Ajax-loader

Michael Kerrigan könyvei a rukkolán


Michael Kerrigan - A ​Biblia megdöbbentő történetei
Ha ​az ember felüti a Bibliát, hogy spirituális megnyugvást vagy erkölcsi útmutatást merítsen belőle, könnyen elvonhatják a figyelmét a gyilkosságról, hűtlenségről, nemi erőszakról és háborúról szóló, megdöbbentő történetek. Sokak számára meglepő, de az Írás, amit olyan szentnek tart kultúránk, rengeteg kegyetlen történetet tartalmaz. Ennek valójában kézenfekvő oka van: a Biblia egy távoli és merőben más korszak terméke. Modern korunk sajátossága és tévedése, hogy a könyv beszámolóit jóval tisztábbnak, éteribbnek képzeljük, mint amilyenek: ezért amikor spirituális vigaszt vagy morális tanítást keresünk benne, elkerülhetetlenül kudarcot vallunk. Ez nem azt jelenti, hogy a Szentírás lapjain ne találhatnánk ilyesmit: találhatunk, természetesen. Viszont ehhez kellően figyelmesnek kell lennünk, és az sem árt, ha tudunk szelektálni az olvasott információk közt. Mindehhez Michael Kerrigan könyve kitűnő sorvezetőként szolgál.

Michael Kerrigan - II. ​Világháború - Tervek, melyek sosem váltak valóra
Náci ​terv a pápa elrablására, az IRA elgondolása Észak-Írország elfoglalására, brit haditerv Hitler meggyilkolására vagy épp egy japán támadás a Panama-csatorna ellen – talán hihetetlenül hangzik, ám a második világháború idején ezek a hadműveletek és sok másik – akármilyen valószínűtlennek tűnnek – komoly megfontolás tárgyai lettek a front mindkét oldalán. Ez a könyv megmutatja a legtitkosabb és legmeghökkentőbb haditerveket, melyek közül több is megtörténhetett volna, és talán meg is változtathatta volna a történelem menetét: ilyen volt a németek ötlete a brit és amerikai gazdaság tönkretételére hamis valuta kibocsátása által, vagy a britek terve a Szovjetunió 1945-ös megtámadására, esetleg a britek norvégiai és svédországi inváziója 1939-40-ben. A kötet bemutatja minden egyes haditerv hátterét és összefüggéseit, rámutat arra, hogy vajon arathattak-e volna vele sikert, és milyen hatással lehetett volna az eseményekre, amennyiben zöld utat kap a terv.

Mary Frances Budzik - Michael Kerrigan - Charles Phillips - Katolicizmus
A ​kereszténység történetét, filozófiáját és gyakorlatát több mint ötszáz gyönyörű képpel illusztráló, átfogó mű. - Az enciklopédia áttekinti a katolikus vallás gazdag múltját, bemutatja Jézus Krisztus figyelemre méltó életét és a hit elterjedésének első évszázadait. - Ismerteti és elmagyarázza a katolikus alapelveket és hit legfontosabb tanításait. - Részletes leírást nyújt a katolikus szertartások jelentőségéről és áttekinti a liturgikus év legfontosabb ünnepeit és ünnepnapjait. - Széles körű áttekintést nyújt a katolikus építészet és képzőművészet világáról, bemutatja a gótika, a reneszánsz, a barokk és az újkor egyházi vonatkozású remekműveit. - Név- és tárgymutató, valamint térképek segítik az Olvasót az egyes témakörök tanulmányozásában.

Michael Kerrigan - Kínzóeszközök
A ​könyv a kínvallatás során használt technikákkal és eszközökkel foglalkozik,a legkorábban feljegyzett módszerektől kezdve egészen a napjainkban alkalmazott gyakorlatokig. A különféle eljárásokat típus szerint csoportosítja, s közben rámutat a különböző kultúrákban használt formák közötti párhuzamra.

Charles Phillips - Mary Frances Budzik - Michael Kerrigan - The ​Illustrated World Encyclopedia of Catholicism
A ​comprehensive history of the Catholic Church from the birth and life of Christ and the stories of the Apostles to the building of St Peter's in Rome, the rise of Monasticism and the Reformation, and to Catholicism found around the world today.

Kollekciók