Ajax-loader

Holló Dénes könyvei a rukkolán


Holló Dénes - Amatőrfilmes ​kellék ABC
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - Amatőrfilmes ​kellék ábécé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - Cserkészélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - Taródi Tamás - Video ​ABC
Szinte ​hihetetlennek tűnik, hogy már 1956-ban létezett képmagnetofon! Igaz, még csak fekete-fehér kép felvételére, ill. lejátszására volt alkalmas. A súlya többszöröse volt a mai készülékek súlyának, orsós kivitelű volt, a ma használatos kényelmes kazettás rendszert még nem ismerték. Ha elgondolkozunk azon, hogy Magyarországon csak 1954-ben volt az első kísérleti fekete-fehér televíziós adás, és ezt követően kb. 30 évet kellett várnunk arra, hogy az első video készülékek megjelenjenek hazánkban, igazat kell adnunk azoknak, akik hitetlenkedve fogadják csak el ezt a tényt. Tudjuk, hogy a technika rohamos fejlődése csak napjainkban vált szinte követhetetlenné. Talán ezért is érthető, hogy az első színes képmagnetofonok (Ampex gyártmány) csak a fekete-fehér készülékeket követően, kb. 10 év múlva jelentek meg. Még orsós kivitelűek voltak, és leginkább a televíziós stúdiókban használták őket. Ismeretes, hogy Japán az utóbbi évtizedekben műszaki téren, ezen belül a videotechnika fejlesztésében kimagasló szerepet töltött be. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy már 1970-ben a Sony cég bemutatta az új, fél colos (12,7 mm-es) szalaggal működő videomagnóját. Ezt követte 1977-ben a már kazettás Beta-rendszer, valamint 1978-ban a JVC által kifejlesztett VHS- (Video Home System) rendszer.

Holló Dénes - Filmes ​ötletek amatőröknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - Vásárhelyi István - Kun Miklós - Amatőrfilmes ​zsebkönyv
Az ​amatőrfilmes szakirodalomban egyedülálló mű kerül most az olvasó kezébe.A szerzők ugyan nem törekedtek teljességre, mert az egy zsebkönyv terjedelmébe talán el sem férne, mégis ez a munka tartalmazza mindazt, ami ma fontos lehet az amatőrfilmezők népes tábora számára.A könyv összefoglalja mindazt, ami az amatőrfilmezés történetéből, kezdettől napjainkig, érdekes és számottevő.Tárgyalja a filmezés alapismereteit, ezt követőleg részletes összefoglaló műszaki tájékoztatást ad az egyes géptípusokról, ugyanakkor részletesen ismerteti a fölszerelési kellékek gyakorlati felhasználásának területeit is.Betekintést ad a filmkészítés műhelytitkaiba, ismerteti az egyes film-műfajok sajátosságait és azok alkalmazási lehetőségeit az amatőrök számára.Kiegészítésül tartalmazza még a filmszakma szakkifejezéseinek gyűjteményét, szómagyarázattal, végül adja a szakkifejezések német, angol, francia szóváltozatait is.Mindenesetre a könyv hasznos segítőtársa lesz minden amatőrfilmes olvasónknak a további filmes tevékenysége során.

Holló Dénes - Vízitúrázó ​ABC
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - Kirándulók ​könyve
Táborunkra ​lassan ráterül az est. Tábortűzünk fanyar illata betölti a levegőt. Távolról idehallatszik a fészkükre térő madarak egymást kereső szava és a sokezer béka egyhangú dalával köszönti az estet. És ekkor, a csendes beszélgetés közben döbbenünk rá, hogy mindazt a tudást, ami felhalmozódott bennünk a sok-sok túra során, meg kellene osztani a túrázás szerelmeseivel. Ez a könyv egyike azoknak, amelyek ezt a hiányt hivatottak pótolni, méghozzá a szerző egyéniségéből fakadóan gyakorlati módon, szinte felölelve valamennyi ágát a hazai turizmusnak. Csak üdvözölni tudjuk a Természetbarát Szövetség részéről a Medicina Könyvkiadó Sportszerkesztőségének ezt a nagyszerű kezdeményezését, és reméljük, még sok hasonló kiadvánnyal fognak bennünket, természetjárókat megörvendeztetni.

Holló Dénes - Seregély István - Dia-diasor-panoráma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - A ​filmvetítés örömei
A ​filmezők tábora évről évre nő. A filmezés a szabad idő kulturált felhasználásának egyik legszebb formája, de ez a szórakozás a vetítéssel válik teljessé. A normál és szuper 8 mm-es filmek vetítésének megvannak a maga alapvető műszaki és esztétikai követelményei, amelyeket ebben a könyvben foglaltunk össze. A film elkészült, előhívtuk avagy a laboratóriumban előhívattuk és szeretnénk máris vetíteni. Ez így önmagában még kevés. Ismernünk kell, hogyan válik teljessé, mások számára is élvezhetővé alkotásunk. Erre szeretnék ebben a könyvben választ adni sok-sok ábrával és gyakorlati útmutatóval. Könyvünkből részletesen megismerhetjük a vetítés technikai eszközeit és az azok kezelésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. A film összeállításán kívül a vetítés helyének, technikai követelményeinek helyes megvalósításában is szeretnénk segítséget nyújtani az olvasónak. Nem mindegy, hogy a film vetítésére hogyan készülünk fel. A legjobban sikerült filmet is tönkretehetjük a felkészületlen, minduntalan akadozó vetítéssel. Ma már egy teljesen "néma" film nyilvánosság előtt való vetítése elképzelhetetlen. Ebből következik,hogy a vetítés során, ha nem is a szoros értelemben vett hangos, de mindenképpen hangosított filmet mutassunk be. Az egyszerű kísérőzenétől a bonyolultabb hangosítási megoldásokig, számos változattal ismertetjük meg az olvasót. Őszintén reméljük, hogy ez a kis könyv is hozzá fog járulni ahhoz, hogy még több és jobb amatőr film kerülhessen bemutatásra és váljék ezzel mindannyiunknak, az amatőr filmesek "nagy családjának" közkincsévé. Ehhez kíván az olvasónak jó munkát, sok sikert a szerző.

Angyal Ilona - Holló Dénes - Szűcs József - Vízitúrázók ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holló Dénes - Diafelvétel ​- diavetítés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók