Ajax-loader

Dr. Csernyák László könyvei a rukkolán


Dr. Csernyák László - Valószínűségszámítás
Az ​oktatási feltételek megváltozása miatt újra át kellett gondolni, melyek azok az ismeretek, amelyek a képzési cél eléréséhez feltétlenül szükségesek, és a rendelkezésre álló idön belül megfelelö mélységig oktathatók. Ezeket a könyv azon részei tartalmazzák, amelyeket sem a csillag jelzéssel, sem apró betüs szedéssel nem különböztettünk meg. Az apró betüvel szedett, illetve csillaggal jelölt részek ajánlott ismereteket tárgyalnak. A könyvet úgy szerkesztettük, hogy a jelzés nélküli részek apró betüs, illetve csillaggal jelölt részekre ne hivatkozzanak. A megértést példákkal, ábrákkal igyekeztünk elősegíteni, így a könyv reményeink szerint önálló tanulásra is alkalmas, és a nappali tagozatos hallgatókon kívül a levelezö- és távoktatásban részt vevö hallgatók is eredményesen használhatják.

Dr. Csernyák László - Jánosa András - A ​gazdasági optimalizálás módszerei II.
A ​gazdálkodási tevékenységet bizonyos korlátozó feltételek befolyásolják. Ezeket és az elérendő célt modellek szerkesztésével lehet kezelni. A racionális közgazdasági gondolkodás törekszik az optimális arányok elérésére a ráfordítások és az elérhető haszon tekintetében. A modellek ezt az összevetést teszik rendszerezetté és áttekinthetővé. Itt a lineáris modellekkel foglalkozunk. Az optimalizálási modellek számszerű megoldásának ma elengedhetetlen eszköze a számítógép. A könyvben a lineáris algebra feladatainak és a lineáris modelleknek a számítógépes megoldását is megmutatjuk. A könyv tanulmányozása nem feltételez több előismeretet, csak a lineáris egyenletrendszer Gauss-Jordan-féle megoldásának, a mátrixműveleteknek, a vektorrendszer rangjának és az Excel táblázatkezelő rendszernek az ismeretét.

Dr. Csernyák László - Szarka Zoltán - Szelezsán János - Matematika ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hornung Tamás - Dr. Csernyák László - A ​gazdasági optimalizálás módszerei I.
A ​könyv tartalmazza azokat a lineáris algebrai ismereteket, amelyeket a tudományegyetemek kivételével a felsőoktatásban valamilyen szinten tanítanak. Szerkesztése és modulszerű felépítése lehetővé teszi, hogy különböző tantervek alapján és más-más óraszámban oktató intézmények is használhassák.

Dr. Csernyák László - Analízis
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók