Ajax-loader

Arday Géza könyvei a rukkolán


Arday Géza - De ​hol vannak a gyerekek?
A ​szerző a jelen kor tárgyilagosságával vizsgálja az írók gyerektelenségének témakörét. A kötetben számos olyan író és költő helyeződik előtérbe, akik nem alkudtak meg a diktatúra előtérbe, akik nem alkudtak meg a diktatúra éveiben, s ezért nagy áldozatot kellett hozniuk: évekig hallgatásra voltak kényszerítve. Egy író- és költőnemzedék jelentős személyiségei (főként az újholdasok) nem vállal(hat)tak gyerekeket. Mindannyian alkottak, élték az életüket, s emberi-művészi lenyomatuk kötetekbe gyűjtve maradt ránk. Nem egyszerű kérdés, hogy kinek miért nem lett utódja, az azonban tény, hogy alkotói pályájuk meghatározó szakaszában gyerekeknek szóló műveket hoz(hat)tak létre,s ezáltal az ifjúsági és gyerekirodalom jelentős részévé váltak: Galgóczi Erzsébet Kukorelly Endre Mándy Iván Mészöly Miklós Nemes Nagy Ágnes Ottlik Géza Pilinszky János Szabó Magda Tamási Áron Weöres Sándor. Egy eddig feltáratlan témáról kaphat betekintést az olvasó. Feltáratlan, hiszen ezzel a kérdéssel behatóan még senki sem foglalkozott. A mű irodalompszichológiai megközelítésmódjában járja körül a témát. A gyerektelenség, mint “probléma” nem csak az irodalmi alkotók (költők és írók) körében ismert, ám ez itt azért érdekes, mert éppen ők alkották – részben kényszerűségből – a magyar ifjúsági- és gyermekirodalom remekműveinek jelentős részét, amelyeken azóta nemzedékek nőttek fel.

Arday Géza - Szabó ​Dezső szemlélete és egyénisége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arday Géza - Gyermektelen ​írók a diktatúra idején
Az ​író a jelen kor tárgyilagosságával vizsgálja az írók gyermektelenségének témakörét. Ebben a kötetben számos olyan alkotó kerül előtérbe, akik nem alkudtak meg a diktatúra éveiben, s emiatt nagy áldozatot hoztak. Nemes Nagy Ágnessel együtt vallhatjuk, hogy "hiteles élet élet nélkül hiteles művészet sem lehetséges". Egy író- és költőnemzedék legjelesebb személyiségei - főleg az újholdasok - nem vállaltak gyermeket. Utódok helyett műveket adtak az örökkévalóságnak. Fiatalok voltak, mégis gyermektelenek maradtak, mert ezáltal kiszolgáltatottá váltak volna a rendszer számára. A kötetben szereplőkre jellemző, hogy életük meghatározó alkotói szakaszában gyerekeknek szóló műveket hoztak létre. Emiatt egy átalakult irodalmi térben, azon belül egy másik mezőben mégis megőrizhették a függetlenségüket, az esztétikai értékteremtésüket, és egyaránt beírták nevüket az ifjúsági irodalomba, valamint a gyermekek szívébe is. A gyermektelen írók problémáját vizsgálja ez az irodalomtörténeti és szociológiai munka. Beszélgetések alakalmával Polcz Alaine hívta fel a szerző figyelmét a könyvben foglalt jelenségre. A munkához Lengyel Balázs és Szabó Magda is jelentős segítséget nyújtott.

Kollekciók