Ajax-loader

Mezei István könyvei a rukkolán


Mezei István - A ​magyar-szlovák határ menti kapcsolatok esélyei
„(Kányádival ​szólva) vannak helyek, amire szívesen gondol az ember, ahová szívesen viszi gyermekeit. De a családi kirándulást tönkretenné, ha valaki hosszú előadásokkal traktálná a körülötte lévőket. Erre való a könyvírás, hátha másban is fölébred a kíváncsiság. Szlovákia közelsége, a Felvidék szépsége, valamint az ott élő magyarokkal és szlovákokkal meglévő személyes viszony késztettek arra, hogy a két ország között fennálló kapcsolatokról dolgozatot készítsek. Arra kerestem választ, hogy a Kárpát-medencében együtt élő két nép között milyen tényezők gátolják a szoros regionális együttműködést. Kedves Olvasó! Legyünk reménységgel!” (A szerző) Az MTA RKK miskolci osztályán dolgozom. Néhány éve a magyar-szlovák határ menti kapcsolatokat vizsgálom. Kutatók, könyvtárosok, határőrök, polgármesterek, bolti eladók, kereskedők és barátok, valamint a könyv két lektora segítettek történeteikkel, anekdotáikkal, véleményükkel, észrevételeikkel a munka elkészítésében.

Lovas József - Mezei István - Zádori Zoltán - Villamosmozdonyvezetők ​zsebkönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovas József - Mezei István - Vasúti ​dízeljármű-vezetők zsebkönyve
Minden ​a MÁV-nál közlekedő dieselmozdony és motorkocsi leírása és természetesen rajzai, adatokkal együtt található meg a könyvben.

Lovas József - Mezei István - Zádori Zoltán - Villamosmozdony-vezetők ​zsebkönyve
A ​MÁV villamos vontatójárműveinek műszaki adatai, tűzvédelme, fenntartása, rövid ismertetése és üzemi jellemzőik, jellegzetes meghibásodásaik és azok elhárításai.

Mezei István - Lovas József - MÁV ​vontatójármű album
A ​MÁV műszaki fejlődésében mindenkor meghatározó jelentőségük volt a mozdonyoknak, a motorkocsiknak és a motorvonatoknak. Ez az összeállítás fényképekkel és rajzokkal szemléltetve ismerteti a MÁV vontatójárművek jellegzetes típusainak főadatait és vontatási feladatát.

Mezei István - Mozdonyok
Napjainkban ​mind több országban felismerik a több mint másfél évszázados múltra visszatekintő vasút jövőjét. Az energiatakarékos és környezetkímélő vasút a technikai fejlődés legújabb vívmányait felhasználva képes az állandó megújulásra. Pecz Kornél, hazánk egyik neves vasúti mérnöke írta az 1908-ban megjelent "A vasúti lokomotívok" című könyvében: "A vasútnak modern üzemét a lokomotív teremtette meg. Amint a lokomotív szerkezetileg és teljesítőképesség tekintetében tökéletesbedik, fejlődik a vasutak üzeme is." A szerzőnek még a gőzmozdonyok fejlődésének ismeretében tett megállapítása jelenleg is érvényes. Az elmúlt időszakban a vasút korszerűsítésének egyik legfontosabb eredménye volt a gőzvontatás felváltása a dízel- és a villamos vontatással. Napjaink korszerű mozdonyainak és egyéb vasúti vontatójárműveinek egy része még az ezredforduló után is közlekedik majd, bizonyítva ezzel a fejlődés eddigi útjának jó irányát. Könyvünk ismerteti a mozdonyok és egyéb vasúti vontatójárművek fejlődésének fontosabb állomásait.

Kollekciók