Ajax-loader

Szűcs Jenő könyvei a rukkolán


Szűcs Jenő - A ​magyar nemzeti tudat kialakulása
A ​Magyar Őstörténeti Könyvtár harmadik kötetében Szűcs Jenőnek, az 1988-an elhunyt nemzetközi hírű középkorkutatónak két kéziratban maradt munkáját tesszük közzé. E művek publikálása a magyar őstörténeti kutatásokban jelentős fordulatot hoz, ugyanis Szűcs Jenő ezekben a magyar etnogenezis elméleti megalapozását és szintézisét nyújtotta. Az általa használt módszerek új szemléleti alapokon nyugszanak, amelyek az egyes részeredmények vitathatóságával együtt is meg fogják újítani a magyar őstörténetről kialakított képet. A szerző eredeti terve szerint a középkori nemzettudatról készült egy nagyobb monográfiát írni. Az elképzelésből, minden részletében kidolgozva, egy önálló monográfiává fejlődve, csak az előzményeket tárgyaló bevezető fejezet készült el 1970-ben. Ez azonban nem került publikálásra. 1988-ban hozzáfogott egy új változat megírásához, amit töredékes formában is csatoltunk a kötethez.

Szűcs Jenő - Nemzet ​és történelem
A ​nemzet a modern kor terméke, de előzményei visszanyúlnak a középkorba. Szűcs Jenő tanulmánykötetének újbóli kiadását éppen az indokolja, hogy a nemzeti kérdés történeti és aktuális megítélését - amely oly sok vitát váltott ki és vált ki ma is - a kérdés korai historikumának analízisével megvilágítja, s a nemzeti történelem oly gyakran "torzult" látószögét kiigazítja. _Módszere_ nem a puszta leírás, hanem a kritikai elemzés; _célja_ nem színes példatár összeállítása a nemzeti lét előtörténetéből, hanem a vizsgált korba és az egyetemes történeti fejlődés keretei közé állítja be a nemzet középkori fogalmát és a nemzeti tudat korai előzményeit.

Szűcs Jenő - Városok ​és kézművesség a XV. századi Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs Jenő - A ​nemzet historikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge (hozzászólás egy vitához)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs Jenő - Vázlat ​Európa három történeti régiójáról
A ​nagyszabású történelmi esszé több évszázad fejlődését tekinti át Európa fogalmának megszületéséről e földrész végletes részekre szakadásáig. Melyek a "nyugatias" társadalomszerveződés legfontosabb elemei? Hogyan alakult Kelet-Európa szerkezeti fejlődésének menete? S hogyan jött létre a kettő között egy sajátos alkatú képlet: Közép-Kelet-Európa? E térség - s benne Magyarország - kialakulásának mélyreható strukturális elemzését végzi el a neves középkorkutató.

Szűcs Jenő - Az ​utolsó Árpádok
"Szűcs ​monográfiája a 20. századi történetírás egyedülálló teljesítménye. Érdemét nem pusztán abban kell látni, hogy szerteágazó tematikájának minden területén merőben új kutatási eredményeket tartalmaz, noha publikálását önmagában ez is indokolná. Nem is csak abban, hogy okfejtése ezúttal ismét adekvát stiláris eszközökkel párosul, s a modorosságot levetkőzve sikerült megtalálnia korábbi, keresetlen hangját. Alighanem mindezeknél is fontosabb maga a minta, amelyet szolgáltat: íme, így fest egy történelmi korszak monografikus feldolgozása, ha szakavatott tudós a tudomány legkorszerűbb eszközeivel végzi el. Ez az a mérce, amelyet azoknak, akiket a sors hasonló feladat elé állít, kívánatos lesz majd elérniük, vagy ha ez nem sikerül, legalább meg kell próbálniuk megközelíteni. Nem lesz könnyű dolguk" ¯ írja Engel Pál szerkesztői előszavában.

Kollekciók