Ajax-loader

Németh József könyvei a rukkolán


Németh József - Integrálszámítás ​példatár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh József - Egerszegi ​örökség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh József - A ​műszaki értelmiség társadalmunkban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh József - A ​műszaki értelmiség a felszabadulás után (1945-1948)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh József - Zala ​megye műemlékei
Megyénk ​földje gazdagon őrzi a régi kultúrák maradványait, építészeti emlékekben azonban szegényebb az ország más vidékeinél. E különbség nem az itt lakó népek alkotókészségének, művészi érzékének hiányával, hanem a történeti körülményekkel, a rendelkezésre álló építőanyag jellegével magyarázható. A zalai föld nem kínálta a követ, messziről kellett ideszállítani, s lelőhelyétől, a Balaton felvidékétől keresztirányú dombok meredekje, völgyek mocsara választotta el. A leggyakoribb anyag még várépítéshez is a fonás közé döngölt föld, lakóházhoz, szőlőhegyi pincéhez még dédapáink korában is a gerenda volt. Kőre, téglára csak a templom, a kastély építőjének telt.

Németh József - Az ​almatermésűek baktériumos hajtásszáradása és elhalása (tűzelhalás)
A ​szerző rövid tájékoztatót ad az almatermésűeknél fellépő jellegzetes betegségről, mely nagymérvű pusztítást idéz elő. Rövid ismertetést ad a tűzelhalás néven nevezett betegség felismeréséről, megelőzési lehetőségről és a védekezési teendőkről.

Kozák Lajos - Németh József - Dr. Szeles Pál - A ​sportfényképezés iskolája
A ​sporteseményeket szerte a világon általános érdeklődés kíséri. Ezt az érdeklődést a legszívesebb tudósítás sem elégítheti ki. A sportrajongó látni is akar valamit abból az eseményből, amelyet nem nézhetett meg. Ezt a kívánságát elégítik ki a sportfényképek. A csak eseményeket vagy kiváló sportolókat megörökítő képek a riport körébe tartoznak, egyben értékes dokumentumanyagok, amelyek évek múltán is időszerűek maradnak. A sportfényképezés azonban nemcsak erre szorítkozik. Azok a pár év előtt még elképzelhetetlen eredmények, amelyek a sportvilágot ma bámulatba ejtik, a sport tudományos megalapozottságának, az edzésmódszerek, a technika fejlődésének köszönhetők. Ezekkel együtt fejlődött az oktatás módszere is, amelyben a fényképezés a szemléltetés leghívebb eszközeként szintén jelentős szerepet tölt be. Így alakult ki a módszertani fényképezés, amely a mozgástanulmányokon túlnőtt és ma az elméleti és gyakorlati sporttudomány nélkülözhetetlen segédeszköze. Amíg tehát a riport tárgya valamely esemény, vagy annak szereplői, addig a szorosan vett sportfénykép (módszertani kép) tárgya maga a sport. A sportfényképnek tehát nem kell feltétlenül versenyen készülnie, sőt néha csak edzésen készíthetjük. A széles tömegek sportszakértelmének emelkedése a sportfényképekkel szemben is magasabb igényeket támaszt. A fényképezésen belül így alakult önálló műfajjá a sportfényképezés, amelynek éppen úgy megvannak a maga kiváló művelői, mint a műszaki, a portré- vagy a reklámfényképezésnek. A sportfényképezés nem könnyű feladat. Nem elég, ha valaki fényképezni tud, ha nem ért a sporthoz. Sok jó fényképész, vagy sok kitűnő sportember azért nem tud igazán jó sportfelvételeket készíteni, mert nem otthonos mindkettőben. Ennek a könyvnek éppen az a célja, hogy a sportfényképezés nélkülözhetetlen tudnivalóit a képzett fotográfusnak és a fényképezésben járatlanabb sportszakembernek könnyen érthetően és a gyakorlati szempontokat figyelembe véve adja át. Az egyiknél a sportbeli szakértelem, a másiknál a fényképezés technikája szorul kiegészítésre. Ezért először a sportfényképezés lényegét tárgyaljuk, hogy megismertessük a sportfotográfussal a rá váró feladatokat. Ezután ugyancsak sportszempontból a fényképezőgép kerül sorra. Talán szokatlan, hogy ezt nem magával a fényképezőgéppel, hanem alkotórészeivel kezdjük. Ésszerűen ugyanis ez a helyes. A gépet a gyártás folyamán is a különböző alkotórészekből rakják össze. Ezután a sportfotográfus szerepével külön foglalkozunk: beállítva őt abba a környezetbe, ahol fényképezni fog. Felhívjuk figyelmét a felvétel kedvező és kedvezőtlen külső körülményeire, amelyekkel számolnia kell. Az egyes sportágak jellegzetességének és fényképezésének ismertetése után a művészi és a szorosan vett sportképről (módszertani képről) szóló részben könyvünk lényegét foglaljuk össze: a sportfénykép ne csak szép, hanem sportszempontból is jó legyen.

