Ajax-loader

Edward Rutherfurd könyvei a rukkolán


Parizs_egy_20varos_20fenyei_20es_20arnyai
elérhető
69

Edward Rutherfurd - Párizs
Minden ​városnak, akár az egyes embereknek, megvan a maguk élettörténete. Csakhogy a város élettörténete a benne lakók sorsának kusza szövedékéből áll össze, és nem ismer időbeli határokat. Fokozottan igaz ez egy olyan városra, amely alapítása óta az európai kultúra és civilizáció középpontjában áll. Edward Rutherfurd eposzi igényű nagyregényében Párizs életét meséli el, mégpedig néhány család évszázadokon átívelő történetének megrajzolásával. Találkozunk itt konzervatív, arisztokrata dinasztiával és kétkezi, forradalmi eszméket valló munkáscsaláddal csakúgy, mint a város gazdasági vérkeringését biztosító polgári és üldözött zsidó famíliával. A generációk sorsa úgy fonódik össze, mintha az egymást váltó nemzedékek az előző feladatot folytatnák, vagy éppen az ősök átkát szenvednék el. Egyvalami mégis összetartja ezt a sokféle sorsot, a világ úgy hívja: PÁRIZS. Rutherfurd lenyűgöző tablójának szemlélése közben végigkövethetjük a Fény Városának viharos történelmét, de mindig a felemelkedő vagy éppen elbukó emberi sorsok fénytörésében. Hogy amikor az olvasó befejezi ennek a könyvnek az olvasását, az egyik szereplő megvilágosodását átélve kimondhassa: "Rájöttem, hogy az élet csodás, és hatalmas misztérium."

Edward Rutherfurd - New ​York
New ​York a világ egyik legizgalmasabb és legösszetettebb városa. Az amerikai álom és a szabadság szimbóluma. Ennek a városnak az életét meséli el Edward Rutherfurd nagyszabású, három és fél évszázadon átívelő regénye. A történet nyomon követi New York küzdelmeit és felemelkedését az alapítástól kezdve egészen 2001. szeptember 11-ének mindent megrázó tragédiájáig. A hajdani szerény halászfaluból a szemünk láttára fejlődik ki a minden képzeletet felülmúló metropolisz, milliónyi ember otthona. Közülük is kitűnik a Master család, akik a puritán ősök letelepedésétől fogva igyekeznek talpon maradni a függetlenségi harcok, pénzügyi válságok és bandaháborúk okozta viharokban. Az egymást követő generációk eltérő sorsa és sokféle küzdelme lenyűgöző részletességű tablóvá áll össze, amely méltó ahhoz a sokszínűséghez és mozgalmassághoz, ami New Yorkot mindig is egyedülállóvá tette. Rutherfurd regénye nem pusztán egyszerű városrajz, hanem családok, emberek sorsának finom érzékenységgel megrajzolt krónikája. A város története ugyanis a benne élő emberek történetéből íródik, szorgos polgárok, gátlástalan pénzemberek, jobb sorsra érdemes emigránsok életéből, akik szerettek és gyűlöltek, örültek és elbuktak ebben a sosem alvó, gigászi vadonban.

Covers_703263
elérhető
2

Edward Rutherfurd - Sarum
A ​Stonehenge varázslatos látképével a hátterében magasodik Salisbury katedrálisa. Az ősi Sarum vidéke ez, ahova Edward Rutherfurd eme korai, lélegzetelállító remekművében kalauzolja olvasóit, és a tőle megszokott rendkívüli gazdagsággal meséli el Anglia viharos történelmét a jégkorszak végétől egészen napjainkig. A _Sarum_ családi sagája évezredeken át hömpölyög. Hwll, az északi vadász a fagyos tundráról menekül dél felé, Nooma, a kőfaragó állhatatos, évtizedeken át tartó munkával emeli magasba Stonehenge-et, harminckét évszázaddal később pedig utódja, Oswald Mason húzza fel a Salisbury katedrális ég felé nyúló tornyait. Az emberi történelmet átölelő elbeszélés során pedig kelta dűnék, római utak, angolszász kolostorok, normann kastélyok, középkori mezővárosok és viktoriánus vidéki birtokok elevenednek meg. Edward Rutherfurd elképesztő alapossággal megírt művében népvándorlások és hódítások hullámain, a lovagok felemelkedésén és hanyatlásán, szabadságharcon és ipari forradalmon át egészen a sarumi zsidók üldözéséig követhetjük az évszázadok során összefonódó családi sorsokat, és bepillantást nyerhetünk Anglia és lakói csodálatosan változatos történelmébe.

Edward Rutherfurd - Dublin ​- Az alapítás
A ​történelmi fikciók nagymestere az ír nép történetét veszi ezúttal górcső alá; kétrészes eposzának első kötete a Dublin - Az alapítás. A tőle megszokott bravúrral görgeti az eseményeket; családok, generációk sorsának kusza szövevényéből áll össze a város krónikája, izgalmas emberi történetei hátterében épül és erősödik egy ország. Képzeletbeli utazásunk évszázadokon át tart; jóval a kereszténység előtti misztikus időktől indulva, a kelta törzsi királyságok idején és Szent Patrik, majd a vikingek érkezésén át jutunk el egészen VIII. Henrikig és az anglikán egyház megalapításáig. Nagyívű, magával ragadó olvasmány, amely egyszerre család- és történelmi regény, miközben hihetetlen háttértudását mozgatva Rutherford kultúrtörténeti, gazdasági és technikai ismeretek tömkelegét nyújtja észrevétlenül olvasóinak. A történet a szerző _Írország ébredése_ című könyvében folytatódik. "Egy nemzet sodró lendületű, nagy gonddal megrajzolt portréja, mely évszázadokon át vezet keresztül bennünket, olvasókat." _The New York Times._

Edward Rutherfurd - Írország ​ébredése
A ​méltán nagyra értékelt _Dublin_ folytatásában a 16. század legvégén találjuk magunkat Írország földjén, amikor a századok óta tartó angol hódítás utolsó fordulójához érkezik: kezdetét veszi az őslakos katolikus írek teljes leigázása. Az ír történelem családok generációinak sorsán keresztül kel életre a könyv lapjain. Olyan szereplőkkel kerülünk közeli kapcsolatba, akiket nehéz, olykor kényszerű választás elé állít az élet. Testvéreket ismerünk meg, akiknek dönteniük kell: hűségesek maradnak-e őseik hitéhez úgy, hogy ezzel családjuk biztonságát, boldogulását veszélyeztetik. Asszonyt, akinek választania kell az olthatatlan szenvedély és a békés családi élet között. Férfiakat, akik életüket és gyermekeik jövőjét kockáztatják a szabadságért vívott elkeseredett küzdelemben. A családregény olvasása közben négyszáz év történelmén át járjuk be azt a tragédiával és dicsőséggel kikövezett utat, ami végül, a 20. században, Írország függetlenségéhez vezet. Útközben emberi történeteket, sorsokat ismerünk meg. Embereket, akik a társadalom különböző rétegeihez tartoznak, katolikusok és protestánsok, szegények és gazdagok, tűrnek és küzdenek.

London_b1
elérhető
16

Edward Rutherfurd - London
A ​világ összes városa közül London történelme az egyik legérdekesebb. A történelmi fikciók nagymestere, Edward Rutherfurd harmadik regényében Anglia fővárosára szegezi a tekintetét, és a rá jellemző magával ragadó módon úgy vázolja fel a metropolisz kétezer éves történelmét, hogy az egy fordulatos családregény háttereként, kereteként szolgál. Az időutazás a város római kori alapításától indul, hogy aztán a pestisjárványokon, a Tower kalandos építésén, a nagy tűzvészen, Hitler légitámadásain át egészen napjainkig repítsen bennünket. Mindeközben a könyv lapjain sorra elevenednek meg olyan történelmi alakok, mint Thomas Becket, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, Chauser vagy Shakespeare. Monumentális mű egy monumen­tális városról. Edward Rutherfurd bravúrosan kezeli azt a bőséges és csodálatos anyagot, amit London kínál számára. Mikrotörténészi szemmel közelít rá az emberi sorsokra, hogy a szenvedély, a küzdelem, a felemelkedés és bukás meséin keresztül megrajzolja a világ egyik legcsodálatosabb városának igazi portréját. "A _London_nak köszönhetően egy életre a történelmi könyvek rabjává válhatunk." _The Times_

