Ajax-loader

Ligetfalvi Mihályné könyvei a rukkolán


Ligetfalvi Mihályné - Szöveges ​ki(s)számoló feladatok 2. osztály
A ​feladatgyűjtemény segítséget nyújt kisiskolásoknak a szöveges feladatok értelmezésében, azok matematika nyelvén történő felírásában és a megoldásban; tanítóknak a gyakorlás megtervezésében és a differenciálásban. E célok elérését eredményessé teszik a gyerekek életkorához, érdeklődési köréhez kapcsolódó témák és tevékenységek (például színezés, rajzolás), valamint a kidolgozott mintafeladatok. A gyakorlófüzet hasonló felépítésű, mint a Ki(s)számoló feladatok 2. osztályosoknak című kiadványunk, mely a számolási készség kialakítását segíti.

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Ki(s)számoló ​- Feladatok 4. osztályosoknak
Ismered ​a _Ki(s)számoló_ sorozatot? Ha nem, itt az ideje, hogy az idén már segítségével gyakorold a 4. osztályos számítási feladatokat! Keresd meg azokat az oldalakat, amelyek témájáról most tanultok; nézd meg a mintapéldákat, majd annak alapján oldd meg a feladatokat! Bizonyára gyorsabb, ügyesebb, okosabb leszel a tanítási órákon! Tudásodat a "Mit tudok?" oldalakkal is ellenőrizheted! Amennyiben az előző évek tananyagaiból vannak hiányosságaid, keresd a 3. osztályos füzetünket; ha jövőre szeretnél segítséget kapni, ahhoz hozzájárul az 5. osztályos _Ki(s)számoló nagyoknak_ és _ki(s)méregető_ kiadványunk.

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Ki(s)számoló ​- feladatok 3. osztályosoknak
A ​matematika eredményes tanulásának és tudásának alapja az optimális számolási készség. A számolási készség kialakulásához hosszú út vezet, sok gyakorlásra van szükség. Ennek megoldásához kíván segítséget adni a kiadvány gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak. A gyerekek ebben a füzetben sok feladatot találnak a számolás gyakorlásához, a számolási rutin megszerzéséhez. A szülők számára ez a feladatgyűjtemény egy jó eszköz az otthoni gyakoroltatáshoz, gyermekük hatékony tanulásának támogatásához. A pedagógusok sok olyan feladatot találnak a kiadványban, amely lehetőséget ad a tanórai differenciálásra, segítve ezzel a tanulási szükségletekhez igazodó tanítás-tanulás megvalósítását. Minden kedves használónak örömteli munkát kívánunk!

Ligetfalvi Mihályné - Ki(s)számoló ​- feladatok 2. osztályosoknak
A ​Ki(s)számoló-sorozat az 1-6. osztályos tanulók számára készült. Célja, hogy a tananyag fontos részét képező számítási feladatok megoldását készségszintűvé tegye. Munkafüzet jellegű feladatgyűjtemények, mely osztályonként gyakoroltatják a megfelelő anyagrészt. A füzetek felépítése évfolyamonként egységes: Minden téma mintapéldával indít, mely felfrissíti a szükséges ismereteket. Ezután következik a logikusan felépített, egyre nehezedő feladatokon történő begyakoroltatás, majd a tudáspróba, mellyel a gyermek akár önállóan is ellenőrizheti tudását. E füzetben a második osztályosok megismerkedhetnek a 100-as számkörrel, a szorzás és osztás műveletével, valamint a geometria alapjaival. A gyakorlókönyv nélkülözhetetlen a legtöbb forgalomban lévő tankönyvhöz, hiszen általában azok - terjedelmi okok miatt - nem tartalmaznak elegendő feladatot. (A matematikában nem elegendő megérteni egy-egy új gondolatot, műveletet, hanem annak elvégzését készségszintre kell emelni.)

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Gyakoroljuk ​a helyesírást! 2.
Gyakorlófüzetünk ​célja a jó helyesírási készséghez szükséges képességek fejlesztése. Egy alapszókészlet mélyebb elsajátíttatására törekedtünk a szavak rendszeres szerepeltetésével. A füzet lehetőséget kínál a második osztályos gyerekeknek, hogy: • gyakorolják a helyesejtést , helyesírást, • fejlődjön megfigyelőképességük, emlékezetük, gondolkodásuk, • gazdagodjon szókincsük, nyelvi leleményességük, • a megoldások szerepeltetésével kialakuljon önellenőrzési képességük. A feladatok megfelelnek a hét-nyolc évesek életkori igényeinek. Rajzolás, színezés, ötletes nyelvi játékok teszik érdekessé, változatossá a munkafüzetet. Reméljük, hogy a gyerekek kedvvel és örömmel oldják meg a feladatokat.

Gránitzné Ribarits Valéria - Ligetfalvi Mihályné - Gyakoroljuk ​a helyesírást! 3.
Gyakorlófüzetünk ​célja a jó helyesírási készséghez szükséges képességek fejlesztése. Egy alapszókészlet mélyebb elsajátíttatására törekedtünk a szavak rendszeres szerepeltetésével. A füzet lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy: gyakorolják a helyesejtést, helyesírást; fejlődjön megfigyelőképességük, emlékezetük, gondolkodásuk; gazdagodjon szókincsük, nyelvi leleményességük; a megoldások szerepeltetésével kialakuljon önellenőrzési képességük. A feladatok megfelelnek a nyolc-kilenc évesek életkori igényeinek. Rajzolás, színezés, ötletes nyelvi játékok teszik érdekessé, változatossá a munkafüzetet. Reméljük, hogy a gyerekek kedvvel és örömmel oldják meg a feladatokat.

Kollekciók