Ajax-loader

Vámos Péter könyvei a rukkolán


Kálmán Peregrin - Vámos Péter - A ​Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története
A ​Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története címmel a magyar ferencesek kínai missziós munkáját bemutató kötetet tart kezében az olvasó. A Kisebb Testvérek Rendjének magyar tagjai 1929 decemberében érkeztek meg Kínába és 1952 tavaszáig működtek ott, a segítségükre siető Szatmári Irgalmas Nővérekkel együtt. A hittérítés tevékenységük legfontosabb, de nem elszigetelt része volt. Részt vállaltak a ferences növendékképzésben és Paoking szegényeinek gondozásában; iskolát, árvaházat, kórházat, rendelőintézetet tartottak fenn, de a Magyarországon honos növénykultúra átvételét is előmozdították. 1938-ban a Szentszék a magyar ferencesek által gondozott területen megalapította a Paokingi Apostoli Prefektúrát, és P. Lombos Lászlót, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány misszionáriusát nevezte ki annak első elöljárójává. A forráskiadványunk alapjául szolgáló szöveg az ő hagyatékából került elő; a latin nyelven lejegyzett összeállítást 1948 körül, már Magyarországon készítette. A missziótörténet a kereszténység térségbeli elterjedésének bemutatásával kezdődik, ezt követi a magyar ferencesek letelepedéséről szóló beszámoló, majd a „historia domus jellegű” összeállítás, amely 1938-tól 1945 októberéig szinte napról-napra leírja a misszióval kapcsolatos eseményeket. A história 1945 október 30-án váratlanul, előttünk ismeretlen okból megszakad. Az írás azonban így, befejezetlenül is egyedülálló forrás a misszió életére, a kereszténység helyi történetére, valamint a II. világháború dél-kínai eseményeire vonatkozóan egyaránt. A kötetet gazdag képmelléklet és térképek illusztrálják.

Vámos Péter - Két ​kultúra ölelésében
Amikor ​egyetemistaként először töltöttem el egy szemesztert Tajpejben, meglepett, hogy a tajvani fővárosban milyen sokat tudnak Magyarországról, a magyarokról. Hamarosan rájöttem, miért. Valaki elmondta, hogy Tajvanon a fogyatékos gyerekek sorsáról azóta gondoskodnak intézményesen, amióta egy magyar jezsuita megszervezte az első nevelőintézetet számunkra. Idősebb kínai ismerőseim beszéltek magyar orvosokról, később kiderült, hogy azok is szerzetesek voltak... Rövidesen meghívtak egy délutáni kávéra a jezsuiták. Beszélgetéseink során egy roppant érdekes, helyenként hősies tettekkel tarkított eseménysor bontakozott ki előttem: a magyarok kínai missziójának története. Néhány hét múltán már magnetofonnal tértem vissza hozzájuk és immár tudatosan kérdezve, hangszalagra rögzítettem élményeiket.

Vámos Péter - Kína ​mellettünk? - Kínai külügyi iratok Magyarországról, 1956
"Ez ​a könyv jórészt pekingi levéltári kutatásaim eredménye. 2006 júniusában a külföldi kutatók közül elsőként tanulmányozhattam az alig egy hónappal korábban kutathatóvá tett kínai külügyi iratokat." (a Szerző)

Vámos Péter - Magyar ​jezsuita misszió Kínában
A ​könyv a magyar jezsuiták kínai missziójának történetét tárgyalja az 1920-as évek elejétől a kilencvenes évek végéig. Az első magyar jezsuita 1922-ben érkezett Kínába, az utolsó 1955-ben kényszerült elhagyni a Kínai Népköztársaságot. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományához tartozó önálló kínai misszió 1936-tól 1958-ig létezett, de a magyar jezsuiták Tajvanon, a Távol-Keleti (1971-től Kínai) Rendtartomány szervezeti keretében a legutóbbi évekig folytatták tevékenységüket. A könyv áttekintést nyújt a keresztény misszionáriusok kínai tevékenységéről a kezdetektől a 20. századig, így a magyar misszió történetét beágyazza abba a történeti folyamatba, amelynek során a keresztény misszionáriusok a 16. századtól kezdve folyamatos kínai jelenlétüknek és befolyásuknak köszönhetően kapcsolatot teremtettek a kínai és a nyugati kultúra között. A munka elsősorban eddig feldolgozatlan jezsuita levéltári dokumentumok alapján tárja fel a misszió történetét. A magyar jezsuitákkal készített interjúk segítségével a szerző nyomon követi a misszionáriusok sorsának alakulását Kínában és Tajvanon egészen az 1990-es évek elejéig.

Kollekciók