Edward Rutherfurd - Az ​Erdő
A ​dél-angliai Új Erdőt Hódító Vilmos nyilvánította királyi vadászterületté, hogy aztán két fia (Richard herceg, majd Rufus Vilmos király, akinek végzetét baljós rémálom jósolta meg) is itt lelje halálát, máig tisztázatlan körülmények között ? a helyi legendák szerint ez volt a büntetés a vadászterület létrehozása során elkövetett bűnökért. Az Új Erdő ma nemzeti park, a védett tölgyerdők és lápvidékek, a szarvasok és vadpónik járta hangás rétek mögött azonban újra és újra felsejlik Anglia évezredes történelme. Ezt az eltitkolt vagy napvilágra került bűnökben, ellenségeskedésben és árulásokban bővelkedő történelmet mutatja be Edward Rutherfurd a tőle megszokott, magával ragadó módon. A könyvben a történelmi személyiségek sorsa mindvégig összefonódik az Erdőben élő ezeréves családok történetével és a csodálatos dél-angliai tájjal és élőlényeivel: a kiirtásra ítélt szarvasokkal és a történelem előtti időkből származó, félvad pónilovakkal. Rutherfurd különleges könyve nem egyszerűen egy történelmi regény a sok közül: az egymáshoz kapcsolódó családtörténeteknek különös hátteret ad a hatalmas, ezeréves erdőség a maga vadállataival, misztikus titkaival és az erdőlakók életét szabályozó hiedelmekkel, hagyományokkal és törvényekkel.

Ruszka
elérhető
38

Edward Rutherfurd - Ruszka
Kevés ​izgalmasabb ország van a hatalmas Oroszországnál, amely számtalan kultúra találkozásából alakult egy rendkívül sokrétű és lenyűgöző világgá. Edward Rutherfurd a tőle megszokott magával ragadó módon festi meg Oroszország nagyszabású freskóját. Egészen a második századig nyúl vissza, hogy egy kicsiny, a sztyeppén megbúvó falucskából, Ruszkából indítsa útjára regényét, amely négy család történetét követi nyomon generációról generációra. Az emberi sorsok hátterében mindeközben valós történelmi személyek és események sora követi egymást, erősödik és épül egy birodalom. Bár a családokat elválasztja egymástól, származásuk, sorsuk mégis összefonódik, ahogy e hatalmas ország jövőjét alakítják. Rutherfurd nagy ívű családregénye ugyanolyan sokrétű, mint maga Oroszország: durva és egzotikus, büszke, de ellenségeitől rettegő, ősi babonákba merült világ, amely szüntelen keresi a kibontakozás lehetőségét.

Edward Rutherfurd - New ​York (angol)
Edward ​Rutherfurd tells the story of this great city as no other author could - from the epic, empty grandeur of the New World to the skyscrapers of the City that Never Sleeps, from the intimate detail of lives long forgotten to those lived today at breakneck speed. The novel begins with a tiny Indian fishing village and the Dutch traders who first carved out their hopes amidst the splendour of the wilderness. The British settlers and merchants followed, with their aristocratic governors and unpopular taxation which led to rebellion, war, the burning of the city and the birth of the American Nation. Yet a country that had already rent itself asunder once did so again over slavery. As the country fought its bloody Civil War, the city was torn apart by deadly riots. Hopes and dreams, greed and corruption - they have always been the companions of freedom and opportunity in the city's teeming streets. As the immigrant ships berthed next to Ellis Island in the shadow of the Statue of Liberty, they poured more and more Germans, Irish, Italians and Jews into the churning ethnic mix of the city. Deals were struck, politicians corrupted, men bought or assassinated, heiresses wooed, fortunes were speculated on Wall Street and men became rich beyond the dreams of avarice. The heady seesaw of wealth and poverty was seen in the Roaring Twenties and the Great Crash, the city's future symbolised by its buildings which literally touched the sky: the Empire State, the Chrysler Building, the Twin Towers. Rutherfurd tells this irresistible story through a cast of fictional and true characters whose fates interweave in the rise and fall, fall and rise of the city's fortunes. It is the story of how in four centuries New York became the envy of the world. And in telling the story through the lens of New York, Rutherfurd brings the story of America itself to unforgettable life in this epic masterpiece.

Edward Rutherfurd - Ireland ​Awakening
Few ​authors are as ambitious as Edward Rutherford. And Dublin: Foundation, the first of a massive two-part epic, is possibly Rutherford's most challenging undertaking yet--and (on the evidence of this first book) could well be his most considerable achievement. Rutherford's sheer readability belies his obvious seriousness. His arm-straining volumes may cover every possible variety of human experience (couched in historical backgrounds of immense detail and authenticity), but he remains a storyteller of no mean skills. From the early books that made his name (notably the much-acclaimed Sarum), through to the more recent blockbuster London, the author has combined a panoramic, Homeric vision with a James-Joyce like concentration on the minutiae of everyday life; the results of this synthesis are brought to perfectly honed effect in Dublin: Foundation. Parallels with Joyce's Dublin are not appropriate here, though. The scope is far wider and stretches back into history. Beginning in Pre-Christian Ireland as the Kings of Tara reigned autocratically, we encounter the lovers Prince Conall and the beautiful Deidre. An army sized dramatis personae surround the lovers, representing every player in a turbulent era. We are shown many of the key events in Irish history, with parts for Saint Patrick, the Nordic savagery of the Vikings and the battles with the cunning Henry VIII. As this operatic volume ends with the approach of the Reformation, the orchestration of narrative commands total respect. --Barry Forshaw

Edward Rutherfurd - Russka
In ​his newest novel, Rutherfurd does for Russia what his last novel, Sarum did for England. Focusing on a small farming community in the Russian heartland between the Dnieper and the Don at the edge of the steppes, he traces its growth through its inhabitants from the first Tatar raid on the Slavs through the Cossacks, aristocrats, and an emigre's recent return. These interconnected lives present a vast panoramic portrait of Russia and its history.

Edward Rutherfurd - Dublin
The ​epic begins in pre-Christian Ireland during the reign of the fierce and powerful High Kings at Tara, with the tale of two lovers, the princely Conall and the ravishing Deirdre, whose travails echo the ancient Celtic legend of Cuchulainn. From this stirring beginning, Rutherfurd takes the reader on a graphically realised journey through the centuries. Through the interlocking series of a powerfully-imagined cast of characters - druids and chieftains, monks and smugglers, merchants and mercenaries, noblewomen, rebels and cowards - we see Ireland through the lens of its greatest city.

Edward Rutherfurd - The ​Rebels of Ireland
Edward ​Rutherfurd’s stirring account of Irish history, the Dublin Saga, concludes in this magisterial work of historical fiction. Beginning where the first volume, The Princes of Ireland, left off, The Rebels of Ireland takes us into a world transformed by the English practice of “plantation,” which represented the final step in the centuries-long British conquest of Ireland. Once again Rutherfurd takes us inside the process of history by tracing the lives of several Dublin families from all strata of society – Protestant and Catholic, rich and poor, conniving and heroic. From the time of the plantations and Elizabeth’s ascendancy Rutherfurd moves into the grand moments of Irish history: the early-17th-century “Flight of the Earls,” when the last of the Irish aristocracy fled the island; Oliver Cromwell’s brutal oppression and confiscation of lands a half-century later; the romantic, doomed effort of “The Wild Geese” to throw off Protestant oppression at the Battle of the Boyne. The reader sees through the eyes of the victims and the perpetrators alike the painful realities of the anti-Catholic penal laws, the catastrophic famine and the massive migration to North America, the rise of the great nationalists O’Connell and the tragic Parnell, the glorious Irish cultural renaissance of Joyce and Yeats, and finally, the triumphant founding of the Irish Republic in 1922. Written with all the drama and sweep that has made Rutherfurd the bestselling historical novelist of his generation, The Rebels of Ireland is both a necessary companion to The Princes of Ireland and a magnificent achievement in its own right.