Németh József - A ​Műegyetemtől a világhírig / From the BME to World Renown
E ​könyv olvasója bizonyságot talál arra, hogyan vettek részt a Műegyetem tanárai és tanítványai a magyar gazdaság fejlesztésében, hogyan járultak hozzá a vilàg műszaki fejlődéséhez. Képes egyetemtörténet magyar és angol nyelven.

Zsámbéky Mónika - Németh József - A ​szombathelyi püspöki palota
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh József - Olcsó ​gép - jó felvétel!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh József - Ambrus Lajos - Haza ​a magasból
Haza ​a magasból - Vas megye címet viseli ez a kötet, amely Németh József légifotóin keresztül mutatja be szeretett szűkebb pátriánkat, Vas megyét. Ha kirándulni, utazni indulunk barátainkkal vagy családunkkal, többféle nézőpontból szemlélhetjük a tájat. A gyalogtúrázó érezheti a természet minden rezdülését, cipőjének talpa felkavarja az ösvények porát, koptathat római köveket, közelről lesheti a patakok halait, az erdők állatait, a mezők virágait, a fák és a bokrok madarait. Az autós csak gyorsan elsuhanó tájakat és falvakat észlel. A kerékpáros majdnem ugyanazt érzékeli, amit a gyalogtúrázó, csak jobb szemszögből. A kirándulók közül a lovas lát a legmesszebbre és a legtöbbet, hisz lóhátról még jobban kinyílik a horizont. Keveseknek adatik meg, hogy néhány tíz- vagy százméteres magasságból "járják be" szülőföldjüket. Kiváltság a levegő urainak, a madaraknak a szemszögéből szemlélni a rendezett vetéseket, a virágzó mezőket és gyümölcsfaültetvényeket, a legelésző állatokat, a gőzölgő, kanyargó vizeket, a fegyelmezetten dolgozó embereket és otthonaik pirosló cseréptetejét, a büszkén égbekiáltó templomtornyokat, a gondozott temetőket, a kitárulkozó városokat és a szerényen meghúzódó falvakat a tavasz és a nyár, az ősz és a tél színeivel. Németh József könyvének lapozgatása közben egy kis időre mi is önfeledten a táj, a városok, a falvak és a szerek fölé emelkedhetünk, élvezve a fölülről látás kiváltságát. És kedvet kapunk ahhoz is, hogy mindezt újból és újra, egyedül vagy csoportosan a földön is végiglátogassuk.

Németh József - Különleges ​objektívok
Haladó ​fotósaink fáradhatatlanul keresik megörökítésre az _örök szépet._ Eközben minduntalan felbukkan előttünk a nagy kérdés: "mit? mivel? hogyan?" Erre ad feleletet _Németh József_ fotóművészünk "KÜLÖNLEGES OBJEKTÍVOK" című munkája írásban és képben. Sorra ismerteti a nagylátószögű, a hosszú gyújtótávolságú, a nagy fényerejű a reprodukciós, a lágyrajzú és a "gumiobjektívokat". A fotós szerszámok e nagy tárának bemutatása után 80 fényképen mutatja meg, hogy melyikkel milyen témát, milyen "megfogásban" örökítsük meg, ha szépet, ha művészit, ha emberit akarunk.

Kollekciók