Ajax-loader

Nagy József könyvei a rukkolán


Nagy József - Szép ​magyar szó
Könyvem ​szeretne kedves olvasmánya lenni mindazoknak, akik érdeklődnek nyelvünk szépségei iránt.

Czékus Lajos - Hoffer József - Nagy József - Labdarúgó almanach 1987
A futballban nincs megállás. Az események úgy követik egymást, hogy igencsak nehéz lépést tartani a történésekkel. Erre a feladatra az 1980-1981-es indulástól az Almanach, s ha bizonyos útkereséssel is, lassan olyan lexikonná válhat, amelyet érdemes forgatni, igyekszik segíteni az "emlékezetnek". A különböző európai kupaküzdelmek BEK, KEK, UEFA KUPA - újszerű összesítéséből jobban kitűnik a magyar csapatok szereplése, esetleges vitás kérdéseket is eldönthet a statisztikát mindig perdöntőnek tartó vitatkozók vagy éppen fogadók között. A nemzetközi labdarúgóélet egyéb érdekességei mellett természetesen megfelelő helyet és teret kap a magyar labdarúgás, a válogatottól a serdülők bajnokságáig. Először jelentkezik az évi Eseménynaptár, kivonatolva visszapillantást ad a sportág legjelentősebb nemzetközi és hazai eseményeiről, hónapról hónapra emlékeztetve a "nagy dátumokra". Folytatódik a Sztár ÁBC is. Olyan legendás neveket talál az olvasó a felsorolásban, akikről talán ma már ritkábban esik szó, de nélkülük elképzelhetetlen lett volna a sportág világméretű fejlődése és népszerűsödése. Többet nem árulunk el a tartalomról, meghagyjuk az olvasónak a felfedezés örömét.

Nagy József - Nevelési Kézikönyv
Ennek a könyvnek az a célja, hogy segítséget nyújtson az iskolai pedagógiai programok, az iskolák nevelési rendszerének, feladatainak kidolgozásához. Lényegesen eltér az eddig megszokott ideologikus, metaforikus pedagógiai tankönyvektől, és az eddigi közkeletű ismeretekhez képest sok új fogalmat, ismeretet tartalmaz. Az ebből fakadó esetleges nehézségek könnyítése érdekében a szerző szándékosan mellőzi a szövegközi hivatkozásokat, az előzmények bemutatását. A kézikönyv elsősorban az iskoláknak, a gyakorló pedagógusoknak és az önkormányzatok közoktatással foglalkozó tagjainak, szakértőinek szól.

Nagy József - Dietetika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - Sárréti ​gyűjtésem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - A ​Nagyatádi-féle földreform
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - Általános ​és szervetlen kémia I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - Uborka- ​és dinnyetermesztés a házikertben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - Schmidt Gábor - Sípos Béla - Tóth Imre - Kerti ​szerszámok
A ​kiskertmozgalom növekedésével párhuzamosan növekedett a kert használatához szükséges szerszámok iránti igény. Sok kerttulajdonos panaszkodott, hogy a választék ugyan nő, csak éppen nem tudják, melyik szerszám mire való, és melyiket lehet a leggazdaságosabban használni. Miért jobb egy csuklós kapa, mint a hagyományos; a sokféle és -fajta oltókésből melyiket válasszák? Így záporoznak az ilyen és hasonló kérdések. Mindezekre akar válasz adni a szerzői munkaközösség. ___A különböző szerszámok, eszközök bemutatását a kertészeti munkák szerint csoportosították. A talajápolással kapcsolatos fejezetbe a talajforgatás, -porhanyítás és -lazítás eszközeit sorolták. A növényápolás szerszámai között ismertetik a metszés, az öntözés egyszerűbb és bonyolultabb szerszámait és berendezéseit. Ezt követik a zöldségtermesztés speciális műveleteihez szükséges eszközök, szerszámok; hagyományos és műanyaggal borított hajtató- és palántanevelő berendezések bemutatása. A növényvédelmi részben a fizikai, kémiai és biológiai növényvédelem eszközei találhatóak az egészségvédelmi felszerelésekkel együtt. A szüret, a szállítás, a feldolgozás, a tárolás, valamint a kertépítés eszközei zárják a könyvet.

