Ajax-loader

Sigmund Freud könyvei a rukkolán


Sigmund Freud - A ​halálösztön és az életösztönök
A ​pszichoanalitikus elméletben fenntartás nélkül elfogadjuk, hogy a lelki folyamatok lefolyását az örömelv (Lustprinzip) önműködően szabályozza, s úgy hisszük, hogy ez a lefolyás mindenkor kínos feszültség következtében indul meg, és oly irányban halad tova, hogy végeredményében ennek a feszültségnek a csökkentésével, tehát a kín elkerülésével vagy az öröm előidézésével essék össze.

Sigmund Freud - Az ​álomról
Abban ​a korszakban, melyet "tudományelőttinek" nevezhetünk, az emberek nem jöttek zavarba, ha arról volt szó, hogy az álmot megmagyarázzák. Ha felébredés után visszaemlékeztek reá, magasabb, isteni vagy ördögi hatalmak kegyes vagy ellenséges megnyilatkozását látták benne. A természettudományos gondolkodásmód felvirágzásával ez az egész értelemdús mitológia pszichológiává alakult át, s ma a művelt emberiségnek csak igen elenyésző kisebbsége kétkedik abban, hogy az álom az álmodónak saját lelki alkotása. Ám a mitológiai feltevés elejtése óta az álom új magyarázatot követel. Keletkezésének feltételei, az éber állapot lelki világához való viszonya, függése azoktól az ingerektől, melyek az alvási állapot közben tolulnak az észrevevés felé, tartalmának sok az éber gondolkodást megbotránkoztató sajátossága, a benne elképzelt képek s a hozzájuk fűződő indulatok közti aránytalanság, végül az álom illanékonysága, az a mód, amellyel azt a gondolkodás, mint tőle idegent félretolja, emlékét megcsonkítja vagy kioltja: mindezek a problémák és még sok más is századok óta várnak a megoldásra, ami azonban mindmáig nem sikerült kielégítő módon.

Sigmund Freud - A ​szexualitásról
Ismerjük ​vagy nem ismerjük, elismerjük vagy sem Sigmund Freudot - nélküle és pszichoanalitikus iskolája nélkül a lélektan nem fejlődött volna olyanná, amilyennek ma tapasztaljuk. Számtalan gyakorlati esetből, megfigyelésből levont általános következtetéseit rögzíti ez a kis kötet, amely három "értekezést" (tanulmányt) tartalmaz a legizgalmasabb tárgykör, a szexualitás témájában. Az első A nemiség tévútjai címet viseli. Ebben mai szemmel is kivételesen tárgyilagos modorban fejti ki a kérdés természetes vagy kóros vetületét - mennyiben változat, mennyiben betegség. Második és harmadik értekezése a gyermeki és a serdülőkori szexualitást elemzi. Sok, ma már közkeletűvé vált fogalom kap itt először világos értelmezést (szorongás, elfojtás, szublimáció stb.) A könyvben csupán egy kis szeletét látjuk Freud világának, ahogyan azt 1905-ben megfogalmazta. 1915-ben már a magyar olvasó is hozzáférhetett, dr. Ferenczi Sándor közérthető, gördülékeny fordításának köszönhetően, aki nem csupán kiválóan ismerte a freudi életművet, hanem közvetlen munkatársa is volt a professzornak.

Dr. Ferenczi Sándor - Sigmund Freud - Levelezés III/1.
Sigmund Freud és Ferenczi Sándor levelezése harmadik, egyben utolsó kötetének első félkötete az 1920 januárja és az 1924 decembere közötti leveleket tartalmazza. A levelek, mint a korábban megjelent kötetekben is, hű képet adnak mindennapjainkról, személyes életkörülményeik alakulásáról éppúgy; mint gondolataik fejlődéséről és pszichoanalitikus mozgalom helyzetéről.

Sigmund Freud - Újabb ​előadások a lélekelemzésről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sigmund Freud - L'interpretazione ​dei sogni
Con ​"L'interpretazione dei sogni" Sigmund Freud ha avviato una delle grandi rivoluzioni del Novecento divulgando la sua teoria dei processi inconsci. In nessuna altra opera è riuscito a coniugare in modo così brillante l'esigenza della completezza e del rigore con quella della chiarezza e della semplicità dell'esposizione. Tanto da rendere questo libro una sorta di passepartout in grado di aprire tutti gli accessi principali ai concetti della psicoanalisi. Alla vita onirica e alla sua interpretazione viene riconosciuto un ruolo fondamentale per la comprensione delle patologie psichiche - nevrosi e psicosi - ma anche delle motivazioni di tanti nostri atteggiamenti e peculiarità caratteriali. Spiegare cosa si nasconde dietro l'apparente bizzarria delle immagini e dei contenuti del sogno equivale, per Freud, a penetrare nei meandri della nostra psiche, a scoprire desideri e pulsioni rimossi, a dissotterrare un materiale affettivo e mentale preziosissimo, che la coscienza tende ad occultare perché "inaccettabile". Il raggiungimento di tale consapevolezza è il primo, importantissimo passo verso la conoscenza del nostro Io più autentico.

Sigmund Freud - Group ​Psychology and The Analysis of The Ego
The ​question he addresses here is, What are the emotional bonds that hold collective entities, such as an army and a church, together? It is a fruitful question, and Freud offers some interesting answers. But Group Psychology and the Analysis of the Ego stands chiefly as an invitation to further psychoanalytic exploration.

Sigmund Freud - Joseph Breuer - Studies ​on Hysteria
Hysteria—the ​tormenting of the body by the troubled mind—is among the most pervasive of human disorders; yet, at the same time, it is the most elusive. Freud’s recognition that hysteria stemmed from traumas in the patient’s past transformed the way we think about sexuality. Studies in Hysteria is one of the founding texts of psychoanalysis, revolutionizing our understanding of love, desire, and the human psyche. As full of compassionate human interest as of scientific insight, these case histories are also remarkable, revelatory works of literature. For more than seventy years, Penguin has been the leading publisher of classic literature in the English-speaking world. With more than 1,700 titles, Penguin Classics represents a global bookshelf of the best works throughout history and across genres and disciplines. Readers trust the series to provide authoritative texts enhanced by introductions and notes by distinguished scholars and contemporary authors, as well as up-to-date translations by award-winning translators.

Sigmund Freud - Das ​Unbehagen in der Kultur und Warum Krieg?
Im ​Jahr 1930 wurde sein Werk "Das Unbehagen in der Kultur" fertiggestellt. Darin holt Freud zur Abwehr der Politisierung der Psychoanalyse weit aus und spürt unter anderem der Frage nach, warum Menschen oft eine Abneigung gegen ihre eigene Kultur hätten. Er folgert, dass jede Kultur dazu zwinge, bestimmte Triebe einzuschränken. Der Mensch lebe in seinen Kulturen immer in einem partiellen Widerspruch zu seiner biologischen Veranlagung. Im Jahr 2933 wurde die Schrift "Warum Krieg?" veröffentlicht. Einstein hatte Freud zum Gedankenaustausch aufgefordert, wie das Verhängnis der Krieges von den Menschen abzuwehren sei.

Sigmund Freud - Totem ​és tabu
Az ​őshorda állapotában a szabad és kötetlen szexuális élet lehetett a domináns vágy, ezt a vezérhím korlátozó hatalma gátolta, amíg ezt a hatalmat le nem lehetett küzdeni, az ősapát meg nem ölték fiai. Ezzel azonban el is vesztették azt, bűntudatuk támadt, és a szeretett-gyűlölt apa megölésének kényszerét elhárítandó kialakították az incesztus tilalmát. Ez viszont nagy terhet ró a vágyakra, ösztönökre, ezt a tilalmat nagyon nehéz betartani, ezért is kell a tilalmat határokkal messze kihelyezni, megtiltani az endogámiát, tiltani mindenféle lázadást a paternális hatalom ellen. Ezt szolgálja a tabu, egyes viszonylatokban a totem. A totem és a tabu tehát a védekező mechanizmusok projektív, rituális megnyilvánulása.

Sigmund Freud - A ​halálösztön és az életösztönök / Egy illúzió jövője
Sorozatunk ​újabb Freud-kötetében a szerző két rövid, ám annak idején nagy visszhangot kiváltó írása olvasható. Az első a sokak által Freud legfontosabb művének tartott, 1920-ban publikált – eredetileg Túl az örömelven, magyarul A halálösztön és az életösztönök címmel megjelent – esszé, amelyben a szerző a saját korábbi tézisein túlmutató új elmélet alapjait fekteti le. Freud ebben az írásában jut el ahhoz a gondolathoz, hogy az emberi léttel együtt járó fájdalmas feszültségek csökkentésére törekvő lélekben erős halálvágy lakozik, melynek kordában tartása az életösztönök feladata. A kötet másik tanulmányában, az 1927-es, Egy illúzió jövője című esszében Freud arról értekezik, hogy az emberiség „felnőtté válásának” két legfőbb előfeltétele a kritikus tudomány eredményeinek általános ismerete és felhasználása, illetve a vallási illúziók háttérbe szorítása.

Sigmund Freud - On ​Dreams
Throughout ​the period when Freud wrote his major work, various translations and editions, differing widely in the accuracy of their texts and the quality of their content, made their appearance. ___Increasingly, as the body of Freud's work achieved commanding stature, the need arose for a definitive and uniformly authentic English-language edition of all his writings. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud was undertaken to achieve this goal. The work is under the general editorship of James Strachey, and he himself made new translation of many of the writings, supervising the emendation of others and contributing valuable notes, both bibliographical and explanatory. The result is to place this edition in a position of unquestioned supremacy over all other existing versions - which are in fact rendered obsolete.

Sigmund Freud - Civilization, ​Society and Religion
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sigmund Freud - Egy ​illúzió jövője
Kiadónk ​ezzel a kötettel indítja azt a sorozatát, amelyben közreadjuk a nemzetközi pszichoanalitikus irodalom azon szerzőinek műveit, akik magyar nyelven még soha nem jelentek meg, vagy mint ennek a tanulmánynak az esetében, évtizedekkel ezelőtt, s így feledésbe merültek. Ebben, a brilliáns technikával megírt művében Freud a vallással kapcsolatos nézeteit fejti ki. Mai szemmel olvasva az 1927-ben íródott esszét, megdöbbentő, hogy állításai ma is mennyire időszerűek, és hogy az 1945-ben írt előszó mennyire igaz ma is. Azokat az utalásokat, amelyeket Freud a Szovjetúnióban folyó "társadalmi kísérletre" tett, és amelyekből kicseng mélységes szkepszise, a történelem sajnos teljes egészükben igazolta. Azt kell mondanunk, hogy a vallás jövőjével kapcsolatos fejtegetései - annak ellenére, hogy ma is fájdalmat és ellenérzést válthatnak ki a vallásos érzésű emberekből - a beteljesülő jóslat erejével hatnak, hiszen az azóta eltelt több, mint 60 esztendő bebizonyította, hogy az isteni gondviselés nem létezik, valamint azt is, hogy a vallás szerepe a társadalomban ma már nem az, hogy mindenki felett uralkodjon és irányítson. Végül a fordítót idézzük: "Őszintén kívánjuk, hogy az olvasó az előtte lévő könyvből áradó higgadt bölcsességben, tudományos tisztességben, türelmes kritikai szellemben, szilárd erkölcsösségben, és az emberi értelemben való mélységes hitben, amely tulajdonságokból manapság oly keveset látunk, a legmagasabbrendű szórakozást találja meg."

Sigmund Freud - Tanulmányok ​a szexualitás köréből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Albert Einstein - Sigmund Freud - Warum ​Krieg?
Dieses ​kleine, kompakte, brillant geschriebene Buch hat es in sich. Es dokumentiert einen Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud, herausgegeben von Isaac Asimov.

Sigmund Freud - Bevezetés ​a pszichoanalízisbe
1932-ben ​jelent meg először magyar fordításban azoknak az előadásoknak a szövege, amelyeket 1916-1917 telén Sigmund Freud orvosoknak és laikus hallgatóknak tartott a pszichoanalízis alapvető kérdéseiről, a pszichoanalitikus kezelésről „a szavak alkalmazásáról a pszichoterápiában", ahogyan ő maga jellemezte módszerét. Három alapkérdést elemez a huszonnyolc fejezet. Az elvétések, az álom és a neurózisok tana körül csoportosítva a pszichoanalitikus teórián és gyakorlaton kívül megismerjük azokat a társadalmi körülményeket és azt a tudományos légkört is, amelyekben a freudizmus kialakult és világszerte ismertté vált. A Bevezetés a pszichoanalízisbe kiadásával egyidejűleg Hermann Imre remek fordítói tevékenységére emlékezünk: ma is jórészt az ő magyar szakkifejezéseit használja a pszichoanalitikus szakirodalom.

Sigmund Freud - Rossz ​közérzet a kultúrában
"Az ​emberek a természet fölötti uralmukban odáig jutottak, hogy segitségükkel könnyű egymást az utolsó emberig kiirtaniuk. Innen származik jó része jelenlegi nyugtalanságuknak, boldogtalanságuknak, szorongó hangulatuknak. És most azt várják, hogy a két "mennyei hatalom" másika, az örök Erósz megerőlteti magát, hogy éppoly halhatatlan ellenfelét legyőzze a harcban. De ki láthatja előre az eredményt, a végkifejletet?"

Sigmund Freud - The ​Interpretation of Dreams
Freud's ​discovery that the dream is the means by which the unconscious can be explored is undoubtedly the most revolutionary step forward in the entire history of psychology. Dreams, according to his theory, represent the hidden fulfillment of our unconscious wishes.

Sigmund Freud - Tömegpszichológia
A ​Cserépfalvi Könyvkiadó Freud-sorozatának V. kötete társadalomlélektani írásokat tartalmaz. A társadalmi jelenségek lélektani vizsgálatával Freud az 1910-es évek elején kezdett foglalkozni. Kötetünk középpontjában a tömeglélektan értelmezését adó, magyarul eddig nem publikált Tömegpszichológiai és én-analízis című tanulmány áll, ezt egészíti ki két, a háború pszichológiájával foglalkozó írás: az első világháború alatt íródott tanulmány, valamint a híres Einstein - Freud levélváltás a háborúk lélektani okairól. Átdolgozott fordításban, s első ízben csonkítatlan formában közöljük a Totem és tabu szövegét is.

Sigmund Freud - Az ​ősvalami és az én
Sigmund ​Freud "Az Ősvalami és az Én" című műve a lelki szerkezetnek, a fejlődéstani és dinamikai összefüggéseknek szemléletes képét tárja fel az olvasó előtt, aki ezzel a mai pszichoanalitikai lélektan egységes foglalatát is megtalálja benne. A lélekelemző tudomány számára ez a munka úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból alapvető jelentőségű. Hogy e sokféle elágazó műnek csak a magvát érintsük: itt válik nyilvánvalóvá, hogy magának az "én"-nek is egy része tudattalan, aminek vizsgálatában jutott el itt Freud a lelki őstalajhoz, a lelkinek a testivel határos fundamentumához.

Sigmund Freud - A ​Patkányember
"Dóra", ​a "kis Hans", a "Patkányember" és "Schreber" - megannyi klasszikus esettanulmány a pszichoanalízis megalkotójának tollából. Mindegyik egy sajátos lelki megbetegedés kimerítő leírása: a hisztéria, a kényszeres neurózis, a fóbia és a paranoia keletkezéstörténetének, hatásmechanizmusának felülmúlhatatlanul részletes, irodalmi igényességgel megalkotott bemutatása egyszersmind ékes cáfolata annak a vádnak, amely Freud elméletét spekulációnak, a tényektől elrugaszkodott fantáziálásnak minősítette - s gyakran minősíti ma is. Ezekből az esettanulmányokból világosan kitetszik, mennyire a megfigyelt és kezelt esetekre támaszkodnak a pszichoanalízis elméleti tételei, ezzel mintegy a 20. század egyik legnagyobb hatású szellemi áramlatának "műhelyébe" is bepillanthat az olvasó. A bőséges kommentárokkal ellátott szövegek mindemellett igazi irodalmi élményt is nyújtanak, az apró és rejtett mozzanatok fokozatos feltárulása helyenként a detektívregények izgalmát kölcsönzi ezeknek a szigorúan tudományos szándékkal megírt közleményeknek.

Sigmund Freud - A ​Farkasember
A ​Freud sorozat hetedik kötete, az 1993-ban megjelent "Patkányember"-hez hasonlóan esettanulmányokat tartalmaz. A "Farkasember" nem csupán a történet meghökkentő részletei és a leírás irodalmi értékei miatt vált híressé, hanem azért is, mert Freud itt számos, alapvető technikai, elméleti és metapszichológiai kérdéssel foglalkozik. A "Farkasember" a pszichoanalízis történetének leginkább feltárt esete - a különféle elemzések mellett magának a páciensnek a memoárjai, a vele készült interjúk is hozzáférhetők. Az orosz nemzetiségű Pankejev " a Karamazov testvérek örököse", "az orosz századforduló tipikus értelmiségi figurája". Paszternak Zsivágó doktorára emlékezteti az olvasót. A Katharináról és az Elisabeth von R. kisasszonyról szóló tenulmányok "úgy olvashatók, akár egy novella, és úgyszólván nélkülözik a tudományosság komoly jellegét". A "Gyereket vernek" című írás a gyerekkori szexuális elfojtás kovetkezményeit taglalja. A kötetben található még Freud "A női homosexualitás egy esetének pszichogeneziséről" szóló 1920-as tanulmánya is.

Sigmund Freud - A ​mindennapi élet pszichopathológiája
A ​mindennapi élet pszichopatológiája Freud alapvető műve. Azt mutatja meg benne, hogy egészséges emberek mindennapos gondolataiban és cselekvéseiben hogyan nyilvánulnak meg a tudattalan erői. A tulajdonképpeni pszichopatológia, a kórlélektan tárgy éppen a társadalom mindennapjaiba beleilleszkedni nem tudó aszociálissá vált ember, aki ösztönei és indulatai rabjaként szenved. Kis elvétések, elszólások, elírások, feledékenységek analízise árulja el a könyvben a tudattalan mozgását. A mindennapi élet ilyen apró "kórtüneteiből" elemzi ki Freud a mögöttük meghúzódó indulati és ösztöntényezőket.A mindennapi élete apró jelenségeinek megfigyelésével mindenki önmagán tanulmányozhatja és ellenőrizheti Freud állításait. Az elemzett jelenségek tudattalan motívumai számos esetben korántsem fekszenek olyan mélyen, hogy a műben adott útmutatás segítségével alkalomadtán bárki ne próbálhatná ki önmagán is felderítésüket, elmélyítve ezzel önismeretét, emberismeretét.

Sigmund Freud - A ​lélekelemzés legújabb eredményei
A ​mindennapi élet pszichopatológiája Freud alapvető műve. Azt mutatja meg benne, hogy egészséges emberek mindennapos gondolataiban és cselekvéseiben hogyan nyilvánulnak meg a tudattalan erői. A tulajdonképpeni pszichopatológia, a kórlélektan tárgy éppen a társadalom mindennapjaiba beleilleszkedni nem tudó aszociálissá vált ember, aki ösztönei és indulatai rabjaként szenved. Kis elvétések, elszólások, elírások, feledékenységek analízise árulja el a könyvben a tudattalan mozgását. A mindennapi élet ilyen apró "kórtüneteiből" elemzi ki Freud a mögöttük meghúzódó indulati és ösztöntényezőket. Az anyag, amelyben Freud a tudattalan szerepét itt bemutatja, mindenkinek rendelkezésére áll; mindennapi élete apró jelenségeinek megfigyelésével mindenki önmagán tanulmányozhatja és ellenőrizheti Freud állításait. A mindennapi élet pszichopatológiájában elemzett jelenségek tudattalan motívumai számos esetben korántsem fekszenek olyan mélyen, hogy a műben adott útmutatás segítségével alkalomadtán bárki ne próbálhatná ki önmagán is felderítésüket, elmélyítve ezzel önismeretét, emberismeretét.

Sigmund Freud - A ​mindennapi élet pszichopatológiája
A ​mindennapi élet pszichopatológiája Freud alapvető műve. Azt mutatja meg benne, hogy egészséges emberek mindennapos gondolataiban és cselekvéseiben hogyan nyilvánulnak meg a tudattalan erői. A tulajdonképpeni pszichopatológia, a kórlélektan tárgy éppen a társadalom mindennapjaiba beleilleszkedni nem tudó aszociálissá vált ember, aki ösztönei és indulatai rabjaként szenved. Kis elvétések, elszólások, elírások, feledékenységek analízise árulja el a könyvben a tudattalan mozgását. A mindennapi élet ilyen apró "kórtüneteiből" elemzi ki Freud a mögöttük meghúzódó indulati és ösztöntényezőket. A mindennapi élete apró jelenségeinek megfigyelésével mindenki önmagán tanulmányozhatja és ellenőrizheti Freud állításait. Az elemzett jelenségek tudattalan motívumai számos esetben korántsem fekszenek olyan mélyen, hogy a műben adott útmutatás segítségével alkalomadtán bárki ne próbálhatná ki önmagán is felderítésüket, elmélyítve ezzel önismeretét, emberismeretét.

Sigmund Freud - Mózes
Nem ​könnyű vállalkozás elvitatni egy néptől azt a férfit, akit legnagyobb fiának tisztel, különösen, ha az ember maga is ehhez a néphez tartozik. De nem lehet olyan érv, mely rábírhatna, hogy állítólagos nemzeti érdekeket elébe helyezzek az igazságnak, és különben is, a tények felderítése, megvilágítása csak haszonnal járhat. Mózes, az ember, a zsidó nép szabadítója, törvényhozója, és vallásalapítója, olyan régmúlt idők alakja, hogy vele kapcsolatban okvetlenül felmerül a kérdés: vajon történelmi alak volt-e, vagy csupán a monda szülötte? Ha valóban élt, ez az időszámításunk előtti XIII., talán XIV. században lehetett, nincs más adatunk róla, mint a szent könyvek és a zsidók írásba foglalt hagyománya. Ha tehát nem is tudjuk teljes biztonsággal eldönteni a kérdést, a történetírók nagy többsége mégis amellett foglalt állást, hogy Mózes valóban élt, és a személyéhez fűződő kivonulás Egyiptomból valóban megtörtént. Joggal állítják, hogy Izrael népének későbbi története érthetetlen volna, hogyha ezt a feltevést nem fogadnók el. A mai tudomány általában sokkal óvatosab lett és sokkal kíméletesebben bánik a hagyománnyal, mint a történelmi kritika kezdeti időszakában. Előrebocsátom, hogy nem vagyok műértő, hanem laikus. Gyakran észrevettem, hogy egy műalkotás tartalma jobban vonz formai és technikai sajátosságainál, amelyeknek pedig a művész elsőrendű fontosságot tulajdonít. A művészet számos eszköze és egynémely hatása iránt tulajdonképpen hiányzik belőlem az igazi megértés. Mindezt meg kell mondanom, hogy biztosítsam a magam számára e kísérletem elnéző megítélését. Ámde művészi alkotások, kiváltképp költemények és szobrok mindig is erős hatást gyakorolnak rám, a festmények némileg ritkábban. Az ilyen művek arra indítottak, hogy megfelelő alkalmakkor hosszan elidőzzem előttük, próbálván a magam módján megragadni őket, azaz érteni akartam, hogy miben áll hatásuk. Ott, ahol ezt nem tehetem, például a zene esetében, csaknem képtelen vagyok élvezni a művet. Racionális vagy talán analitikus hajlamom berzenkedik ellen, hogy valaminek a hatása alá kerüljek, és közben ne tudjam, hogy mi hat rám, mi az, ami elragad.

Stefan Zweig - Sigmund Freud - Stefan ​Zweig és Sigmund Freud levelezése
Kétségtelen, ​hogy századunk osztrák kultúrájából Stefan Zweig és Sigmund Freud volt a legnagyobb hatással Európára, sőt az egész világra. Kapcsolatuk több mint baráti: tanítvány és tanítómester egymást építő és gazdagító kapcsolata ez, amelyet csak ritkán árnyékol be félreértés, halvány féltékenység. Zweig soha nem titkolta, hogy műveinek, remekül ábrázolt novella- és regényhőseinek, sőt történelmi portréinak a megírásakor Freud módszerét alkalmazta, s Freud a Zweighez intézett levelekben valóban pszichoanalitikusan szedi ízekre, elemzi részletesen az Érzések zűrzavarát, a Sakknovellát, a Nyugtalan szívet, a Dosztojevszkij- és Hölderlin-tanulmányt, és még sok, ismert és népszerű Zweig-művet. Zweig Freud-esszéje pedig az egyik legtömörebb, leglényegretörőbb írás, amely a nagy hatású, de sem saját korában, sem később a tudomány által igazán soha el nem ismert mesterről született.

Sigmund Freud - Válogatás ​az életműből
"Sigmund ​Freud egyike volt a modernitás azon gondolkodóinak, akik döntő módon befolyásolták korunk szellemi arculatát. Freud lélektani elmélete gyökeresen megváltoztatta az emberről, az emberi életfolyamat természeti és társadalmi feltételeiről alkotott felfogásunkat. Fellépése a tizenkilencedik század végén nem csupán egy lélektani felismerést, a tudattalan felfedezésének betetőzését és egy új terápiás eljárás, a terapeuta és a páciens dialógusán alapuló gyógymód kidolgozását jelentette, hanem egy újfajta gondolkodásmód megalapozását is. A freudi életmű értelmezése és értékelése körül mindmáig viták zajlanak, de a pszichoanalízis - bár több mint százéves története során rengeteget változott - megőrizte aktualitását, és változatlanul heves érdeklődés mutatkozik iránta. Freud műveinek magyar nyelvű kiadása csaknem százéves múltra tekint vissza, de mind a mai napig nem jelent meg Freud-összkiadás. A jelen válogatás sokat merít a magyarul már megjelent Freud-művekből, de tartalmaz néhány olyan szöveget is, amelynek fordítása kifejezetten ehhez a kötethez készült. A könyv nem pótolja az életmű teljes megismerését, de reprezentatív áttekintést nyújt a huszonegyedik századi olvasónak a múlt század egyik legfontosabb gondolkodója hatalmas ívű munkásságáról."

Sigmund Freud - Pszichoanalízis
Pszichoanalízis ​I-V. előadás; A lélekelemzés legújabb eredményei. Az álomtan revíziója, A lelki személyiség felbontása, Libidó és ösztönélet; A tabu és az érzelmi rezdülések ambivalenciája

Sigmund Freud - Álomfejtés
A ​pszichoanalízis megalapítójának nagy hatású összefoglaló műve a klinikai lélekelemzéshez anyagot adó egyik legfontosabb jelenséget, az álmot vizsgálja, bebizonyítva, hogy az álom nem véletlenszerű és értelem nélküli, hanem a pszichikumnak logikusan értelmezhető, belső törvényei szerint létrejött terméke. A klasszikus műhöz írott utószavában állapítja meg Hermann István: ebben a felfogásban új "nemcsak az, hogy a régimódi babonás álomfejtéssel Freud tökéletesen szakít, és nem is csupán az, hogy az álmok egy részét vágyálomnak tekinti, vagy a vágyak valamiféle torzulása variációjának. Ezeknél sokkal fontosabb, hogy először von bele a pszichopatológia tárgykörébe egy olyan életterületet, amely látszólag a mindennapi élet tárgykörébe tartozik. Ennek az eljárásnak megvannak a maga veszélyei. Az egyik veszélye az, hogy a normális életet is pszichopatologikusnak kezdik sokan tekinteni. De megvannak az előnyei is. Arról van szó, hogy nincsen teljesen külön, teljesen elválasztott pszichológia és pszichopatológia. A pszichopatológiának, vagyis az ideggyógyászatnak és a lélekgyógyászatnak azon kell alapulnia, amit a normális életben a lelki működésekről tapasztalunk. Az álom tehát még nem ideggyógyászati vagy lélekgyógyászati jelenség. De az álom magyarázata, értelmezése feltétlenül hozzájárulhat egy-egy személyiség lelki világának tudatos rekonstrukciójához".

Albert Einstein - Sigmund Freud - Háború, ​de miért?
A ​kötetben Albert Einstein és Sigmund Freud két háború közötti levélváltása és Iszak Aszimov drámai írása olvasható, amely 40 évvel ezelőtt jelent meg a Der Spiegelben.

Kollekciók