Ajax-loader

Jonathan Swift könyvei a rukkolán


Jonathan Swift - Gulliver ​utazása Lilliputban
Majd ​kétszázötven évvel ezelőtt, 1727-ben jelent meg először a Gulliver utazásai, Jonathan Swiftnek, a nagy angol írónak kora társadalmát gúnyoló regénye. Azóta nemzedékek olvasták, szórakoztak rajta, és tanultak belőle. Időközben az ifjúságnak is kedvenc olvasmánya lett a törpék országában kalandozó seborvos históriája, s a nagyszerű mese máig sem vesztett frissességéből. Tanulságai felnőttek és gyermekek számára egyaránt maradandóak, a szolgalelkűség, az oktalan tekintélytisztelet iránti gúnyját a ma embere is megérti, az igazságot és az igaz értékeket tisztelő ifjúság pedig különösen méltányolja. Az örök életű művet Karinthy Frigyes kitűnő fordításában ismerik meg a magyar gyerekek. A könyvet Gyulai Liviusz művészi rajzai díszítik.

Jonathan Swift - Viktor Shatunov - Gulliver ​az óriások között
Alig ​két hónappal azután, hogy hazatért a törpék országából, Liliputból, Gulliver újra rábízza magát a szélre és a hullámokra. A kiszámíthatatlan sors ismét csodálatos vidékre veti: ezúttal az óriások országába, Brobdingnagba kerül. Gazdagon illusztrált mesekönyvünkből kiderül, hogyan fogadják őt a helyiek, miként járnak a csodájára, milyen veszedelmeket él át, s milyen feledhetetlen kalandok várnak rá. Végül azt is megtudhatjuk, hogy egy baljóslatú eseménynek köszönhetően Gulliver hogyan jut újra haza szeretett családjához.

Jonathan Swift - The ​Complete Poems of Jonathan Swift, D.D.
This ​collection brings together all of the poems written and designed by Jonathan Swift, D.D. Swift is remembered for works such as Gulliver's Travels, A Modest Proposal, A Journal to Stella, Drapier's Letters, The Battle of the Books, An Argument Against Abolishing Christianity and A Tale of a Tub. He is regarded by the Encyclopaedia Britannica as the foremost prose satirist in the English language, and is less well known for his poetry. He originally published all of his works under pseudonyms - such as Lemuel Gulliver, Isaac Bickerstaff, Drapier's Letters as MB Drapier - or anonymously. He is also known for being a master of two styles of satire, the Horatian and Juvenalian styles.

Jonathan Swift - Martin Jenkins - Gulliver
First ​published in 1726, this magnificent edition of Jonathan Swift's classic adventure story contains all four of Gulliver's extraordinary voyages. Award-winning author Martin Jenkins has skilfully adapted the original novel, remaining true to its tone and humour while making it accessible to younger readers. In this, he is brilliantly assisted by Kate Greenaway Medallist Chris Riddell, who brings to life the people, creatures and kingdoms of Swift's searing imagination in wonderful panoramic detail.

Jonathan Swift - Gulliver ​az óriások között
Kedves ​gyerekek! Megigértem, hogy beszámolok kalandjaimról, melyeket Liliputból visszatérve éltem át. Most tehát elmondom utazásomat Brobdingnagba, az óriások országába, és ottani élményeimet.

Jonathan Swift - A ​Tale of a Tub and Other Works
This ​volume includes "The Battle of the Books" and "The Mechanical Operation of the Spirit", both which accompanied "A Tale of a Tub" on its first publication in 1704.

Jonathan Swift - Elke Leger - Gulliver ​utazásai
Jonathan ​Swift 1726-ban megjelent szatirikus remekműve számtalan feldolgozást ért meg az évszázadok során. Az eredetileg felnőtteknek szóló, terjedelmes alkotás – ahogy sok más klasszikus - egyszerűsített, illusztrált formában a gyermekek számára is rendkívül élvezetes olvasmány. A brit hajóorvos kalandjai Lilliputban, a törpék országában és Brobdingnagban, az óriások földjén vicces és tanulságos mese, amelyet ezúttal Elke Leger fogalmazott újra a 4-8 éves korosztály számára, és Markus Zöller remek rajzai teszik még szemléletesebbé.

