Ajax-loader

Dr. Lükő István könyvei a rukkolán


Dr. Lükő István - Szakképzés-pedagógia
Olyan ​időszakban született ez a könyv, amikor a szakképzés központi jelentőségű üggyé vált. Jól érzékelhetően túlképzés van bizonyos szakmák esetén, míg számos üzemnek külföldi szakmunkásokat kell foglalkoztatnia. Sok esetben a hiányzó szakembergárda fékezi, sőt hátráltatja az ország szempontjából fontos befektetéseket - ezzel egyre nehezebb helyzetbe hozva településeket, régiókat. Nem vonhatjuk ki magunkat a nemzetközi folyamatokból. Világszerte felértékelődött a szakképzés, hiszen a gyorsan változó technikai-társadalmi viszonyok, a globalizáció következményeként fontossá vált élethosszig tartó tanulás miatt már nem csak egy szakma megszerzéséről van szó, hanem folyamatos képzésről és átképzésről a munkavállalók egész élete során. Erre az új kihívásra készít fel ez a könyv. Szakirodalmi elemzések, külföldi és hazai példák segítségével mutatja be, hogy az eredményes szakképzés milyen speciális pedagógiai hátteret igényel, milyen módon alkothatnak harmonikus egységet az elméleti oktatás, a gyakorlati tapasztalatszerzés és a munkaerő-piaci igények. kísérletet tesz arra, hogy bemutassa a világban fellelhető szakképzési modelleket, és ezeket tartalmi-módszertani szempontból elemezze. Irányt mutat abban, hogy mit javíthatunk a képzési rendszerünkön és ezt hogyan tehetjük. Haszonnal forgatható ez a szakkönyv az iskolarendszerű szakképzésben a gyakorló tanároknak, iskolavezetőknek és fenntartóknak csakúgy, mint a munkaerő-piaci képzések tervezőinek, szervezőinek és trénereinek.

Dr. Lükő István - Környezetpedagógia
"A ​szerző munkájának eredményeként olyan kézikönyv született, amely jól használható a hazai felsőoktatásban, különös tekintettel a tanárképzésre és a tanártovábbképzésre. A kötet sajátossága, hogy a környezeti nevelést többféle szemszögből próbálja megvilágítani, így ökofilozófiai, környezetszociológiai, környezetpszichológiai és környezetpedagógiai oldalról . . . Ezzel a céllal azt kívánja elérni, hogy a környezeti nevelés területét komplexen közelítse meg, hangsúlyt adva a társadalmi aspektusoknak, hogy a természettudományok oldalára billent egyensúlyt megpróbálja visszaállítani. Ezzel hozzájárul a környezeti nevelés összetett kapcsolatrendszerének teljesebb bemutatásához. A kötet tartalmának elrendezése a kitűzött célhoz igazodik. A bevezetést követő fejezetekben az ember természeti, technikai, társadalmi környezetének lényegét próbálja bemutatni. Ez rendkívül fontos, hiszen ma, amikor a hazai környezeti nevelés paradigmaváltásáról beszélünk, látnunk kell, hogy a környezetvédelem önmagában nem képes megoldani a problémákat, ui. a környezeti, társadalmi és gazdasági igényeknek harmóniában kell lenniük . . . Általánosságban elmondható, hogy a könyv alkalmas mind a természettudományos, mind a humán felkészültségű pedagógusjelöltek, illetve gyakorló pedagógusok, de akár más szakemberek környezetpedagógiai ismereteinek bővítésére." (dr. Kiss Ferenc)

Kollekciók