Ajax-loader

Mary Hollingsworth könyvei a rukkolán


Mary Hollingsworth - Művészetek ​világtörténete
Az ​egyetemes művészettörténet harmincezer esztendőn át követi nyomon az építészet, a szobrászat, és a festészet fejlődésének legfontosabb korszakait. E fejlődés színterei a pogány-antik világ, valamint a középkori keresztény Európa, az iszlám országok, India, a buddhizmus, a taoizmus, valamint a konfucianizmus befolyása alatt álló Kína, Fekete-Afrika, nemkülönben a Kolumbusz előtti Amerika, a fejedelmi udvarok és a polgárság Európája, az európai hatalmak gyarmatai, valamint modern világunk, a technika világa. A stílustörténeti osztályozás sémáit könyvünkben kulturális korszakok alapján történő tagolás váltja fel; ez a szemléletmód a művészet világtörténetét a kultúra világtörténetévé szélesíti.

Mary Hollingsworth - Egyetemes ​művészettörténet
Mindenkor ​és minden kultúrában jellemző volt az emberre a művészi tevékenység. Az idők folyamán a legkülönbözőbb művésztípusok alakultak ki a maguk saját szabályaival és statútumaival: közintézmények karolták föl a művészi tevékenységet, s mindenki által látogatható múzeumokban kezdték gyűjteni és őrizni a műtárgyakat. Valamely korszak vagy kultúra történetéhez lényeges alkotóelemként tartozik hozzá művészetének története is, nem kisebb súllyal, mint tudományos földfedezéseinek története. A városok, régiók, államok és kontinensek közötti kölcsönhatás a művészet -a közöttük zajló kommunikáció és kulturális csere e fontos tényezője- nélkül kevésbé intenzív, sokoldalú és termékeny lett volna.

Kollekciók