Ajax-loader

Dave Hunt könyvei a rukkolán


Dave Hunt - A Vatikán árnyékában
A világszerte ismert szerző és előadó, Dave Hunt a kereszténység kialakulását és az utána következő tizenkilenc évszázad eseményeit vizsgálva igyekszik pontos képet adni a történelem egyik legtitokzatosabb szereplőjéről, a Vatikánról.

Dave Hunt - T. A. McMahon - Psychology ​and the Church
For ​nearly two thousand years prior to the rise of modern psychiatry and psychotherapy, the church ministered to believers who were experiencing mental, emotional, and behavioral problems by using the teachings of the Scriptures and through the power of the Holy Spirit. Contemporary Christianity’s embrace of psychology raises an important question: Was there an insufficiency on the part of God’s Word and His Holy Spirit during those two millennia, making it necessary for the church to turn to modern psychotherapy in order to more effectively address a Christian’s problems of living? In the history of contemporary Christendom, no secular enterprise has had such a profound influence on Christianity as has psychological counseling. The critical question raised by these developments is: Have they been helpful or harmful to the body of Christ? Dave Hunt and T.A. McMahon, co-authors of The Seduction of Christianity, unearth the roots and expose the results of Christianity’s embrace of the beliefs of Freud, Jung, Rogers, Maslow, and others. Using content compiled from past feature articles in The Berean Call newsletter, the authors also contribute new material and tackle answers to tough questions in a special Q&A section.

Dave Hunt - T. A. McMahon - A ​keresztyénség félrevezetése
Vonakodva ​szántuk rá magunkat e könyv megírására, bár tudtuk, hogy meg kell tennünk. Nem állt szándékunkban vitát vagy szakadást okozni, egyetlen célunk az volt, hogy leleplezzük azt az egyre inkább erőre kapó félrevezetést, amely nincs tekintettel a személyekre. A dolog mindnyájunkat érint - az egyszerű keresztyéntől az érett és megbecsült vezetőkig. Szándékunk inkább az embereket megmenteni és nem pedig elítélni. Korunk nagy tragédiája, hogy az átlagkeresztyént vagy túl könnyű meggyőzni, vagy egyáltalán nem lehet. Túl kevesen szánják rá az időt, hogy végiggondolják a dolgokat és saját maguk ellenőrizzék azokat a Szentírásból. Akik meg akarnak menekülni a nagy félrevezetéstől, vissza kell, hogy térjenek a Bibliához, hogy megtudják: mit hisznek, és miért, ahelyett hogy engednének a kísértésnek és elfogadnák a "szakértők" kész válaszait. A megjövendölt hitehagyás időszakában még keresztyén vezetőket is félre fognak vezetni (Mt 7,22-23), és azoknak, akik tanításukat követik, hasonló tragédiában lesz részük. Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy az Urat követjük, és nem embereket.

Rabindranath R. Maharaj - Dave Hunt - Egy ​guru halála
Egy ​indiai család története, akik a hindu vallást gyakorolták. Az apa híres guru, nagyon különleges ember. Fia apja társaságát, szeretetét keresi... de hiába. Majd elhagyja apja emlékét és az Úr Jézust Krisztus útját választja. Jóga, transszerű állapot, keleti misztika, megváltozott tudatállapot, hipnoterápia, autoszuggesztió, kontrollált képzeletgyakorlat... Ezek a szavak részesei lettek életünknek, ezenfelül a tudományos közvélemény is egyre inkább elismeri az okkult jelenségek létét: a materialista beállítottságú nyugati társadalom korábbi szkepticizmusát felcserélte az okkulttal szembeni nyitottságra. Megrázó életrajz, és egyben egy csodálatos bizonyságtétel, hogy miként szabadul a hindu okkultizmus karmaiból...

