Ajax-loader

Mandics György könyvei a rukkolán


Mandics György - M. Veress Zsuzsanna - Vasvilágok
A ​gépek nevelte emberfia, Kung, nem akar felnőtté válni, rájön ugyanis az őt körülvevő világ embertelenségére. Legfőképp nem az elgépiesedett, szupertechnicizált környezet riasztja, az, hogy anyaöl helyett "összkomfortos" univók óvják, hanaem a Vasvilágok rémisztő légköre. Gyereklelkének egyetlen (lényegében hatástalan) fegyveréhez folyamodik: visszautasít. Mandics György és M. Veress Zsuzsanna tudományos-fantasztikus novellafüzérének üzenetét így foglalhatnók össze: a humánum, az ész fegyverével őrizzük létünk, környezetünk épségét. A szerzők a negatív utópia eszközével a féllmetes jövőképbe, a Vasvilágok elrettentő hangulatába az emberség tiltakozó szavát építik, ám sohasem merevednek a didakticizmus pózába. Érdekes, fantáziadús, a sci-fi műfaji lehetőségeit kiaknázó történeteket nyújtanak át az olvasónak.

Mandics György - M. Veress Zsuzsanna - Gubólakók
Az ​előző, Vasvilágok című kötetből ismeretes az olvasók előtt a Heraklidák tudósokból álló közössége. A különös kis csoport tagjait "az emberiség előtt tornyosuló lehetséges jövőbeli katasztrófahelyzetek érdeklik, s olyan stratégiák, intézményrendszerek hipotetikus kidolgozása, melyek képesek megbirkózni ezekkel az apokalipszisekkel." A tudományos-fantasztikus novellafüzér - előzményéhez hasonlóan - tulajdonképpen a romániai diktatúra utolsó éveinek apropóján íródott, megjósolva annak közeli összeomlását. Magától értetődően napjaink egyre abszurdabbá váló világára is vonatkoztatható, és éppoly elgondolkodtató, tartalmas olvasmány ma is, mint bő két évtizeddel ezelőtt.

Mandics György - Magyar ​hegedűsök énekei eleinkről
A ​szegedi Somogyi Könyvtárban 140 éve nyugvó kézirat, az ún. Ciceró-kódex rovásírásban fennmaradt énekeinek kiadása önálló fejezete a magyar irodalmi tradíciónak. A 19. században korábban éles akadémiai vitákat kiváltó olvasatok helyreállítása, történelmi hátterének és gazdag utalásrendszerének feltárása Mandics György jelen munkájához fűződik. A kötet előtanulmányait fejezetekbe osztva bontja ki a szerző. Mindezt megkoronázza a Kova Áron deák által az 1530-ban összegyűjtött és összeállított éneke, vagy korabeli kifejezéssel verses krónikák Mandics által véglegesített, olykor a mai nyelvhez igazított teljes publikálása! 15 énekes és 10 költő 80 éneke. A kötet verseit közzé téve és háttérkutatásait végezve az temesvári származású szerző a középkori magyarság eredettörténeti mítoszait, ősi hitének nyomait, szellemi és erkölcsi világképének hiteles tanulságait vonja le. A Janus Pannonius és Balassa Bálint közötti magyar költői gyakorlat fölbecsülhetetlen értékeit olvashatjuk és ismerhetjük meg a kiváló szerző nagy formátumú, monografikus művében

Mandics György - M. Veress Zsuzsanna - A ​dromosz
E ​könyv ikerpárja a sikeres Gubólakóknak. Tudós társaság itt is túlracionalizált társadalomszabályozási modellt dolgoz ki. A tét ugyancsak a totalitárius gépezet üresjáratának, terméketlenségének bemutatása. A könyv szereplőinek, e furcsa, emberből szarvasból gyúrt lényeknek a fő foglalkozása igen sokatmondóan - a zátonyépítés. Manipulálásuk immáron odáig menően történik, hogy a hatalom a legintimebb megnyilatkozásaikba, szexuális életükbe is spekulatív módon beavatkozik. Az 1989 nyarán írott könyv a lázadás éthoszát hirdeti.

Mandics György - Rejtélyes ​írások
Ez ​a könyv nem rendszeres írástörténet, nem a világ ismert írásrendszereinek leírása, még csak a különböző régi írások megfejtésének története sem. Ezek a kérdések ugyanis javarészt megtalálhatóak az olvasó számára is hozzáférhető művekben. Könyvünk, címéhez hűen, azzal foglalkozik, ami általában ezekből a könyvekből kimarad: ősi, kőkorszakbeli jelrendszerekkel, protoírásokkal, merész feltevésekkel, kétséges és vitatott megfejtésekkel, valószínű és bizonyított hamisítványokkal - egyszóval mindazzal, amiről mindenütt hajmeresztő, szenzációs "titkokat" sugdosnak a beavatottak, és amiről nem írnak a népszerűsítő kézikönyvek. Ez a könyv azt szeretné igazolni, hogy az igazi merész eredményeket azok a tudósok érik el, akik bátran rákérdeznek tudományuk közhelyszerű elveire. Könyvünk célja, hogy ezt, a mozgásban lévő tudományt mutassa be, s nem a végleges, lezárt tudást.

Mandics György - Temesvári ​Golgota
"1989 ​decemberének viharos tíz napja világhírűvé tette Temesvárt. Ez volt az első élőadásban közvetített forradalom. Milliók hihették joggal, hogy megismerték a forradalmat. Valójában a látottak és az igazság között igen nagy a különbség!"

Mandics György - A ​kör négyszögesítése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mandics György - A ​rejtélyes írások könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mandics György - M. Veress Zsuzsanna - Bolyai ​János jegyzeteiből
"Amikor ​Szőts Júlia, Bolyai János gyámola bejelentette a nyugalmazott kapitány halálát, a marosvásárhelyi várparancsnok azonnal intézkedett, hogy holttetemét szállítsák át a katonai halottasházba, minden irományát rakják ládákba, s vigyék a várba." Így vette kezdetét egy kiemelkedő szellem hagyatékának megrendítő, de a kor viszonyait híven tükröző hányódása a zsenialitást duhajkodásokban, szónoklatokban vagy társasági szellemességekben mérő Marosvásárhely városában, anno 1860. Felelőtlen, nemtörődöm kezek, hosszú mezőségi esők és por lyuggatta, hasogatta olvashatatlanná ezeket az ideges írással telerótt cédulákat, melyeket máshol péncélszekrények, termosztátok óvtak volna az időtől. Ma a kutatók, szelleme utolsó pillanatban érkező mentői már csak nagy erőfeszítések árán tudják legalább részben helyreállítani a csonka szövegeket, penészes cédulákat. nem csoda hát, hogy csak megközelítőleg ismerjük az összanyag eszmei koordinátáit, s szövekritikai kiadásuk még a jövő feladata.

Mandics György - Róvott ​múltunk
Mióta ​használja a magyarság a rovásírást? Mennyiben egyezik az a germán rúna-írással, van-e föníciai „elődje”, vagy azoktól teljesen független, az esetleges egybeesés vagy hasonlóság a véletlen műve? Terjedelemre is tekintélyt parancsoló munkát vehetnek kézbe az olvasók, akik közül nem kevesen alighanem csak hallomásból tudnak a rovásírásról. A szerző több évtizedes munkával összegyűjtött hatalmas anyag birtokában, rendkívül tekintélyes, a rovásírás-kutatás egész múltját és eredményeit összegező könyvészetre támaszkodva, saját kutatásait, véleményét is hozzáadva igazít el a rovásírás (a kívülálló által valószínűleg nem is sejtett mélységű) rejtelmeiben.

Mandics György - Az ​Ufók formavilága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók