Ajax-loader

Brigitte Hamann könyvei a rukkolán


Brigitte Hamann - Elisabeth
Elisabeth von Österreich, Kaiserin wider Willen, hat wenig mit dem Publikumsliebling ""Sissi" gemeinsam. Hier tritt die bisher unbekannte Elisabeth hervor-eine großartige Biographie, die auf früher nicht zugänglichen Dokumenten basiert. Sie selbst ist der Mittelpunkt ihres Lebens, und sie sucht ihre märchenhafte Schönheit mit wahren Martern zu erhalten. Doch sie studiert auch, von Bildungshunger getrieben, jahrelang Sprachen und Literatur-und sie schreibt Gedichte. Und, was sicher bei einer Frau auf dem Kaiserthron der Habsburger überrascht: Sie nimmt Heinrich Heine zum Vorbild, auch in ihren politischen Ansichten. Die ihr zugedachte Rolle jedoch widerstrebt ihr. Zunehmend entflieht sie den Pflichten des Wiener Hofes und vernachlässigt ihren Mann, Kaiser Franz Joseph, und ihre Kinder. Ihre wechselnden Passionen, etwa für Ungarn, lassen sie den Niedergang der K.K. Monarchie ignorieren und treiben sie in die Isolation. Der Tod ihres Vetters, König Ludwig II., weckt Todessehnsüchte, die sich nach dem Selbstmord ihres einzigen Sohnes Rudolf noch verstärken. Ein gewaltsamer Tod beendet dieses glanzvolle und doch so tragische Leben. Mit dieser grundlegenden Biographie hat Brigitte Hamann der hochbegabten iűund scharfsichtigen Frau zum erstenmal Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Brigitte Hamann - Erzsébet, ​Magyarország királynéja
Erzsébet ​királyné izgalmas személyisége nemzeti kultusz, nemzeti érzelmek tárgya lett. A nagyalakú A/4 -es formátumú 184 oldalas végig színes fotóalbum végigkíséri Erzsébet életét. A könyvhöz a Habsburgok történelmének avatott ismerője, Gerő András írt előszót.

Brigitte Hamann - Kedves, ​jó Barátném!
Brigitte ​Hamann, Erzsébet királyné és Rudolf életének krónikása, a dualizmus korának legjobb ismerője, ezzel a kötetével új oldaláról mutatja be a Monarchia első számú hivatalnokát. Bevezetőül abból a levélből idéz, amelyet Ferenc József 1888. február 14-én írt Schratt Katalinnak, a Burgtheater színésznőjének: "Ezek a sorok sem állnák ki a szigorú cenzúrát, és bizonyára az volna a legjobb, ha elégetné e levelem, de legalább azt ígérje meg, hogy jól megőrzi, nehogy idegen szem valaha is bepillanthasson." Majd a történésznő így folytatja: "E figyelmeztetés nélkül is nyilvánvaló, hogy mennyire támadható az efféle, szigorúan magánjellegű levelek közlése. Hiszen Ferenc József úgy írt "barátnéjának" - mégpedig három évtizeden át -, hogy tökéletesen megbízott a diszkréciójában, és fel sem merült benne, hogy a leveleket később kiadják. Ezek a levelek tehát akaratlanul is kíméletlen tükrei a különben oly megközelíthetetlen és zárkózott császárnak, aki itt vallja be vívódásait és tétovázásait, itt tárja fel gyengéit és erényeit, és azt, hogy érzelmileg mennyire függ barátnéjától. A levelek azonban a császár hétköznapjainak is dokumentumai, és pótolják a kávé és kuglóf melletti, ilyenkor szokásos jóízű bécsi csevegést, amikor is összekeveredik lényeges és lényegtelen, s a magas politika mellett szó esik a mindennapokról, színházról, családi pletykákról, féltékenykedésről és apróbb rosszullétekről, örömről és bánatról. E levelek egy füst alatt tárgyalják... a Badeni-korszaknak a Monarchiát fenyegető nemzetiségi zavargásait és annak a hashajtónak a hatását, amit Schratt Katalin szedett..." A császár nemhiába bízott a színésznő diszkréciójában: Schratt 1940-ben bekövetkezett haláláig senki nem olvashatta a leveleket Csak fia és örököse: ittebei Kiss Antal engedélyezte, hogy -- erősen kozmetikázott -- válogatás jelenjen meg belőlük 1949-ben. Brigitte Hamann az első, aki az 1970-től kutatható, teljes anyagot feldolgozta, s aki valósághű, magyarázatokkal ellátott, ugyanakkor élvezetes kötetet állított össze belőle a nagyközönség számára.

Brigitte Hamann - Hitlers ​Wien
Die ​in Wien lebende deutsche Historikerin und Germanistin Brigitte Hamann schildert in ihrem akribisch recherierten, umfassenden und exzellent geschriebenen Buch "Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators" Hitlers Herkunft und Jugend. Dabei räumt sie mit zahlreichen falschen Darstellungen auf, die der eine oder andere Autor aus jeweils älteren Büchern abgeschrieben hatte und widerlegt beispielsweise die vielfach wiederholte Hypothese, Hitlers Vater sei von einem Grazer Juden namens Frankenberger gezeugt worden.