Dave Hunt - Harc ​az elméért / Visszaszámlálás Krisztus második eljöveteléig
Két ​könyv egyben! HARC AZ ELMÉÉRT A pozitív gondolkodás általában jobb, mint a negatív, és néha sokat segíthet, de megvannak a korlátai. Aki tagadja a józan ész eme korlátait, és azt hiszi, hogy az elme képes megteremteni a saját univerzumát, az az okkultizmus területére lép, ahol az e hitet tápláló démonok végül elpusztítják a lelket. Nyugaton egyre szélesebb tömegek fogadják el ezt a misztikus filozófiát, elfelejtve, hogy mennyi nyomorúságot okozott ott, ahol gyakorolták. VISSZASZÁMLÁLÁS KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELÉIG A prófécia nehéz téma és sok embert kiábrándítottak az egymásnak ellentmondó és gyakran szenzációs értelmezések. Mások úgy érzik, hogy a téma szükségszerűen nem egyértelmű és nyomasztó, ezért kerülni kell. De a valódi kép nem olyan sötét és gyászos, hiszen a prófécia soha vissza nem térő alkalmat kínál azoknak, akik - megértve "az idők jeleit" -, készek arra, hogy higgyenek abban, amit a Biblia hirdet és ennek szellemében cselekedjenek.

Dave Hunt - A ​fenevadon ülő asszony I-II.
Még ​befejezetlen az utolsó időkről szóló történet? Ezekben a napokban a figyelem egyre inkább az eljövendő Antikrisztusra irányul - ez azonban csak az egyik fele a történetnek. Sokan csodálkozva fedezik fel, hogy a Jelenések könyve 17. fejezetében szereplő prófécia egy másik titokzatos szereplőről is szól - a fenevadon ülő asszonyról. Ki is ez az asszony? A hagyomány szerint a római egyházzal van összefüggésben. Nem idejét múlta már ez a nézet? - kérdezhetné bárki -, végtére is ma a Vatikán békejobbot nyújt a protestánsoknak az egész világon. "A katolikus egyház már teljesen megváltozott" - szokták mondani. Tényleg így lenne? A próféciák kiváló értelmezője, Dave Hunt, A fenevadon ülő asszony c. könyvében bibliai igazságokon és történelmi jelentőségű eseményeken keresztül pontos képet ad az asszonyról, és arról, hogy milyen fontos szerepet játszik az Antikrisztus eljövendő birodalmában. A Jelenések könyvének 17. és 18. fejezetében található 8 megkülönböztető jegy minden kétséget kizáróan rávilágít, hogy ki is ez az asszony valójában. Még beteljesülésre vár egy rendkívüli bibliai prófécia! Dave Hunt világszerte ismert szerző és előadó. Húsznál több könyve mintegy hárommillió példányban kelt el. Legsikeresebb művei: Global Peace (Világbéke), The Rise of the Antichrist (Az Antikrisztus felemelkedése), The Seduction of Christianity (A kereszténység megrontása) és The God Makers (Istencsinálók)

Dave Hunt - A ​fenevadon ülő asszony I-II.
Még ​befejezetlen az utolsó időkről szóló történet? Ezekben a napokban a figyelem egyre inkább az eljövendő Antikrisztusra irányul - ez azonban csak az egyik fele a történetnek. Sokan csodálkozva fedezik fel, hogy a Jelenések könyve 17. fejezetében szereplő prófécia egy másik titokzatos szereplőről is szól - a fenevadon ülő asszonyról. Ki is ez az asszony? A hagyomány szerint a római egyházzal van összefüggésben. Nem idejét múlta már ez a nézet? - kérdezhetné bárki -, végtére is ma a Vatikán békejobbot nyújt a protestánsoknak az egész világon. "A katolikus egyház már teljesen megváltozott" - szokták mondani. Tényleg így lenne? A próféciák kiváló értelmezője, Dave Hunt, A fenevadon ülő asszony c. könyvében bibliai igazságokon és történelmi jelentőségű eseményeken keresztül pontos képet ad az asszonyról, és arról, hogy milyen fontos szerepet játszik az Antikrisztus eljövendő birodalmában. A Jelenések könyvének 17. és 18. fejezetében található 8 megkülönböztető jegy minden kétséget kizáróan rávilágít, hogy ki is ez az asszony valójában. Még beteljesülésre vár egy rendkívüli bibliai prófécia! Dave Hunt világszerte ismert szerző és előadó. Húsznál több könyve mintegy hárommillió példányban kelt el. Legsikeresebb művei: Global Peace (Világbéke), The Rise of the Antichrist (Az Antikrisztus felemelkedése), The Seduction of Christianity (A kereszténység megrontása) és The God Makers (Istencsinálók)

Kollekciók