Ajax-loader

Fóris-Ferenczi Rita könyvei a rukkolán


Fóris-Ferenczi Rita - De ​Anyu!
Egy ​család. Öt családtag. Hétköznapi történetek a feleség és anya szemüvegén keresztül. Játszmák és megértések, kis- és nagybetűs iskolák, kamaszság és lappangó felnövekvés. Ne a Család Ódáját, még kevésbé jópofa sztorik sorozatát várja az Olvasó ettől a könyvtől! Az óráról órára megújuló helyzetek mindig mást hoznak és követelnek, mint amit a pszichológiai receptek mondanának. Hogy könnyű-e szeretni, épp miként lehet és kell szeretni, sokszor talányokba takarózik.

Fóris-Ferenczi Rita - Orbán Gyöngyi - Székely Melinda - Vincze Kata Zsófia - Zágoni Melinda - Beszélgetőkönyv ​a megértő irodalomoktatásról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fóris-Ferenczi Rita - Birta-Székely Noémi - Pedagógiai ​kézikönyv
A ​jegyzet elsődlegesen a véglegesítő és II. fokozati vizsgára készülőknek íródott, témakörei is igazodnak a pedagógus-továbbképzés e formájának követelményeihez. Ebben a megközelítésben tartalmazza a pedagógiaelmélet letisztultabb, kiforrottabb eredményeinek rendszerezését, s ezzel egyidejűleg kitekint a legújabb felismerésekre is. A kézikönyv címzettjei tehát azok a gyakorló pedagógusok, akik mesterségük művelése, hivatásuk megélése, az oktatás mindennapjai során megoldásokat, válaszokat keresnek napjaink pedagógiai kihívásaira.

Fóris-Ferenczi Rita - A ​visszahatás kifejezése a magyar nyelvben történeti megközelítésben
A ​nyelvi tudás és a nyelvről szerzett tudás, a tudományművelés igényének, logikájának és a nyelvhasználat kapcsolatának a láttatásához a visszahatás kifejezése, a visszaható kifejezőeszközök történeti vizsgálata csak szűk területen járulhat hozzá. Megerősíthet viszont abban, hogy a leíró grammatika eredményeinek alábecsülése nélkül, a megértés szándékával értelmezzük újra grammatikai ismereteinket a nyelvi valóság tapasztalata alapján. Valószínű, hogy ezeknek a kutatási tapasztalatoknak a birtokában a 2001-ben befejezett dolgozatot ma már másképp lehetne megírni. Ebben a formájában és felépítésében azonban jobban tükrözi azokat az akadályokat, amelyekkel megírása során szembesültem. Fóris-Ferenczi Rita