Ajax-loader

Bernáth Mária könyvei a rukkolán


Bernáth Mária - Cézanne, ​Van Gogh, Gauguin
Kedves ​Olvasó! "Az én múzeumom" című kis könyvek új módszert vezetnek be a művészet ismertetésébe. A sorozatot úgy állítottuk össze, hogy minden kötete három-három, klasszikus vagy modern, magyar vagy külföldi mester munkásságát foglalja össze. A művészek megismerését alkotásaikból válogatott hat-hat mű színes reprodukciója is segíti.

Bernáth Mária - Képes ​ABC gyerekeknek vidám versekkel
Az ​ABC ismerete alapvetően szükséges a gyermekeknek, hogy tanulás folyamata könnyű legyen. Ahhoz, hogy egy gyermek megszeresse az olvasást,nagyon fontos, hogy megismerje az ABC minden betűjét. A Képes ABC gyerekeknek vidám versekkel segíti a betűk megismerését. A versikék megtanulása is segíti a betű megjegyzését. A versekben a megtanulandó betű más színnel ki van emelve a szövegből. A vidám versikék mellett színes rajzok is kedvet csinálnak a betű megtanulásához.

Bernáth Mária - Marées
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernáth Mária - Munch
Edvard ​Munch, a neves norvég festő és grafikus a művészettörténelem stílusformáló egyéniségei közé tartozott. Az északi népek miszticizmusával telített műveiből sokat merített a szecesszió és az expresszionizmus. Életét és munkásságát Bernáth Mária érdekesen megírt tanulmánya ismerteti. A kötetet a művész java alkotásaiból válogatott 57 reprodukció - közöttük 6 színes nyomat - teszi teljessé.

Bernáth Mária - Szinyei ​Merse Pál
Szinyei ​Merse Pál Majálisa valószínűleg a legismertebb és a legtöbbet reprodukált magyar festmény. Ismerjük-e azonban azt az embert, azt a művészegyéniséget, aki ezt a képet festette és festészetünk történetének egyik sorsfordulóját jelképezi? Bernáth Mária a művész önéletrajzi írása és levelei alapján bontja ki Szinyei egyéniségét, életútjának belső indítékait és keres magyarázatot a. festő pályájának alakulására. Elemzésének középpontjában a Majális áll, és általa a plein-air festés 19. századi nagy vívmánya, mely a látvány közvetlen élményét, a benyomás frissességét tudta örök érvényűvé emelni. Szinyei műve részese ennek az egyetemes festészeti forradalomnak, és ha társtalan maradt is a korabeli magyar festészetben, számunkra annál becsesebb. A kép előtt állva ezért éljük át mindig újra: „a legszebb magyar kép a Majális."

Bernáth Mária - Rippl-Rónai ​József
Bernáth ​Mária igen gazdag forrásanyag - levelek, naplók, korabeli újságkritikák - segítségével hozza közel az olvasóhoz a népszerűsége új reneszánszát élő Rippl-Rónai Józsefet, a magyar századforduló kiemelkedő, nemzetközi rangú festőművészét. A kötetben a korabeli francia festészetről, a posztimpresszionizmus nagy mestereiről, a századforduló magyar közéleti és művészeti atmoszfréájáról is kitűnő képet kapunk. A szerző láttató, érzékletes és mindig európai távlatokat szem előtt tartó képelemzései segítségével feltárul az olvasók előtt Rippl-Rónai képeinek világa, amihez a jól összeválogatott gazdag illusztrációs anyag is segítséget nyújt.

Bernáth Mária - Szinyei
A ​magyar festészet legismertebb képeit köszönhetjük Szinyei Merse Pálnak. Minden egyes vászna valódi örömünnep a szemnek: szívet melengető derű és a természet szépségének felfedezése hatja át őket. Ám a kötet átlapozásakor annak sem kell csalódnia, akit a több mint hetven illusztráció mellett az is érdekel, hogy valóban a Majális kedvezőtlen fogadtatása késztette-e Szinyeit egy teljes évtizednyi visszavonulásra a festészettől, hogy a kis sárga virágon kívül mit rejtenek a Lilaruhás nő finom kezei, kivételesen hosszú élete folyamán hány évet ért meg a kép modellje, és honnan ismerte a Léghajó kosarából kiintegető férfit - egyáltalán: kinek integet a léghajós. Bernáth Mária könyve elfogulatlanul idézi fel a festői pálya hullámvölgyeit; a képelemzések egy-egy mű behatóbb megismerésére adnak lehetőséget, a szöveget kiegészítő magyarázatok pedig megkönnyítik a tájékozódást. A kötetet az életrajzi adatok és az irodalomjegyzék teszi teljessé.

Bernáth Mária - Klimt
Bernáth ​Mária tanulmánya részletesen ismerteti a művész pályafutását, és rávilágít a korabeli bécsi és európai szellemi élet jellemző mozzanataira is,melyek között -a magyar művészetre is hatást gyakorló- jelentős életmű kibontakozott. A kötetet 58 kép illusztrálja, közöttük 6 színes nyomat.

Kollekciók