Alexander Brody - Nagy József - Megtalálni ​Serendipityt
A ​Megtalálni Serendipityt két, első ránézésre nagyon különböző, mégis rokon lélek, jó barát: Alexander Brody reklámszakember, a magyar kultúra nagy támogatója és Nagy József újságíró beszélgetőkönyve. Párhuzamos életrajz, amelyben jól megfér egymás mellett Jorge Luis Borges, Jávor Pál, Audrey Hepburn, Albert Einstein, Neumann János, Andy Warhol és megannyi más híresség, akikkel Brodyt jó szerencséje Magyarországon, Amerikában és szerte a nagyvilágban összehozta - és a pestlőrinci KISZ-lakótelep, a néphadsereg, a tanítóképző és a szocializmus világa, amelyben Nagy József felnőtt és elindult pályáján. A kötetet gazdag fényképanyag illusztrálja. Alexander Brody 1933-ban született Budapesten, 1948-tól az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, jelenleg Magyarországon és Hawaiin él, reklámszakember. A Young and Rubicam az ő nemzetközi elnöksége idején lett a világ legnagyobb hirdetési cége. Nagy József 1968-ban született Budapesten, újságíró. Általános iskolában tanított, majd a 168 Órához került, utóbb dolgozott egyebek mellett a Népszabadságnak és a Mozgó Világnak. 2010 óta a 24.hu munkatársa.

Nagy József - A ​Börzsöny hegység edényes flórája / Vascular flora of the Börzsöny Mountains
A ​Nemzeti Park jelentős részét kitevő Börzsöny növényvilágát feldolgozó munka Nagy József botanikus évtizedes kutatásainak összefoglalása.

Nagy József - Konyhakert ​az erkélyen
A ​sorozat sikeres bemutatkozása után újabb füzetekkel gyarapodik. Továbbra is a kertbarátok nagy táborához szól egy-egy fontos témakör gyakorlati tennivalóinak leírásával. A magunk termelte paradicsom, paprika, saláta, gomba stb. a legszebb, a legjobb ízű. De mitévő legyen az, akinek nincs kertje? Ez a füzet megtanít arra, hogyan lehet a betonrengeteg talpalatnyi erkélyére, a teraszra veteményest varázsolni, milyen zöldségfélét, fűszernövényt hogyan lehet cserépben, virágládában, konténerben, akár mesterséges "talajban" sikerrel felnevelni. A szerző útmutatásait követők fáradozásának csodálatos a jutalma: a kezük nyomán, a szemük előtt felnövő tőről maguk szedhetnek a vajas kenyérre friss snidlinget, a borsólevesbe petrezselyemzöldet, vendégeiknek pirosan mosolygó szamócát.

Nagy József - XXI. ​század és nevelés
Egyre ​sürgetõbb az igény arra, hogy az intézményes nevelés az oktatást kognitív motívumok, készségek és képességek fejlesztésének érdekében végezze, hogy a kognitív kompetencia, más szóval az értelem kiművelése központi céllá, mindennapi feladattá váljon. Ez a könyv ennek a sürgetõ igénynek a szükségességérõl, lehetõségérõl, feltételeirõl és feladatairól szól. A pedagógia elméletében és gyakorlatában hasznosítható forrástudományok és az empirikus pedagógiai kutatások eredményeinek felhasználásával, a fejlõdést rendszerképzõdésként, optimalizálódásként és hierarchizálódásként (reprezentatív újraírásként) értelmezve ismerteti a kognitív, a szociális, a perszonális kompetencia fejlesztendõ motívum-, képesség- és készségrendszereit, azok alapvetõ fajtáit és készleteteit, a fejlesztés lehetõségeit és feladatait.