Jonathan Swift - Gulliver ​a törpék országában 1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jonathan Swift - Viktor Shatunov - Gulliver ​újabb utazásai
Újabb ​kalandos utazásain kísérhetjük el Gullivert, aki ezúttal a repülő szigetre jut el, majd a laputai egyetemre is ellátogat, ahol vak professzor keveri a színeket, míg egy másik tudós az uborkából próbálja meg kivonni a napsugarakat. Ezután a Glubbdubdrib, a boszorkányok és a varázslók szigete következik, majd Gulliver útja a nemes és bölcs lovak országába visz, ahonnan bizony főhősünk nehéz szívvel indul tovább. Végül azonban sok-sok kaland és tapasztalat után hazatér, s megosztja velünk utazásainak hihetetlen történetét.

Jonathan Swift - Major ​Works
This ​authoritative edition was originally published in the acclaimed Oxford Authors series under the general editorship of Frank Kermode. It brings together a unique selection from the full range of Swift's fifty-year career - prose, poetry, and letters - to give the essence of his work and thinking. Jonathan Swift (1667-1745) is best known as the author of Gulliver's Travels, which alone would have secured his place in the history of English literature. But in addition to this classic fictional satire, Swift wrote numerous works concerning politics, religion, and Ireland, some savage, others humorous, all suffused with his tremendous wit and inventiveness. This anthology includes satirical works such as A Tale of a Tub and The Battle of the Books, political pamphlets, pieces for the popular press, poems, and a generous selection from Swift's correspondence. Presented chronologically, the anthology offers a new and clearer awareness of the unity as well as the complexity of Swift's vision, and the powerful bonds between disparate pieces.

Jonathan Swift - Lewis Helfand - Gulliver ​utazásai
Képregény-sorozatunk ​egyszerre szórakoztató és hasznos olvasmány. Az apáról fiúra szálló klasszikus regényekhez készült látványos, fantáziadús illusztrációk megragadják az ifjú olvasók képzeletét és kedvet csinálnak az olvasáshoz.

Jonathan Swift - Hordómese
"Istenem, ​milyen tehetséges voltam, amikor ezt a könyvet írtam!" - így emlegette Swift élete alkonyán ifjúkorának remekművét, a Hordómesét, mely évtizedekkel előzte meg a Gulliver-t. A Hordómese, ez az általános támadás a korabeli irodalom és tudományos viszonyok torzulásai ellen, egy nagy vallási szatírába van beleágyazva. Swift a felvilágosodott értelmet szegezi szembe mindennel, ami rendellenes, túlzásba vitt, csalárdul meghamisított, kártékony. Ez a példátlan élességű kritika szinte mindent szétvagdal, amit megérint, mígnem a kinyilatkoztatásból, a dogmákból a történelmi egyházak féltve őrzött hitrendszeréből - beleértve az anglikán hittételeket is - úgyszólván semmi sem marad épen. A Hordómesének ezt a "destruktív" vonását a kortársak világosan látták. Voltaire örvendezett rajta, az egyházhoz közelállók tiltakoztak és szitkozódtak. Ez a mű egymagában is megmagyarázza, hogy miért nem lett írójából soha püspök.

Jonathan Swift - Gulliver's ​Travels (Oxford Bookworms)
Egyszerűsített ​olvasmány angol nyelven. Hasznos segítség a nyelvtanulásban. A kötet 4. nehézségi fokozatú, az olvasásához kb. 1400 szavas szókincs szükséges. "Oxford Bookworms Stage 4" "Soon I felt something alive moving along my leg and up my body to my face, and when I looked down, I saw a very small human being, only fifteen centimetres tall... I was so surprised that I gave a great shout." But that is only the first of many surprises which Gulliver has on his travels. He visits a land of giants and a flying island, meets ghosts from the past and horses which talk...

Jonathan Swift - Gulliver ​Liliputban
Gulliver, ​aki mindig is arra vágyott, hogy idegen népekkel és szokásaikkal ismerkedjen meg, hajóorvosként száll tengerre, s nem is sejti, milyen különleges világba viszi sorsa. A hajó szörnyű viharba kerül, s a legénységből egyedül ő marad életben. Illusztrált mesekönyvünkből kiderül, milyen kalandok várnak rá Liliputban, a törpék országában; képes-e elnyerni az apró teremtmények bizalmát; hogyan segít új barátainak; miként látogat el Blefusku szigetére; s a felejthetetlen utazás végén hogyan kerül ismét haza, hogy aztán úja és újra ismeretlen tájak felé vegye útját.

Jonathan Swift - Gulliver ​utazásai
A ​könyv minden idők legnagyobb és legsikerültebb szatirikus regénye. Lemuel Gulliver, seborvos, majd hajóskapitány bőrébe bújva Swift a korabeli (1725) divatos útleírások modorában adja elő hőse fantasztikus kalandjait; ironikusan hitelesiti féktelen mesélőkedvét köznapi adalékkal, hajónaplóadatokkal, tengerészszakzsargonnal, hogy országról országra haladva véresen kegyetlen szatírát adjon először csak a korabeli Angliáról, aztán egyre inkább, magáról az emberről és az emberiségről. Gulliver négy nagy utazást tesz. Először a törpék országába, Lilliputba, aztán az óriások hazájába, Brobdingnagba jut el - eközben, mintegy kicsinyítő és nagyító látcsövén át megismerjük az embert kicsinynek és nagynak, kicsinységében nevetségesnek, nagyságában visszataszítónak, s közben gonosz karikatúráját kapjuk Anglia társadalmi és politikai életének. A következő utazás több országba is elvisz: Laputában a filozófia és a tudomány ferdeségeit látjuk nevetséges színezetben. Glubbdubdriben, a Mágusok szigetén a történelem holt nagyjai lepleződnek le, s végül a halhatatlanság kétes áldásaival ismerkedünk meg a halhatatlan struldbrugok sorsán keresztül. Az utolsó utazás, amely a nemes és bölcs lovak, a nyihahák országába visz, végső, epés leszámolás magával az emberi nemmel, amelyet az undorító, ocsmány jehuk személyesítenek meg. A Gulliver utazásai sokszínű, sokértelmű alkotás, amely sértetlenül vészelte át a megírás óta eltelt évszázadokat. Korabeli célzásai ugyan elhomályosodtak, mégis változatlan hökkenő erővel hat, alapvető mondandója - úgy látszik - örökké aktuális marad. Gyerekkönyv-változata éppúgy örökzöld klasszikus, mint az eredeti véres szatíra, amely az egyetemes világirodalom ritka remekműve.

Miguel de Cervantes - Jonathan Swift - Gottfried August Bürger - Don ​Quijote / Gulliver utazása Lilliputban / Münchhausen báró kalandjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jonathan Swift - Szatírák
A ​dublini születésű Jonathan Swiftet az irodalomtudomány az angol nyelv legnagyobb szatirikusaként tartja számon. Számtalan, mára klasszikussá vált remekmű szerzője - leginkább a Gulliver utazásai írójaként ismert, életműve gerincét azonban szellemes és időtlen szatírái alkotják, melyekből a legjobbakat válogattuk egy kötetbe. Swift szatirikus írásaival próbálta az őt körülvevő szélsőséges életeket, súlyos társadalmi gondokat és az angolok írországi politikáját jellemezni. Semmibe vette a konvenciókat - a csak rá jellemző merész, dühös stílus, az álszemérem megvetése és a példátlanul erőteljes társadalomkritika az irónia és a szatíra halhatatlan óriásává emelte. A szövegek humora, meghökkentő volta mit sem kopott az évszázadok alatt, a mai olvasót is ugyanúgy lenyűgözi, egyszerre szórakoztatja és megdöbbenti, mint a 17-18. századi kortársakat. Mindemellett a szatírák üzenete még a harmadik évezredben is meglepően aktuális.

Jonathan Swift - Gulliver ​kalandos utazásai
A ​Gulliver kalandos utazásai sokszínű alkotás, amely sértetlenül vészelte át a megírása óta eltelt évszázadokat. Korabeli célzásai ugyan elhomályosodtak, mégis változatlan hökkenő erővel hat, alapvető mondandója örökké aktuális marad. Gulliver, seborvos, majd hajóskapitány bőrébe bújva Jonathan Swift (1667-1745) a korabeli divatos útleírások modorában adja elő hőse fantasztikus kalandjait. Gulliver négy nagy utazást tesz. Ebből az első kettőt olvashatják e könyvben. Először a törpék országába, Liliputba, aztán az óriások hazájába, Brobdingnagba jut el - eközben kicsinynek és nagynak, kicsinységében nevetségesnek, nagyságában visszataszítónak, s közben gonosz karikatúráját kapjuk Anglia társadalmi és politikai életének. E két részből halhatatlan gyerekmese is lett, hiszen ha akarjuk, tekinthetjük felettébb kalandos mesesorozatnak is. Pedig ez csak a felszín. Ezek a törpék, óriások: egyrészt maga Anglia, másrészt maga az emberiség. Liliput a nagypolitika, lekicsinyítve ujjnyi emberek közé, ahol egyszerre kiderül a közéleti marakodások kicsinyessége. Az óriások között, minden ember-testi felnagyításával elébünk tárul életünk durvasága, otrombasága. Sokan elmondották már, hogy sem azelőtt, sem azóta senki ennyi rosszat nem mondott az emberiségről.

