Ajax-loader

Nagyné Szegvári Katalin könyvei a rukkolán


Hajdu Lajos - Horváth Pál - Ijjas József - Nagyné Szegvári Katalin - Zlinszky János - Stipta István - Általános Jogtörténet
Tartalomjegyzék: Előszó I.Általános jogtörténet - komparatív jogtörténet II. Az állam - és jogfejlődés kezdetei III. A feudális állam és jog története IV. A modern jogrendszerek V. A modern kapitalizmus legfelsőbb fokán

Nagyné Szegvári Katalin - Fejezetek ​az Amerikai Alkotmány történetéből
Máig ​izgatja az alkotmányjogi szerzőket az amerikai kormányzati struktúra sajátos megoldása: egy erős elnöki hatalom és csak az elnöknek alárendelt kormányzati adminisztráció, ami merőben különbözik és szokatlan a hatalmi ágak Montesquieu-i klasszikus megosztásától. Az amerikai demokráciának valóban sajátja, hogy ebből az elnök kezében kicsúcsosodó végrehajtó hatalomból a miniszteri felelősség hiánya ellenére nem vált egy automatikus hatalom, amiben nyilvánvalóan a fékek és ellensúlyok elnevezésű politikai alkotmányos axióma segítette eddig is ki az USA kormányzatát. Bár ahogy a szerző is jelzi az elnöki hatalom és a föderális kormányzat szerepének csendes, de szívós megerősödésével számolhattunk, amit a függelékben szereplő alkotmányhoz csatolt alkotmánykiegészítések is jól mutatnak. Fentiekhez hasonlóan tanulságos bemutatásban részelteti a szerző az Olvasót a máig minden államkormányzatot izgató kérdés - a gazdasági szabadság „versus” állami beavatkozás - problémaköre kapcsán. Ma már elég világos, hogy a kereskedelem és ilyen módon a gazdaság egy jelentős szegmentje az Unió hatáskörébe utalása, különösen, hogy ehhez hozzá kapcsolják az adóztatás lehetőségét is, óhatatlanul a gazdasági szabadság korlátozását vonja maga után. Nagyon is látványos az a fejlődési ív, amit a gazdasági szabályozás az USA-ban befut. Különösen, amikor a századforduló szociális problémái megérlelik az intenzívebb állami beavatkozás szükségességét.

Kisteleki Károly - Lővétei István - Nagyné Szegvári Katalin - Rácz Lajos - Schweitzer Gábor - Tóth Ádám - Egyetemes ​állam- és jogtörténet - Ókor, feudális kor
Az ​egyetemes állam- és jogtörténet stúdiumának újszerű anyagát tartalmazza a tankönyv. Elsősorban azon állam- és jogfejlődési eredményeket mutatja be, amelyek döntően befolyásolták az európai jogi kultúra alakulását, ezért a Közel-Keletről, Mezopotámiából indítja vizsgálódását és az európai abszolutizmusnál fejezi be. A szerzők bizonyos vonatkozásokban megkísérlik megújítani a tárgy oktatását.

Kisteleki Károly - Lővétei István - Nagyné Szegvári Katalin - Pomogyi László - Rácz Lajos - Egyetemes ​állam- és jogtörténet - Polgári kor
A ​tananyag elkészítését alapvetően két szempont vezérelte: egyrészt egy hiteles, elsősorban a fő fejlődési pontokra hangsúlyt helyező bemutatása az újkori vagy másképpen polgári korszak állam- és jogfejlődésének. Másrészt - tekintettel a tanításból adódó didaktikai szempontokra is - a tananyagnak egyfajta jogági bemutatatását kísérli meg. Ez új módszert jelent, melyet hitelesít az a jogtudomány-történeti tény is, hogy éppen a polgári korban kezdték a kontinentális európai jogtudósok a joganyagot jogágak szerint tördelni vagy jogágakba strukturálni. Ennek megfelelően az anyag három nagy egységre bontva kerül bemutatásra: 1. közjog- közigazgatási jog; 2. magánjog; 3. büntetőjog - büntetőbíráskodás rendje. A záró fejezetben az állam külső megjelenítése és a hatalmi szimbolika kérdéskörét dolgozzák fel a szerzők.

Nagyné Szegvári Katalin - A ​nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók