Ajax-loader

Simon Péter könyvei a rukkolán


Bodnár Gabriella - Simon Péter - A viselkedés pszichológiai alapjai
A jegyzet pszichológiai alapismerteket tartalmaz a felsőfokú akkreditált szakképzésben résztvevő hallgatók számára. A tananyag megismerteti a fiatalokat a viselkedés, a személyiségfejlődés, a hatékony kommunikáció pszichológiai alapjaival. A témák között olyan fontos kérdések szerepelnek, mint az emberi kapcsolatrendszerek, interakciók, vonzalom, hasonlóság, függőség. A tananyag betekintést ad a pályaszocializáció problémakörébe is, amely közvetett módon segítséget jelent a fiatalok számára a jobb társadalmi és munkahelyi beilleszkedéshez. Jegyzetünket minden fiatalnak ajánljuk, akit érdekel a pszichológia, aki szívesen ismerkedik a pszichológia alapkérdéseivel, a szociálpszichológiával, a személyiség-lélektannal, vagyis mindazokkal az ismeretekkel, amelyek alapot adnak az emberi viselkedés jobb megismeréséhez, megértéséhez és befolyásolásához.

Dégen Csaba - Elblinger Ferenc - Simon Péter - Fizika ​11.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dégen Csaba - Simon Péter - Elblinger Ferenc - Fizika ​11.
A ​tankönyv célja a fizika tantárgy érdekessé és érthetővé tétele, valamint a fizika és mindennapjaink kapcsolatának bemutatása. A könyv szép kivitelű, gazdagon illusztrált. Tudományos érdekességeket, naprakész információkat is tartalmaz. A Fizika 11. tankönyvben számos olyan tartalmi és formai újdonság van, ami (jelenleg) egyetlen más fizikakönyvben sem található meg. A fejezeteket oldalpár nyitja: baloldalon a fejezet egy kísérletének videó-képkockái láthatók, jobboldalon a fejezet témájának rövid ismertetése szerepel. Minden lecke új oldalon kezdődik két nyitóképpel és egy nyitó kérdéssel, valamint egy mindennapi jelenségről szóló rövid szöveggel és kérdéssel. A leckéket alcímek tagolják, segítve a tananyag követését, a szövegben való tájékozódást. A leckékben szereplő tartalmi elemek: kísérletek leírása tapasztalattal és következtetéssel, kidolgozott feladat(ok), olvasmány(ok), kérdések és feladatok. A fejezetek végén rajzos összefoglalás található. A könyv végén a feladatok végeredményeit közöljük. A könyvet tárgymutató zárja.

Simon Péter - Aki Őelőtte jár
Genetikailag nemrég bizonyították a magyarok és az amerikai indiánok rokonságát. Ez a könyv élvezetes, olvasmányos stílusban tárja elő és bizonyítja a két nép ősi kultúrájának közös ágról való származását; a szerző 20 éves amerikai kutatásának eredményeit. * Ennek megfelelően az „AKI ŐELŐTTE JÁR” című ezen kiadványt a magyarok és az amerikai indiánok rokonsága iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Simon Péter - Aki ​Őelőtte Jár
Genetikailag nemrég bizonyították a magyarok és az amerikai indiánok rokonságát. Ez a könyv élvezetes, olvasmányos stílusban tárja elő és bizonyítja a két nép ősi kultúrájának közös ágról való származását; a szerző 20 éves amerikai kutatásának eredményeit.

Simon Péter - Aki ​Őelőtte Jár
Genetikailag ​nemrég bizonyították a magyarok és az amerikai indiánok rokonságát. Ez a könyv élvezetes, olvasmányos stílusban tárja elő és bizonyítja a két nép ősi kultúrájának közös ágról való származását; a szerző 20 éves amerikai kutatásának eredményeit.

Simon Péter - Légikatasztrófa
Még ​a 21. században is bizarr, hogy akár félezer ember karosszékekben italt kortyolgatva üljön egy szárnyas fémcsőben, amely tíz kilométernél is magasabban repül, ahol a légnyomás alig ötöde a földinek. Se az itt uralkodó oxigénhiány, se a mínusz ötven foknál hidegebb környezet nem zavarja a meleg, barátságos légkört teremtő szárnyas csőben ülőket. Mindeközben pedig a ez a szárnyas cső átszel kontinensnyi, sőt, félvilágnyi távolságokat, fél naptál több időt töltve egyfolytában a levegőben. Sőt, még néhány ezer hasonló szárnyas cső is ugyanezt teszi a maga unatkozó, olvasgató, filmet néző, italt kortyolgató utasainak százezreivel. A szárnyas cső eleganciájának leegyszerűsített magyarázata a felhajtóerő megléte. Ami ha valamilyen ok miatt elfogy, megszűnik, akkor a szárnyas csőnek annyi - itt a légikatasztrófa. A katasztrófát sok-sok millió dolláros költséggel akár éveken keresztül kivizsgálják, hogy soha többet ne fordulhasson elő, ahogy azt a Repülni Jó Könyvek első kötetében olvashatják.

Simon Péter - Bevezetés ​az analízisbe 1.
Ez ​a jegyzet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara által oktatott programtervező informatikus hallgatók számára íródott. A jegyzet olvasói megismerkednek az egy- és a többváltozós analízis alapfogalmaival és tételeivel, különös tekintettel az alkalmazási lehetőségekre (pl. a numerikus módszerek, a matematikai modellezés, stb. szempontjából). Mindezt olyan szinten és mélységben, ami egy, az informatika matematikai jellegű alkalmazásaiban is eligazodni tudó leendő informatikus szakembertől elvárható.

Simon Péter - Bevezetés ​az analízisbe 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balogh Sándor - Birta István - Izsák Lajos - Jakab Sándor - Korom Mihály - Simon Péter - A ​magyar népi demokrácia története
Hazánk ​felszabadulása utáni történetének ismerete és jó megértése népünk történeti gondolkodásának alakulása, szocialista tudatának magalapozása szempontjából elsőrendű politikai és társadalmi jelentőségű kérdés. A jelen kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy rövid, népszerű-tudományos összefoglalás keretében - kutatásaikra és a történeti irodalomra támaszkodva - mutassák be a népi demokratikus Magyarország fejlődését. A szerzők a korszak politika-, gazdaság-, társadalom-, és kultúrtörténetét egymással szoros összefüggésben és kölcsönhatásban vizsgálják. Megkülönböztetett figyelmet szentelnek azoknak az eseményeknek, amelyeket a történeti kutatás még alig tárt fel. Munkájuk megírása során arra törekedtek, hogy olyan könyvet adjanak az olvasók kezébe, amely - a tudományos követelmények sérelme nélkül - megfelel a közérthetőség és az olvasmányosság igényeinek is.

Simon Péter - Fejezetek ​az analízisből
A ​jegyzet az analízis olyan fejezeteiből tartalmaz válogatást, amelyek egyrészt önmagukban is alapvető fontossággal bírnak, másrészt a képzés egyéb stúdiumai (elsősorban a numerikus analízis) szempontjából elengedhetetlenek. Ezek a következők: halmazelméleti és függvénytani alapismeretek; sorozatok; metrikus terek, fixpont-tétel; differenciálhatóság; szélsőértékszámítás; a közönséges differenciálegyenletek alapjai. A megfelelő mélységű, mennyiségű és metodikájú elméleti tárgyalást szervesen egészíti ki a jegyzetben az egyes alfejezetekhez kapcsolódó bőséges feladatanyag. Ezek otthoni önálló megoldását számos, részletesen kidolgozott mintafeladat, példa segíti. A feladatok (is) több ponton kapcsolódnak a numerikus analízis témaköréhez, különös tekintettel a fixpont-tételre és annak az alkalmazásaira.

Simon Péter - Analízis ​V.
Az ​"Analízis V." című jegyzet a programozó-programtervező matematikusoknak szóló analízis-jegyzetsorozat újabb kötete. Tematikáját tekintve egyrészt az alapképzésben szereplő mérték- és integrálelmélet témakörét öleli fel, másrészt a speciális analízis-, ill. arra épülő előadásokat választó programtervező hallgatóknak kíván segítséget nyújtani a topologikus mértékekkel és a Fourier-transzformációval foglalkozó fejezetek révén. A tantervben előírtakon túli részletek, kiegészítések a további specializálódást igyekeznek előkészíteni, ill. megkönnyíteni. Éppen ezért talán haszonnal forgathatják a szóban forgó jegyzetet az említett szakirányokban tanuló doktori ösztöndíjas hallgatók is.

Pál Jenő - Schipp Ferenc - Simon Péter - Analízis ​II.
Ez ​a jegyzet a programozó matematikus szak hallgatói részére készített "Analízis" jegyzetsorozat második kötete. A szak tantervének "Analízis" programjában szereplő anyagnak a többváltozós függvényekkel kapcsolatos részét tartalmazza. Több helyen utalunk az Analízis I. kötetre és a programozó matematikusok számára írt "Lineáris algebra" című jegyzetre. Törekedtünk arra, hogy az ebben a kötetben használt jelölések és fogalmak az említett jegyzetekkel összhangban legyenek.

Kollekciók