Ajax-loader

Párdányi Miklós könyvei a rukkolán


Gaál Béla - Párdányi Miklós - Bormarketing
Az ​elmúlt évtizedben a magyar bor hírneve, piaci pozícionáltsága sajnálatos módon csökkent, a marketingszemlélet és marketingeszközök hiánya, a nem versenyképes minőség, valamint a nemzetközi piacon előretörő új konkurencia is egyre érezhetőbb lemaradást okoz a magyar szőlő és borágazatnak. Néhány év, s a magyar bornak nemcsak a külpiacon, hanem saját hazájában is meg kell küzdenie a vásárlók kegyeiért. Ez a könyv számos új hazai és külföldi elméleti és gyakorlati ismeretanyag átadásával, a különböző marketing eszközök stratégiai és operatív felhasználásának ismertetésével kívánja a magyar bor bel- és külpiaci marketing tevékenységének erősítését elősegíteni.

Mann Miklós - Párdányi Miklós - Salamon Konrád - Kalmár Árpád - A ​Német Szövetségi Köztársaság története
A ​Német Szövetségi Köztársaság ma a tőkés Nyugat-Európa vezető hatalma. Története korántsem azon a napon kezdődik, amikor megalakulását kikiáltották, hanem 1945-ben, a hitleri Harmadik Birodalom megsemmisulésével. A nyugati hatalmak minden eszközt felhasználtak arra, hogy minél előbb talpra segítsék az általuk megszállt övezetekban a nagytőkét. Maga az NSZK hosszú utat járt meg mind gazdaságilag, mind politikailag, amíg mai erős pozicióját kivívta. A nagyszabású amerikai támogatás nyomán kibontakozó gazdasági fellendülés hamar meghozta számára a „gazdasági óriás” státuszát, de egy egész korszaknak kellett eltelnie, míg szakított azzal a szélsőséges politikával, amelyet ma az adenaueri korszakkal, az egyedüli képviselet elvével és a hírhedt Hallstein-doktrínával szokás fémjelezni, míg az országban a belső tartalmi változások megérlelték egy reálisabb politikai irányvonal, a szociáldemokrata-liberális kormányzás megvalósításának, többek között a szocialista országokhoz fűződő kapcsolatok rendezésének feltételeit. A kötet szerzői végigkísérik az elmúlt több mint négy évtized eseményeit, feltárják a politika és a gzdaság kölcsönhatásának azokat a fő momentumait, amelyek döntően befolyásolták az NSZK politikai útját.

Kollekciók