Edward Rutherfurd - Sarum ​(angol)
In ​a novel of extraordinary richness, the whole sweep of British civilization unfolds through the story of one place, Salisbury, from beyond recorded time to the present day. The landscape - as old as time itself - shapes the destinies of the five families. The Wilsons and the Shockleys, locked in a cycle of revenge and rivalry for more than 400 years. The Masons, who pour their inspired love of stone into the creation of Stonehenge and Salisbury Cathedral. The Porters, descended from a young Roman soldier in exile. And the aristocratic Norman Godefrois, who will fall to the very bottom of the social ladder before their fortunes revive.

Edward Rutherfurd - The ​Forest
The ​Forest begins in the late eleventh century after the Normans have conquered England. The New Forest has only recently been set aside as a royal preserve when one of the defining moments in its history occurs, the assassination of King William II. Rutherfurd uses this period to introduce us to the Prides, Puckles, Albans, Tottens and Martells, some of the families whose lives he will use to track the history of the region through a series of novellas, which will eventually lead to the year 2000.

Edward Rutherfurd - London ​kétezer évének története
Ötvennégy ​esztendővel Krisztus születése előtt, egy hideg, csillagos tavaszi éjszakán, a Londinos nevű ősi település közelében, a később Temzének elnevezett folyó partján, otthonát elszántan megvédeni kész emberek csoportjában várja egy kelta halász a partra szálló Julius Caesar inváziós légióit. Így kezdődik ez a kétezer évet átölelő családregény, pontosabban: családregények összefonódó szálaiból álló monumentális történelmi regényfolyam. A következő fejezetben, mintegy háromszáz évvel később,a történet már Londiniumban, a Római Birodalom Britannia nevű tartományának központjában, az akkori világ kulturális és gazdasági életének egyik jelentős nagyvárosában folytatódik, ahol a kelta halász leszármazottjai római polgárságukra büszkén élik kalandoktól, megpróbáltatásoktól azonban távolról sem mentes életüket. Az ő utódaik mellett sorra megjelennek a történetben a mai London - és azon túl a mai Anglia - lakosságát kialakító szász, dán, normann, flamand, francia, skót, ír és még tucatnyi, akár hódítókként, akár menekültekként érkezett népcsoportok soraiban azok a családok, amelyek hol egymással összeházasodva, hol baráti vagy ellenséges viszonyba kerülve, olykor egymástól eltávolodva, egymásról nem is tudva, tanúi, tevékeny résztvevői London és egész Anglia legtöbb sorsdöntő, nevezetes eseményének. Szerelmek, csalódások, gyilkosságok, gyermekrablások, leányszöktetések, nemzedékeken át tartó haragok, átkok izgalmas, fordulatos történetei kötik össze e családok nemes lelkű vagy hitvány, főnemesi rangra emelkedett, gazdag polgári, tudományos vagy egyszerű munkáséletet élő, olykor nyomorban tengődő tagjai sorsának alakulását, miközben megelevenednek egyebek közt Thomas Becket, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, Chaucer és Shakespeare alakjai. Ott találja magát az olvasó a londoni Tower, a Globe Színház vagy a Szent Pál-székesegyház rengeteg nehézséggel, kalandokkal, viszályokkal és áldozatokkal járó építkezésénél vagy akár a középkori királyi udvarok, londoni vendégfogadók, serfőzdék, püspöki tulajdonban lévő bordélyházak, háborúskodások és békék, vallási villongások, katolikusok, protestánsok, puritánok harcainak világában; megtudja, hogyan alakult ki - például - az angol pénzrendszer és parlamentarizmus, hogyan készült a középkori gyűrűs páncéling s a világ első földalatti vasútja, hogyan született meg az angol világbirodalom, hogyan boldogultak vagy vallottak kudarcot Amerika első angol telepesei, hogyan élte át London lakossága a pestisjárványt, a nagy tűzvészt és Hitler légitámadásait. És az egészet mégis egyetlen összefüggő, roppant érdekes, izgalmas regénybe fogja össze az író, Edward Rutherfurd páratlanul nagyszabású, sikeres könyve.

Edward Rutherfurd - London ​(angol)
London ​has perhaps the most remarkable history of any city in the world. Now, its story has a unique voice. In this epic novel, Edward Rutherfurd takes the reader on a magnificent journey across sixteen centuries from the days of the Romans to the Victorian engineers of Tower Bridge and the era of Dockland development today. Through the lives and adventures of his colourful cast of characters, he brings all the richness of London's past unforgettably to life.

Edward Rutherfurd - The ​Princes of Ireland
From ​the internationally bestselling author of London and Sarum - a magnificent epic about love and war, family life and political intrigue in Ireland over the course of seventeen centuries. Like the novels of James Michener, The Princes of Ireland brilliantly interweaves engrossing fiction and well-researched fact to capture the essence of a place. Edward Rutherfurd has introduced millions of readers to the human dramas that are the lifeblood of history. From his first bestseller, Sarum, to the #1 bestseller London, he has captivated audiences with gripping narratives that follow the fortunes of several fictional families down through the ages. The Princes of Ireland, a sweeping panorama steeped in the tragedy and glory that is Ireland, epitomizes the power and richness of Rutherfurd’s storytelling magic. The saga begins in pre-Christian Ireland with a clever refashioning of the legend of Cuchulainn, and culminates in the dramatic founding of the Free Irish State in 1922. Through the interlocking stories of a wonderfully imagined cast of characters -- monks and noblemen, soldiers and rebels, craftswomen and writers -- Rutherfurd vividly conveys the personal passions and shared dreams that shaped the character of the country. He takes readers inside all the major events in Irish history: the reign of the fierce and mighty kings of Tara; the mission of Saint Patrick; the Viking invasion and the founding of Dublin; the trickery of Henry II, which gave England its foothold on the island in 1167; the plantations of the Tudors and the savagery of Cromwell; the flight of the “Wild Geese”; the failed rebellion of 1798; the Great Famine and the Easter Rebellion. With Rutherfurd’s well-crafted storytelling, readers witness the rise of the Fenians in the late nineteenth century, the splendours of the Irish cultural renaissance, and the bloody battles for Irish independence, as though experiencing their momentous impact firsthand. Tens of millions of North Americans claim Irish descent. Generations of people have been enchanted by Irish literature, and visitors flock to Dublin and its environs year after year. The Princes of Ireland will appeal to all of them - and to anyone who relishes epic entertainment spun by a master.

Edward Rutherfurd - Paris
From ​the grand master of the historical novel comes a dazzling epic portrait of Paris that leaps through centuries as it weaves the tales of families whose fates are forever entwined with the City of Light. As he did so brilliantly in London: The Novel and New York: The Novel, Edward Rutherfurd brings to life the most magical city in the world: Paris. This breathtaking multigenerational saga takes readers on a journey through thousands of years of glorious Parisian history.

Edward Rutherfurd - China
The ​internationally bestselling author of Paris and New York takes on an exhilarating new world with his trademark epic style in China: The Novel Edward Rutherfurd has enthralled millions of readers with his grand, sweeping historical sagas that tell the history of a famous place over multiple generations. Now, in China: The Novel, Rutherfurd takes readers into the rich and fascinating milieu of the Middle Kingdom. The story begins in 1839, at the dawn of the First Opium War, and follows Chinese history through Mao's Cultural Revolution and up to the present day. Rutherfurd chronicles the rising and falling fortunes of members of Chinese, British, and American families, as they negotiate the tides of history. Along the way, in his signature style, Rutherfurd provides a deeply researched portrait of Chinese history and society, its ancient traditions and great upheavals, and China's emergence as a rising global power. As always, we are treated to romance and adventure, heroines and scoundrels, grinding struggle and incredible fortunes. China: The Novel brings to life the rich terrain of this vast and constantly evolving country. From Shanghai to Nanking to the Great Wall, Rutherfurd chronicles the turbulent rise and fall of empires as the colonial West meets the opulent and complex East in a dramatic struggle between cultures and people. Extraordinarily researched and majestically told, Edward Rutherfurd paints a thrilling portrait of one of the most singular and remarkable countries in the world.

Kollekciók