Ajax-loader

Mezei István könyvei a rukkolán


Mezei István - A ​magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei
„(Kányádival ​szólva) vannak helyek, amire szívesen gondol az ember, ahová szívesen viszi gyermekeit. De a családi kirándulást tönkretenné, ha valaki hosszú előadásokkal traktálná a körülötte lévőket. Erre való a könyvírás, hátha másban is fölébred a kíváncsiság. Szlovákia közelsége, a Felvidék szépsége, valamint az ott élő magyarokkal és szlovákokkal meglévő személyes viszony késztettek arra, hogy a két ország között fennálló kapcsolatokról dolgozatot készítsek. Arra kerestem választ, hogy a Kárpát-medencében együtt élő két nép között milyen tényezők gátolják a szoros regionális együttműködést. Kedves Olvasó! Legyünk reménységgel!” (A szerző) Az MTA RKK miskolci osztályán dolgozom. Néhány éve a magyar-szlovák határ menti kapcsolatokat vizsgálom. Kutatók, könyvtárosok, határőrök, polgármesterek, bolti eladók, kereskedők és barátok, valamint a könyv két lektora segítettek történeteikkel, anekdotáikkal, véleményükkel, észrevételeikkel a munka elkészítésében.

Lovas József - Mezei István - Zádori Zoltán - Villamosmozdonyvezetők ​zsebkönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mezei István - Lovas József - MÁV ​vontatójármű album
A ​MÁV műszaki fejlődésében mindenkor meghatározó jelentőségük volt a mozdonyoknak, a motorkocsiknak és a motorvonatoknak. Ez az összeállítás fényképekkel és rajzokkal szemléltetve ismerteti a MÁV vontatójárművek jellegzetes típusainak főadatait és vontatási feladatát.

Lovas József - Mezei István - Vasúti ​dízeljármű-vezetők zsebkönyve
Minden ​a MÁV-nál közlekedő dieselmozdony és motorkocsi leírása és természetesen rajzai, adatokkal együtt található meg a könyvben.

Mezei István - Mozdonyok
Napjainkban ​mind több országban felismerik a több mint másfél évszázados múltra visszatekintő vasút jövőjét. Az energiatakarékos és környezetkímélő vasút a technikai fejlődés legújabb vívmányait felhasználva képes az állandó megújulásra. Pecz Kornél, hazánk egyik neves vasúti mérnöke írta az 1908-ban megjelent "A vasúti lokomotívok" című könyvében: "A vasútnak modern üzemét a lokomotív teremtette meg. Amint a lokomotív szerkezetileg és teljesítőképesség tekintetében tökéletesbedik, fejlődik a vasutak üzeme is." A szerzőnek még a gőzmozdonyok fejlődésének ismeretében tett megállapítása jelenleg is érvényes. Az elmúlt időszakban a vasút korszerűsítésének egyik legfontosabb eredménye volt a gőzvontatás felváltása a dízel- és a villamos vontatással. Napjaink korszerű mozdonyainak és egyéb vasúti vontatójárműveinek egy része még az ezredforduló után is közlekedik majd, bizonyítva ezzel a fejlődés eddigi útjának jó irányát. Könyvünk ismerteti a mozdonyok és egyéb vasúti vontatójárművek fejlődésének fontosabb állomásait.

Lovas József - Mezei István - Zádori Zoltán - Villamosmozdony-vezetők ​zsebkönyve
A ​MÁV villamos vontatójárműveinek műszaki adatai, tűzvédelme, fenntartása, rövid ismertetése és üzemi jellemzőik, jellegzetes meghibásodásaik és azok elhárításai.

Kósa András - Mezei István - S. Gyarmati Erzsébet - Analízis-példatár
Ez ​a példatár mintegy 600 feladatot tartalmaz a klasszikus analízis tárgyköréből. Három részre tagolódik. Az elsőben kitűzi a feladatokat, valamint közli a megoldásokhoz szükséges axiómákat, definíciókat és tételeket. A második rész a feladatok megoldását elősegítő útmutatásokból áll, a harmadikban pedig megtalálható valamennyi feladat részletes megoldása. Példatárunkat azok számára készítettük, akik bevezető analízistanulmányaik során feladatok önálló vagy részben önálló megoldásával kívánják ismereteiket kiterjeszteni és elmélyíteni. A feladatanyagot Kósa András Ismerkedés a matematikai analízissel című könyvének (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981) kitűzött feladataiból merítettük. Terjedelmi korlátok miatt azt csupán néhány esetben bővíthettük ki, elhagytunk viszont belőle egy-két, a többihez képest kevés új gondolatot vagy technikai jártasságot igénylő feladatot. Az említett könyvhöz példatárunk más vonatkozásban, így mindenekelőtt felépítésében és szemléltetésében is igazodik. Példatárunk összeállításakor igyekeztünk elérni, hogy az önmagában is használható legyen. Ugyanakkor Kósa András említett tankönyve maga is tartalmaz mintegy 830 kidolgozott feladatot; e két feladatanyag bizonyos egységet alkot. Ezért javasoljuk e tankönyvnek előzetes, illetve példatárunk használatával párhuzamos tanulmányozását.

Kollekciók