Ajax-loader

Szűcs József könyvei a rukkolán


dr. Jurisits József - Szűcs József - Fizika ​10 - Hőtan - Elektromosságtan
A ​fizika tudománya a természetről szerzett tapasztalatokat rendszerezi, meghatározva ezekben a törvényszerű összefüggéseket. A fizikai ismeretek bővítése ezért elsősorban azt igényli, hogy tudatos megfigyelésekkel, kísérletekkel gyarapítsuk a természetről szerzett tapasztalatainkat. A tankönyv hőtani és elektromosságtani fejezetei egyaránt sok érdekes kísérlet élményét kínálják. Ha a természettudományok vagy a műszaki tudományok mélyebb titkaival akarunk megismerkedni, netalán újabb titkokat tudósként felfedezni, akkor használnunk kella matematika nyelvét a természet fizikai törvényeinek pontos leírására.

Halász Tibor - dr. Jurisits József - Szűcs József - Fizika ​11. - Rezgések és hullámok - Modern fizika
A ​tankönyv jellemzői: ‒ Az egyes tanórákon feldolgozható egységek a téma lehetőségeihez mérten a tanulók meglévő gyakorlati ismereteiből indulnak ki, kísérletekre, mérésekre alapozva vizsgálják a jelenségeket, tulajdonságokat. Ezekre építve tudatos, gyakran viszszatérő, gondolati ritmust képező lépéseken keresztül, fokozatosan bővítve alkothatók meg a fogalmak és törvények, előbb kvalitatív, majd ha lehetőség van rá, kvantitatív formában. ‒ A leckéket követő Megjegyzések részben a fogalmak megértését, tartalmi elmélyítését segítő magyarázatok találhatók. ‒ A Gondolkodtató kérdések, Feladatok és Érdekességek a logikus gondolkodást, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását segítik, valamint fizikatörténeti érdekességekre, a fizika társadalmi és technikai hatására, jelentőségére hívják fel a figyelmet. ‒ Az egyéni gyakorlást segíti, hogy a tankönyv végén megtalálhatók a leckékhez kapcsolódó, tanórán vagy házi feladatként használható feladatok eredményei, illetve megoldásai. ‒ A tankönyv színes és szemléletes képanyaga (hangulati rajzok, fotók, ábrák, vázlatok, grafikonok, táblázatok) a tanulói tevékenységekhez is alapanyagot nyújt, jól kiegészíti a szöveget, szemléletessé teszi és segít értelmezni a legfontosabb gondolatokat.

Kerékgyártó György - Szűcs József - Nagyon ​komoly zenei kalauz
Van-e ​humor a komolyzenében? Hát persze: Haydn szimfóniái, a vígoperák... és néha a tenoristák is nagyon röhejesek tudnak lenni... meg a zongoristák is viccesek, amikor ujjukra csapódik a billentyűfedél... Nos, íme a könyv, amely kívülállóknak és bennfenteseknek egyaránt bebizonyítja: nincs a komolyzenének olyan területe, ahol ne lenne jelen a humor. Vagy, ha eddig nem is volt, mostantól lesz. A létező összes zenészvicc: tematizálva, hangszerek, előadók, műfajok szerinti bontásban, karmestertől a basszusgitárosig, brácsástól a dobosig. (És nem maradtak ki a villanykörték sem.) Nagy zeneszerzők életrajzai: Machiavelli, Baumgartner Zsolt, Matula bácsi, Regös Bendegúz és még sokan mások... Zenei limerikek: nagyon fontos információk komponistákról, művekről, operahősökről, előadókról - öt sorban, rímekbe szedve. Ál-zenei lexikon: zenetörténet szócikkekben; reális tartalom, irreális megfogalmazásban.

Szűcs József - Near ​miss - 33 szerencsés repülőesemény
"...1951. ​június 20-án kora délután a HA-LIA lajstromjelű Li-2-est egy hurnanitárius repülésre osztották be. A központi elitóvoda negyven szamárköhögős kicsinyét meg a két dadust kellett minél magasabbra vinni, mert az akkori szakvélemények szerint hatásos terápia volt, ha 2-3000 méteres magasságban tiszta, oxigénszegény környezetben tartják a beteget. Az ilyen utakat fel lehetett használni vakrepülő-továbbképzésre is. Ezért amikor elértük a célmagasságot, a lassan sodródó felhőpamacsok felett a pilótafülke elülső ablakait függönnyel eltakartuk, és csak a műszerek és a rádióadók segítségével gyakoroltuk a "vakrepülést". Már 40 perce jártunk ide-oda, amikor a kapitány oldalán kiengedett kerekekkel és fékszárnyakkal feltűnt egy vörös csillagos vadászgép, egy MiG-15-ös. Billegtetett. Egy perc múlva ismét megjelent, és a pilótája vadul mutogatott lefelé. A szerelőnk büszkén megjegyezte, lárn, az elvtársak mennyire vigyáznak a gyerekekre! De nekünk ez a MiG, valahogy nem tűnt ovis felügyelőnek. Amikor most már az én oldalamon jelent meg a MiG és kilőtt egy rövid, fényjelzős gépágyúsorozatot, a kapitány úgy döntött, feladatunk végezte előtt leszállunk. Hirtelen nagyon meleg lett a pilótafülkében..." (Részlet) A szerző több évtizedes repülős-tapasztalat birtokában ír le 33 szerencsés repülőseseményt, szaknyelven near misst. Az izgalmas történetek érdekesek és tanulságosak mindazoknak, akik már utaztak repülőgéppel és azoknak is, akik még nem.

Szűcs József - Szabó Jenő - A ​kendermagbogár (Peritelus familiaris Boh.) Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs József - Szürreál
- ​Mikor érünk oda? - Nem tudom. - De odaérünk? - Oda. - Hova? - Nem tudom. "Író vagyok. Vagyis voltam. E történetben inkább krónikás. Nevemet, mely első hallásra furcsának tetszhet, úgy hiszem, magam választottam. Fantáziám szülötte. Mert nem akartam Bibliából valót, nem akartam történelmit, nemzetit, épp divatba jövőt, ritkát vagy közhelyszerűt, túl feltűnőt, nem követtem családi hagyományt, nem hajtottam fejet hősök, példaképek előtt. Magam raktam össze a legszebb szavak töredékeiből. (...) Író vagyok tehát. Író, ki utolsó művét egy kabin fémfalába kaparta. Tíz körmével jobb híján, s körme fogytán apja apró ezüst keresztjével. Jutott a szavakból padlóra, plafonra, jutott az ajtó, a kicsinyke ablak kereteire, a sarkok penészfoltjaira, s végül, máshol nem lévén már hely, alkaromra, tenyeremre. Ám ez utóbbiak a sós vízben később elmosódtak."

Szűcs József - Ezermester ​ABC
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs József - A ​motorcsónak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs József - A ​repülés ábécéje
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fekete György - Szűcs József - Józsa György - Schneemann József - Családi ​ház, hétvégi ház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szűcs József - Schmidt Lászlóné - Hanula Barna - Simó Sarolta - 27x ​mi micsoda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angyal Ilona - Holló Dénes - Szűcs József - Vízitúrázók ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Tibor - dr. Jurisits József - Szűcs József - Fizika ​11-12 munkafüzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Halász Tibor - dr. Jurisits József - Szűcs József - Fizika ​11-12 - Közép és emelt szintű érettségire készülőknek
A ​tankönyvcsalád zárásaként megjelent a Fizika 11–12. – Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek című tankönyv, illetve a hozzá kapcsolódó munkafüzet is. A tankönyv 33 fejezetben tematikus és átfogó áttekintést nyújt a teljes középiskolai fizika tananyagról. Nagy gondot fordít a korábban megismert kísérletek, jelenségek, gyakorlati és technikai alkalmazások értelmezésére és a fizika nagy felfedezéseinek történeti áttekintésére is. A rendszerező elméleti összefoglaláson túl az új érettségi tematikájának megfelelően kísérleteket, tesztfeladatokat, számítási feladatokat és gondolkodtató kérdéseket is tartalmaz. A tankönyvben jól elkülönülnek az emelt szintű érettségire szükséges anyagrészek.

Kollekciók