Nagy József - Dinnye, ​uborka, tök
A ​kötet a dinnye, az uborka és a tök termelésének ismereteit közérthetően adja át annak, aki ezeknek a növényeknek a termelésére vállalkozik. Részletesen tárgyalja a kabakos növényeket növény- és élettani szempontból, ismerteti a szabadföldi termesztés eljárásait, mint a területkiválasztás, a talajelőkészítés, a tápanyagellátás, vegyszeres gyomirtás, öntözés stb.

Nagy József - A ​paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956
A ​kötet két -egymással összefüggő- szempontból vizsgája a magyar agrártörténet 1945 és 1956 között: ezek az állami beavatkozás, állami irányítás és a hagyományos paraszti társadalom bomlása. Rávilágít arra, hogy azok a jogi, gazdasági, politikai intézkedések, amelyek a parasztság gúzsbakötését és kényszerhelyzetbe hozását eredményezték, nem 1948-ban kezdődtek: előzményeik -kevésbé súlyos formában- 1945-től léteztek.

Nagy József - Fejlesztés ​mesékkel
A ​DIFER programcsomag újabb kötete a rendszeres mesélésben, beszélgetésben rejlő lehetőségek használatához kínál eszközöket és módszereket a 4–8 éves gyermekek szociális, anyanyelvi, gondolkodásbeli fejlődésének eredményesebb segítése érdekében. Azok az 5–6 éves gyermekek, akiknek szinte minden nap mesélnek, másfél évvel fejlettebbek értelmileg és szociálisan azoknál, akiknek nem szoktak mesélni. Még nagyobb (két év) a hatása a "szóbeli együttműködésnek", vagyis a rendszeres beszélgetésnek. Ismeretes, hogy az iskolába lépő gyermekek között ötévnyi a fejlettségbeli különbség. Mivel ezt a szélsőséges fejlődési fáziskülönbséget a hagyományos pedagógiai kultúrával nem lehet kielégítően kezelni, az ötödik évfolyamba lépő tanulók egyharmadának fejlődése lelassul, aminek következtében a tizedikes szakiskolások átlagos értelmi fejlettsége az ötödik-hatodik évfolyamos tanulók átlagos fejlettségi szintjén reked meg. A kutatások szerint a felnövekvő generációk jövőjét, sorsát az iskolába lépők szélsőséges fejlődési fáziskülönbségei határozzák meg. Ezt a különbséget van esélyünk - szülőknek és pedagógusoknak egyaránt - csökkenteni e könyv rendszeres használatával.

Bogdán János - Nagy Ferenc - Nagy József - Kovács Mihály - Takács Gábor - Elektronikus ​áramkörök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - Haszonkert ​a ház körül
A ​zöldségnövények intenzív művelést kívánó, nyersen vagy feldolgozva emberi táplálékul szolgáló, nagy biológiai értékű, sok vitamint, ásványi sót, íz- és zamatanyagot tartalmazó növények. Az újabb kutatások szerint a zöldség több mint táplálék. A zöldségfogyasztás fokozása az egészségmegőrzést szolgálja. A fogyasztandó zöldség termesztéséhez alapos szakértelem szükséges. Jó értelemben mondva ehhez "mesterré" kell válni. Könyvünk a növény morfológiai leírásától kezdve ismerteti az általános termesztési igényeket, feladatokat. Kitér a fajták felsorolására, a környezeti igények, talaj-előkészítés, trágyázás, szaporítás, növényelrendezés, ápolás, betakarítás ismertetésére.

Nagy József - A ​vak komondor országa
Emlékeznek ​a vak komondorra, és Terikére, Szabikára? És az utóbbi huszonöt év legerősebb mondatára, ami Simicska Lajos ajkát hagyta el a G-napon? Rémlik, ahogy Puch László elzavarta Gyurcsány Ferencet az MSZP-ből, és ahogy Ángyán József hadat üzent Orbán Viktornak? Széles Gábor energiacellája és ufóhite megvan még? És ahogy Vona Gábor kibökte, hogy a cigányozás és a zsidózás nem vezet sehová? És hogy a Fradi kápója szerint cigányozni nem rasszizmus? Volna merszük megsérteni Csányi Sándort? Egyáltalán, tisztában vannak vele, mivel lehet? Elgondolkodtak azon a Kövér Lászlótól származó vallomáson, hogy a rendszerváltás el lett fuserálva? Mit szóltak, amikor Ranschburg tanár úrból kiszakadt: A demokrácia jó. Az összes bajával, ezzel az undorító korrupcióval, ezekkel a szarházi politikusokkal együtt is.? És amikor Hankiss Elemér a rendszerváltás utáni szabadrabláson szomorkodott? És amikor jó Jancsó Miklós kenyérkékről, kenyérdarabocskákról mesélt? És az megvan, hogy a legnagyobb élő magyar történész esszéista, John Lukacs szerint semmi sem biztos, még az univerzum léte sem? A kötet Nagy József újságírónak a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta készült interjúiból válogat fél évtized magyar közéletét igyekezve bemutatni. Karrierek, arcok villannak fel a hol őszintébb, hol hadováló válaszok mögött. Tán kiderül belőlük, mit, miért, hogyan fuseráltunk el.

Fazekasné Fenyvesi Margit - Nagy József - A ​beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - A ​zöldborsó
A ​hüvelyes növények - így a zöldborsó is - az emberi társadalomban nélkülözhetetlen, értékes fajok. A zöldborsó rövid tenyészidejű, a területről korán lekerülő, árbevételt korán adó zöldségfaj. Érdemes termeszteni, mert nitrogénban gazdagítja a talajt, termesztése jól gépesíthető. Könyvünk a még sikeresebb termesztést kívánja szolgálni, és ezáltal a termesztőknek még több sikert és még nagyobb jövedelmet szeretnénk biztosítani.

Nagy József - Vége???
Tudod-e, ​hogy a XXI. évszázadban jelenlegi technikánkat, életvitelünket folytatása az emberiség öngyilkosságát, pusztulását jelenti? Tudod-e, hogy e szörnyű vég már gyermekeid, unokáid életében bekövetkezhet?

Fazekasné Fenyvesi Margit - Józsa Krisztián - Nagy József - Vidákovich Tibor - DIFER ​Programcsomag - Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára
A ​DIFER programcsomag célja, funkciója, hogy segítse az eredményes iskolakezdést. Az első tanévek eredményei meghatározzák a tanulók jövőjét. Az első évfolyamokon elsajátítandó alapkészségek eredményessége nagymértékben az úgynevezett kritikus elemi készségek fejlettségétől függ.

Nagy József - A ​zöldségtermesztő mester könyve
A ​zöldségnövények intenzív művelést kívánó, nyersen vagy feldolgozva fogyasztható, nagy biológiai értékű, sok vitamint, ásványi sót, íz- és zamatanyagokat tartalmazó növények. Fontos táplálékok! Újabb kutatások szerint, több mint táplálékok! Kellő mértékű, választékos, folyamatos fogyasztásuk fokozza az egészségmegőrzést. A könyv a fogalmi meghatározástól kezdve ismerteti a zöldségnövények származását, botanikai jellemzőit, táplálkozási, népgazdasági jelentőségét. Kitér az élettani alapok ismertetésére, a talajigényre, a termesztéstechnikai munkák ismertetésére (talajművelés, öntözés, vetésforgó, szaporítás, ápolási munkák, betakarítás, tárolás stb.) majd részletesen ismerteti az egyes zöldségfajok legfontosabb termesztési útmutatóit.

Nagy József - A ​sárga- és görögdinnye
Az ​elmúlt 3-4 évszázadban szép számmal jelentek meg a dinnyék termesztéséről kisebb-nagyobb terjedelmű írások. Ezek jó része a meglévő...

Nagy József - Orvosi ​latin nyelvi alapismeretek
Az ​egészségügyi szakközépiskolák és szakiskolák tankönyvének célja, hogy olyan nyelvi ismereteket nyújtson az orvosi nyelvben egy alapvető szókincs elsajátítása, a szavak főbb formai változatai és szerkezeti kapcsolatai, valamint az összetett és képzett szavak alkotóelemeinek megismerése révén, amelyeket a tanulók jól használhatnak a további tanulás, majd pedig szakmájuk gyakorlása során. A nyelvi anyag nagyobb részét a kiváló orvosoktató szerző több okból is célszerűnek látta az anatómia tárgyköréből kiválasztani. Egyrészt, mert az anatómia kifejezésekben szerepel a legtöbb latin szó - tehát a tanulók a legtöbb latin szószerkezettel anatómiai tanulmányaik során találkoznak, másrészt, mert az anatómiai kifejezések nagy része alkalmas modell a latin nyelv szerkezeti elemeinek és azok jellemzőinek bemutatására, harmadrészt, de nem utolsósorban, mert a szakmai és szakközépiskolákban a latin nyelv és az anatómia oktatása közel párhuzamosan, ill. szoros egymásutániságban folyik. A tankönyv anyaga és terjedelme nagyobb, mint ami egy tanév alatt megtanítható - ez lehetőséget ad a tanárnak, hogy belátása szerint válassza ki a tanulmányi anyagot.

Nagy József - Vico
A ​szerző történelem- és nyelvfilozófiai megközelítésben reflektál Vico munkásságának egyes, kiemelt aspektusaira. E reflexiókat foglalják keretbe azon vizsgálódások, amelyek a nyugati filozófiában a modern kortól megjelenő hermeneutikai és analitikus filozófiai irányzatok közti lehetséges konvergenciákra vonatkoznak. Mindez azon probléma tisztázása révén kerül kifejtésre, hogy Vico életművét analitikus,vagy hermeneutikai-fenomenológiai kiindulópontok alapján lehetséges-e hatékonyabban interpretálni. Vico életműve ilyen típusú elemzésének ideiglenes lezárásaképpen kísérli meg a szerző az olasz filozófus nyelvfilozófiai téziseinek lokalizálását az alapfeltevéseiket tekintve a XVII. századig visszavezethető chomskyánus-wittgensteiniánus nyelvfilozófiai viták keretein belül.

Csertő Aranka - Ecsédi András - Nagy József - Puppi József - Iskolaelőkészítő ​kompenzálás
A ​pszichológiai kutatások egyre több tényt tártak fel, amely szerint a gyermekek fejlődési lehetőségei kevéssé vannak kihasználva. Az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a környezet retardáló hatása 6-8 éves korig jóvátehetetlen károkat okozhat. Érthető, hogy e felismerések tudatosulása után, a hatvanas években világszerte hatalmas mozgalmak bontakoztak ki és terjedtek el az iskolába lépő korosztályok egyenlőbb esélyű iskolakezdése érdekében. Ám a kudarcok megmutatták: a probléma sokkal komplexebb, súlyosabb és nehezebb, semhogy néhány eljárási móddal számottevő eredményt lehetne elérni. A tapasztalatok a hetvenes évek elején arra a meggyőződésre vezettek, hogy az óvoda utolsó és az iskola első évfolyamait egységként kezelve az egész beiskolázási rendszert felül kell vizsgálni. Ennek eredményei olvashatók az "Iskolaelőkészítés és beiskolázás", a "Kompenzáló beiskolázási modell", a "PREFER" vizsgálati rendszer és az "5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége" című kiadványokban. Ez a mostani kötet a kutatások befejező darabja. Ebben már arról van szó, hogy mi a teendő a pedagógiai munka folyamatában annak érdekében, hogy mérséklődjenek a sorsdöntő különbségek az iskolába lépő korosztályokban. Természetesen csak a lehetőségek és korlátok körvonalainak a fölvázolására vállalkozhattak a szerzők. Meggyőződésük szerint az iskolába lépő korosztályok szélsőséges heterogenitását mérsékelő kompenzatív óvoda megszületése szükséges és lehetséges. A kötet részletesen ismerteti a kísérlet tartalmát és módszereit, de a széles körű elterjesztés a jövő feladata, sok ezer gyakorló pedagógus alkotó munkájának eredménye lehet csak.

Nagy József - Harangozó Vilmos - A ​kőszegi Jézus Szíve templom
A ​kőszegi Jézus Szíve templom építésének története és – a színes képek segítségével – belső szépsége tárul fel az olvasó előtt a kiadványban, amely a Szombathelyi Egyházmegye Kincsei sorozatban kapott helyet. Nagy József és Harangozó Vilmos összeállításából kiderül, hogy a kőszegiek 1672 óta a Szent Imre-templomba jártak szentmisére, egészen 1892-ig, amikor is Major János belevágott az új templom építtetésébe. Az új plébániatemplom terveit Ludwig Schöne bécsi építész készítette, az építkezés kivitelezője pedig Müller Ede építési vállalkozó volt. A neogótikus stílusban épült Jézus Szíve templom Kőszeg gyöngyszeme lett. Égbetörő (57 méter magas) tornya mellett két melléktorony, a tetőzeten pedig a huszártorony tárul hívogatóan a látogató elé. A hatalmas (19 méter magas) főhajót két mellékhajó támasztja, és kereszthajó szeli át. A szemet gyönyörködtető templomban megtaláljuk a magyar és a világegyház legismertebb szentjeinek szobrait és a legkülönbözőbb oltárokat. Az oszlopfőket díszítő pávafarok motívum az istenháza legnagyszerűbb és leglátványosabb díszítőeleme, amelyet az olvasó is megcsodálhat. A kiadványból emellett kiderül az is, hogy a templomban elhelyezett örökmécsest egy kőszegi mester készítette, továbbá látható az a 15. századi monstrancia is, amelynek alakja a templom tervezésénél mintául szolgált.

Háklár László - Nagy József - Információrendszerek ​tervezése és szervezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy József - Kompetencia ​alapú kritériumorientált pedagógia
Az ​utóbbi évek pedagógia kutatásai azt igazolják,hogy a közoktatási rendszer nem csökkenti, hanem lényegesen megnöveli a tanulók közötti fejlettségbeli különbségeket. A hagyományos ismeretalapú pedagógia kultúra képtelenné vált az eredményességgel, az esélyegyenlőséggel szemben növekvő igények teljesítésére. Ez a könyv a hagyományos pedagógia kutúra problémáiról, a kompetencia alapú, kritériumorientált pedagógia megoldást kínáló lehetőségeiről szól.

Nagy József - IV. ​Károly
Ki ​volt az utolsó magyar király? Vajon megmenthette volna a Monarchiát, ha határozottabb, keményebb, esetleg előbb kerül a trónra?Európa-szerte nagy irodalma van a habsburg-ház uralkodásának, miként a magyar királyok politikai, emberi bemutatásának is. IV. Károly személye iránti érdeklődést az is fokozza, hogy uralkodása egybeesik az első vilgháború utolsó éveivel, a nagy közép-európai birodalom széthullásával, s a térség újkeletű nyomorúságával, amelynek hatásai napjainkban felerősödnek, s az akkor megrajzolt térképek újabb vérldozatokkal látványosan újraíródnak.A szerző érdeme, hogy először vállalkozott átfogó elemzésre. A könyvből nemcsak IV. Károly történetét ismerhetjük meg, hanem a világháború befejező időszakának magyarországi eseményeit, politikai válságait is, a háborús vereségek hatását, az 1919 utáni új államberendezést. Az olvasó minderről hű képet kaphat a népszerű, olvasmányos stílusban írt műből.

Kollekciók