Ajax-loader

Hecker Walter könyvei a rukkolán


Hecker Walter - Palágyi Béla - Ostorhegyes
"A ​fogathajtás a mai formájában zsenge leánykorú, még nincs húsz éves". Egyike tehát a legfiatalabb sportágaknak. S ez a rövid idő egyértelműen magyar sikersorozatot hozott. Ezért "nekünk magyaroknak már-már nemzeti ügy a fogathajtó sport... Szilvásváradon... olyan nyomasztó volt a világhegemóniánk, hogy arról már-már csak szemlesütve illik beszélni. De ezt említve önkéntelenül is felmerül a kérdés: mi az oka ennek, milyen magyarázatot adnak erre az illetékes szakemberek, a sportág művelői, vezetői? E könyvben megpróbáljuk megkeresni a választ a kérdésre, mégpedig indirekt módon. Előbb áttekintjük a lovaskocsizás történetét, a fő súlyt a magyar kocsizásra helyezve. A második részben pedig rövid, villanásszerű portrékat adunk azokról, akiknek eredményei emelték a magyar fogathajtó sportot arra a rangra, amelyen ma áll" - írják a szerzők könyvükről.

Hecker Walter - Híres ​versenylovaink
Hiánypótló ​kiadványt, kultúrtörténeti kincset tart a kezében a kedves Olvasó. Véleményem szerint, e könyv a magyar lótenyésztés, a lovas kultúra és a lóverseny-történelem egyik fontos alapműve, igazi ritkaság. Unikum, mert nem jelent meg az elmúlt húsz évben hazánkban könyv, mely ilyen sokrétűen dolgozta volna fel a közel kétszáz éves múltra visszatekintő magyarországi angol telivér tenyésztés és futtatás történetét. Ezt az űrt tölti be a nagysikerű Lovas Nemzet című könyv szerzője, Dr. Hecker Walter egyetemi tanár és hippológus legújabb alkotása. A több mint 300 oldalas mű gazdag illusztrációjával, eddig még nem publikált fotóival a maga nevében egyedülálló. A magyar galoppsport világnagyságainak, Kisbérnek, Kincsemnek, Imperiálnak és Overdose-nak, valamint a velük dolgozó szakembereknek a pályafutását mutatja be, akik már a saját korukban a magyar lótenyésztés és versenyzés nagyköveteivé, az egyetemes lóversenyzés ikonjaivá váltak. Elemzi a fontosabb ménvonalakat és jelesebb kancacsaládokat, foglalkozik továbbá az egykor világhírű Kisbéri Ménessel és az ott kitenyésztett félvér fajta kiváló képviselőivel is (Krebs András, lovas szakíró)

Hecker Walter - Edzéselmélet
Könyvünk ​bemutatja, hogy miért végtelenül nagy jelentőségű a ló fizikai és pszichikai készsége a sikeres együttműködés szempontjából, és hogy miért adódnak szükségszerűen nehézségek a kiképzésben.

Hecker Walter - A ​Bábolnai Arab Ménes
A ​könyv a régi osztrák-magyar nemes lótenyésztés világába, annak kezdeteihez, Mária Terézia, a nagy császárnő és fia II. József császár korába vezeti vissza az olvasót. Feltárulnak Európa egyik legnagyobb ménese alapításának okai. Radautz történelmi fejlődése és a vele kapcsolatban álló ménesek jelennek meg olvasó szemei előtt. De a ménes szervezettsége, személyi állománya, annak egyenruhája, a ménesi lovak tartása, a lovak elnevezése, a bélyegzések rendszere mind-mind pontos leírást élveznek. Külön fejezetet szentel a könyv a ménesgazdaság leírásának, az állami méntelepeknek, és az udvari méneseknek. Első ízben kerül leírásra a ménes I. világháborút követő, 1914 augusztusban kezdődő evakuálása hitelesen és részleteiben. Végül az elmenekített lovak ideiglenes elhelyezését majd végleges sorsukat követi nyomon a Monarchia széthullása után. A Radautzi ménes hírnevét megalapozó fajták és törzsek leírása jelentős helyet kap a könyvben. A fontos törzsek minden egyes törzsménjének leírása, ivadékainak méltatása szerepel. Számtalan származási tábla, és 22 kancacsalád ábrázolása - ez különösen az arab fajtákra vonatkozik - egészíti a művet. Végül a könyv foglalkozik az 1919 után Radautzba visszatér lovak tenyésztésének történetével Romániában. Eredeti okiratok, a felszerelés leírása, szerszámok, nyergek, kocsik, a cs. k. állami lótenyésztő intézmények tárgyainak bemutatása teszi szemléletessé a művet

Hecker Walter - Csizmadia László - Lovardák, ​istállók tervezése, építése
Országunkban ​gomba módra nőnek ki a földből a lovasiskolák, fedett lovardák. Rendkívül fontos, hogy az építkezés ezen sajátos területén hiteles segítség, szakmai ismereteket tartalmazó könyv legyen a piacon. Az utolsó évtizedekben jelentős tudományos munkák jelentek meg a ló környezet iránti igényeiről, a lovak korszerű elhelyezéséről. Ezek alapján készült a Német Lovas Szövetség szakembereinek munkája, amelynek magyar fordítását adjuk az olvasó kezébe. A német fordítást lóhoz értő építész nézte át, egészítette ki.

Kollekciók