Ajax-loader

Evlia Cselebi könyvei a rukkolán


Evlia Cselebi - Evlia ​Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664-1666
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Evlia Cselebi - Evlia ​Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664
Evlija ​Cselebi, a XVII. Század híres török utazója kapcsolatban állt a török birodalom szinte valamennyi méltóságával. Nagyvezírek, pasák bizalmi embere volt, s az ő kíséretükben megfordult a török hadszíntereken, titkos és hivatalos megbízatásokat teljesített számukra, diplomáciai küldetésekben vett részt. Így bejárta a Balkánt, Ukrajnát, eljutott Lengyelországba, megfordult Elő-Ázsia, Mezopotámia és az Arab-félsziget számos országában is. Éberen figyelte az idegen tájakat, népeket, szokásokat, igyekezett mindent megtudni róluk. Miután felhagyott utazásaival, élete alkonyán egy tízkötetnyi terjedelmű munkában megörökítette mindazt, amit négy és fél évtizeden át idegen országokban látott, hallott, tapasztalt. Cselebi nagy műve ötödik kötetének a vége, hatodik kötete pedig teljes egészében Magyarországon és Erdélyben tett utazásairól szól. Az olvasó ezt a beszámolót tartja most kezében. A művet Karácson Imre turkológus fordította le magyarra, s először 1904-ben jelent meg. A kiadó második kiadásban bocsátja közre a könyvet.

Kollekciók