Jonathan Swift - Gulliver's ​Travels (Penguin Readers)
Gulliver ​travels across the sea from England and has an accident. He arrives in a country of very, very small people. What will they do with him? How will he talk to them? And why are the Big-enders fighting the Little-enders?

Jonathan Swift - Martin Woodside - Gulliver ​utazásai
Amikor ​Gulliver először tengerre száll, még nem sejti, milyen csodálatos világokat látogat majd végig, és milyen hihetetlen kalandok várnak rá. Látogass el Gulliverrel egy repülő szigetre, az apró emberkék földjére, a lovak országába, és még sok más érdekes helyre. Útközben különösebbnél különösebb figurákkal találkozol majd, s közben az emberek világáról is megtudhatsz egyet s mást. A Klasszikusok könnyedén sorozat lehetővé teszi az ifjú olvasók számára, hogy már gyerekkorukban megtapasztalják az időtlen történetek varázsát. A könnyebb érthetőség kedvéért lerövidített és nagy gonddal átírt klasszikus regényekben ugyanazokat a fordulatokat és izgalmakat élhetik át, amelyek az eredeti történeteket közkedveltté tették.

Jonathan Swift - The ​Writings of Jonathan Swift
Included ​are Gulliver's Travels, A Tale of a Tub, The Battel of the Books, A Discourse Concerning the Mechanical Operation of the Spirit, numerous essays and other prose pieces, and poems, among them several that are rarely reprinted. All of the texts are scrupulously edited and annotated. Backgrounds includes correspondence between Swift and members of his circle and observations by his contemporaries. Criticism offers evaluations by Norman O. Brown, Samuel Holt Monk, Allan Bloom, Nigel Dennis, Edward W. Rosenheim, Jr., A. E. Dyson, William Frost, C. J. Rawson, Kathleen Williams, Martin Price, Robert M. Adams, and Jay Arnold Levine. An Annotated Bibliography guides the reader to important works for further study.

Jonathan Swift - Szatírák ​és röpiratok
___A ​gyűjtemény célja Swift kisebb szatíráinak és jelentősebb röpiratainak bemutatása. A szatírák közül _A könyvek csatája_, a _Bickerstaff-jóslatok_ és nem utolsósorban a _Szerény javaslat_ méltán sorakoznak a _Gulliver_ és a _Hordómese_ mellé. A röpiratok közül _A szövetségesek viselkedése_ a pénzemberek érdekeltségét leplezik le a spanyol örökösödési háborúban, _A rőfös levelei_ pedig Swiftet mint az ír politikai mozgalmak egyik vezetőjét, leghatásosabb agitátorát állítják elénk.

Jonathan Swift - A ​Modest Proposal
Jonathan ​Swift's satirical essay from 1729, where he suggests that the Irish eat their own children.

Jonathan Swift - Gulliver's ​Travels
Considered ​the greatest satire ever written in English, Jonathan Swift’s Gulliver’s Travels chronicles the fantastic voyages of Lemuel Gulliver, principally to four marvelous realms: Lilliput, where the people are six inches tall; Brobdingnag, a land inhabited by giants; Laputa, a wondrous flying island; and a country where the Houyhnhnms, a race of intelligent horses, are served by savage humanoid creatures called Yahoos. Beneath the surface of this enchanting fantasy lurks a devastating critique of human malevolence, stupidity, greed, vanity, and short-sightedness. A brilliant combination of adventure, humor, and philosophy, Gulliver’s Travels is one of literature’s most durable masterpieces.

Jonathan Swift - Gullivers ​Reisen
Jonathan ​Swifts »Gullivers Reisen« gilt vielen Lesern noch immer als Kinderbuch zahllose speziell gekürzte Ausgaben haben diesen falschen Eindruck noch befördert. Die Originalfassung aber ist eine überaus scharfzüngige Gesellschaftssatire, in der Swift virtuos mit verschiedenen literarischen Stilen spielt und äußerst originell Ausschnitte der Lebenswirklichkeit seiner Zeit mit phantastisch-märchenhaften Motiven vermengt. Die sagenhaften Gestalten, denen Gulliver auf seinen abenteuerlichen Reisen begegnet, werden für immer unvergesslich bleiben.

Kollekciók