Ajax-loader

Róth József könyvei a rukkolán


Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​vizsgafeladatok 2008.
A ​kiadvány az okleveles könyvvizsgálói képzés Számvitel és elemzés tantárgyának 2004. és 2007. közötti írásbeli vizsgafeladatait foglalja össze. A vizsgafeladatokkal elsősorban a könyvvizsgálói vizsgákra készülőknek kívánunk segítséget nyújtani, de a felsőoktatásban, valamint a mérlegképes képzésben részt vevők is jelentős segítséget kaphatnak írásbeli (és szóbeli) vizsgáikhoz. A könyv kidolgozott és ki nem dolgozott feladatokat is tartalmaz, így a tanulás mellett a megszerzett tudás ellenőrzésére is lehetőség nyílik.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2004.
A ​Számviteli esettanulmányok című kiadványt nem a teljesen kezdőknek, hanem a számvitelben bizonyos mértékben jártas haladóknak ajánljuk. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését. Az összefoglaló és rendszerező jelleg ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már gyakorló számviteli szakemberek is hasznosan forgassák a könyvet.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2008.
A _Számviteli ​esettanulmányok_ című kiadványt nem a teljesen kezdőknek, hanem a számvitelben bizonyos mértékben jártas haladóknak ajánljuk. Fő célunk az összefoglaló rendszerezés volt. Ezzel kívántuk megkönnyíteni a felsőfokú képzésben résztvevők vizsgákra való felkészülését. Az összefoglaló és rendszerező jelleg ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már gyakorló számviteli szakemberek is hasznosan forgassák a könyvet.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Pénzügyi ​számvitel
A ​Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszéke által – a bolognai (BSc, BA) képzés céljára – készített tankönyv a Pénzügyi számvitel tantárgy oktatásának első tananyaga, mely az elméleti ismeretanyagot tartalmazza, néhány kidolgozott példával. A tankönyv a számviteli szakma és oktatás egyéb területein is jól hasznosítható. Ajánlható egyetemek, főiskolák BS képzésein résztvevőknek és a mérlegképes könyvelői képzés számvitel vizsgájára való felkészüléshez.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2015.
A ​2016. évtől hatályos számviteli változások szükségessé teszik a több éve, folyamatosan piacon lévő szakmai kiadványaink megújítását. A változások egy jelentős része az EU 2013/34. Irányelvének átültetése miatt vált szükségessé, de a gyakorlat oldaláról kikényszerített módosítások is megjelentek a törvényben, kihasználva azt a lehetőséget, hogy egyes témákat átfogóan kellett újraszabályozni. A 2000. évi újrakodifikálás óta nem volt ilyen átfogó számvitelitörvény-módosítás, mint amilyet a 2016-ban hatályba lépő módosítások hoznak. A Számviteli esettanulmányok című szakkönyv régóta ismert a számviteli szakmát művelők körében. Haszonnal forgathatták az okleveles könyvvizsgálói képzésben részt vevő jelöltek, illetve a gyakorló szakemberek is. Az elmúlt években a szerzők a könyv tartalmát számos olyan különleges gazdasági esemény bemutatásával egészítették ki, amely lehetővé teszi, hogy a munka az alkalmazók számára egységes egészként mutassa be a gazdálkodókat érintő alapvető és néhol specifikus kérdéseket.

Róth József - Adorján Csaba - Lukács János - Veit József - Számviteli ​esettanulmányok 2009.
2001. ​január 1. ismét egy fontos mérföldkő a magyar számviteli szabályozás legújabb kori történetében. Egy megújított jogszabály, a 2000. évi C. törvény alapján kell a gazdálkodóknak a könyveiket vezetni, a beszámolóikat elkészíteni. A korábbi - 1991. évi XVIII. törvény - kilencévi hatályosság után betöltötte feladatát, és elindította a magyar számvitelt a nyugat(európa)i típusú szabályozás felé. Az európai harmonizációs törekvések, az EU csatlakozás (látszólagos?) közelsége, az élet indokolták az újrakodifikált számviteli törvény megalkotását.

Adorján Csaba - Lukács János - Róth József - Veit József - Számvitel ​speciális kérdései 2010.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Baricz Rezső - Róth József - Könyvviteltan
A ​kötet tartalmából: a számvitel alapfogalmai, a könyvvitel alapfogalmai, a könyvelés alapfogalmai, fajtái és eszközei, a könyvviteli elszámolások körének bővítése, költség és eredmény, számlaelméletek, a számlakeret.

Kollekciók