forráshoz. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a második, egyúttal javított kiadást tartja kezében az Olvasó. Kívánjuk, hogy minél többen minél többet tudjanak meríteni abból. Talán éppen a könyv segítségével!

Hierotheos Vlachos archimandrita - A ​lélek betegsége, a lélek gondozása
Hierotheos ​Vachos atya harmadik könyveként jelent meg magyarul ez a könyv (Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 1997, 2004; Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, 1998), most már második kiadásban. Ez az újabb könyv olvasmányosan komoly, s valljuk be, nagyon is aktuális témát elemez. Az okokat a könyv is taglalja. Azon túl, hogy korunkban talán több betegség teszi próbára az ember szervezetét - vagy a fejlődés következtében többről szerzünk tudomást - ehhez adódik még, s talán nem függetlenül, hogy az ember lelke beteg, és ez a betegség megzavarja kapcsolatát Istennel, saját magával, embertársaival, de még a természettel is. Ezen problémák orvoslásában, gyógyításában az igaz-hitre építő keresztény lelkiség szerepe hallatlanul nagy, beleértve az Egyház szerepét is. Itt legalább annyira igaz, mint testi épségünkkel kapcsolatban, hogy a legegyszerűbb gyógyítás a megelőzés. Erre utal a címben a gondozás. A könyvben életszerűen visszaadott párbeszéd szinte bennünket is odaültet a kérdezők és a csodálkozással és csodálattal figyelők közé. Ha a könyvet figyelmesen elolvassuk, átelmélkedjük és elsajátítjuk, akkor már csak alkalmazni kell az olvasottakat az életben. Igaz, ez a nehezebb feladat, de éppen azért olvassuk el a könyvet, hogy könnyebb legyen. "... Ahogy haladtam előre a szövegben, úgy tárult fel előttem egy gazdag, új világ, amit bár be tudtam illeszteni az én más hagyományokon nevelkedett lelki életembe (pl. zsoltárimádság, lelkivezetés). Örömmel ajánlom a könyvet mindazoknak, akik veszik a bátorságot, hogy hiányosságaikkal szembesülve elmélyítsék lelki életüket, és fáradtságot nem kímélve keressék az Urat." (B. Á. lektor véleményéből)

Hierotheos Vlachos archimandrita - Bevezetés ​a keleti keresztény lelkiségbe
Nagy ​örömére szolgál a kiadónak és a fordítónak egyaránt e kis könyv közreadása. A szerző Hierotheos Vlachos archimandrita (főapát, a könyv megjelenésekor pedig püspök) Magyarországon is ismertté vált az Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagába (VS Studio, Budapest, 1997) c. könyvének megjelentetésével. A "Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe" c. könyvével a szerző szeretné bemutatni az ortodox lelki élet alapjait. Igazán tömören összegzi az ortodox egyházi élet körvonalait, újra meghatározva a régóta helytelenül használt vagy értelmezett fogalmakat: praxis (gyakorlat), teória (szemlélődés), értelem (nuos), ész, lélek ápolása stb. Nagy szükség van az ortodox lelki élet alapjának meghatározására, mert ma gyakran hivatkoznak az atyák tanítására. Hiba azonban, ha a fogalmakat, a kifejezéseket nem helyezzük az ortodox hagyomány környezetébe, és ha nem arra építve fogalmazzuk meg azokat. A könyv rövid bevezetést nyújt az ortodox lelkiségbe. A szerzőnek nem célja, hogy átfogóan elemezze a témát. Sokkal inkább ízelítőt szándékozik adni az ortodox egyházi hagyomány területéről, "kis belépőt" oda.

Kollekciók