Ajax-loader

Schram Ferenc könyvei a rukkolán


Schram Ferenc - Magyarországi boszorkányperek I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Schram Ferenc - Magyarországi ​boszorkányperek 1529-1768
A ​magyarországi boszorkányperek első gyűjteményét Komáromy Andor adta ki 1910-ben, műve azonban nem teljes. Munkája folytatásaként jelenik meg a Magyarországi Boszorkányperek 1529-1768-ig, amely 451 per anyagát tartalmazza megyénként csoportosítva. Az olvasó megtudja e könyvből, hogy mi a boszorkányperek művelődéstörténeti jelentősége, miért mások a XVI. századtól kezdődő magyar perek, mint a nyugat-európaiak, hogyan kapcsolódnak a középkori eljárásokhoz, a magyar ősvalláshoz. A teljes terjedelmükben, betűhíven közölt periratok, amelyek túlnyomórészt magyar nyelvűek, a néprajz mellett a művelődéstörténet, nyelvészet, jogtörténet, sőt az ideggyógyászat számára is fontos forrásanyagot nyújtanak, de a szakembereken kívül haszonnal olvashatják mindazok, akik a történeti forráskiadványokban akár szülőföldjük múltja, akár régi nyelvünk szépsége iránt érdeklődnek.

Kollekciók