Brigitte Hamann - Bécs ​és Hitler
A ​Hitlerről, letűnő századunk e sátáni fi­gurájáról szóló monográfiák mindeddig viszonylag keveset foglalkoztak azzal a ténnyel, hogy Hitler Ausztria, pontosabban az Osztrák-Magyar Monarchia szülötte volt. Brigitte Hamann tabutémáktól sem visszariadó vállalkozása ezért vezetett világsikerhez. Bátor és eredeti Hitler­könyvében a gyökerekig ásott le, hogy -nagy sikerű Erzsébet- és Rudolf-életrajzához hasonló módszerrel - Hitler eseté­ben is feltárja az emberi élet legfogéko­nyabb éveit, a gyermekkort, a kamaszkort és az ifjúságot. Márpedig ezeknek az évek­nek a színtere a századfordulós Ausztria és a főváros, Bécs volt. Az a Bécs, amelyben Hitler megismerhette Lans von Liebenfels zavaros faj elméletét, tanúja lehetett a nagynémet birodalom eszméjét hirdető Schönerer és az egyetemi diákság erősza­kos fellépésének, valamint a csehek iránti fokozódó ellenszenvnek, azonkívül meg­tanulhatta az antiszemita Kari Lueger pol­gármestertől, az első vérbeli néptribuntól, hogyan kell manipulálni a tömegeket. Az új Hamann-könyv ismét világsiker. Eddig több mint harminc nyelvre fordítot­ták le. Sikerét nyilván annak köszönheti, hogy eddig még ismeretlen szempontok alapján közelíti meg a Hitler-jelenséget, és hatalmas tényanyagát kitűnő, élvezetes és olvasmányos stílusban kezeli.

Brigitte Hamann - Winifred ​Wagner avagy Hitler és Bayreuth
Brigitte ​Hamann, a kiváló bécsi történésznő érdeklődése a Habsburg-ház nevezetes tagjai után Hitler fiatalkora felé fordult, ahhoz pedig már Bécsben hozzátartozott a Wagner iránti rajongás. Hamann ugyan nemet mondott a Wagner unokának, amikor az 1997-ben felkérte, hogy tartson előadást anyja, Winifred születésének centenáriuma alkalmából, ám a további Hitler-kutatás során mégiscsak eljutott a bayreuthi "nagyasszony" személyéhez. Az angliai Sussexből származó árva lány szinte még gyerekfővel ment férjhez Wagner fiához, a jóval idősebb, sikertelen zeneszerzőhöz: Siegfriedhez, és négy gyermeket szült neki. Férjével együtt kezdettől fogva rokonszenvezett Hitlerrel és pártjával, és haláláig kitartott szimpátiája mellett.

Brigitte Hamann - Az ​élet célja
Brigitte ​Hamann, az ismert asztrológus kutatásai során arra az úttörő felfedezésre jutott, hogy az élet célja voltaképpen az ellentétek kiegyenlítése, ezért a két pólus, az IC és az MC középpontjában található meg. Az IC teremtő potenciánkról tanúskodik, az MC mutatja meg azokat a kiegészítő tulajdonságokat, viselkedésmódokat és témaköröket, amelyek segítségével a lehető legjobban használhatjuk fel teremtő képességeinket. A kötetből azt is megtudjuk, hol található az a menekülési pont, amely megmutatja, milyen stratégiákat próbálunk alkalmazni, hogy kikerülhessük életünk témáit.A tizenkét archetípus című nagy sikerű könyv szerzője tollából ezúttal is igen érdekes művet ajánlhatunk az asztrológiát kedvelő olvasók figyelmébe.

Brigitte Hamann - Sisi
"A ​császárné a legszebb asszony a világon" - írja Széchenyi István a naplójába, egy másik helyen pedig asszonyi angyalnak nevezi, aki a magyarság érdekeiért még felséges férjével is képes szembeszállni. Ez a két dolog, a csodálatos szépség és az őszinte magyarbarátság magyarázza, miért volt I. Ferenc József szomorú sorsú feleségének mindig is kultusza Magyarországon. Brigitte Hamann nem idealizálja hősnőjét, nem csak az elragadtatás szavait ismeri: Erzsébet nehezen kezelhető tulajdonságait sem próbálja leplezni. Emberközelbe hozza ezt a szabadságvágytól fűtött, az udvari etikett börtönében inkább csak vergődő, lázadó asszonyt, hatalmas képzeletvilágról árulkodó költészetét, tudásszomját, és mindeközben képet kapunk a tizenkilencedik század második felének társasági (és társadalmi) életéről, szépségápolási és gyermeknevelési praktikáiról, politikai mozgalmairól, a Monarchia boldog békeéveiről, valamint Erzsébetnek a magyar kiegyezésben játszott szerepéről. Érdekes portrét rajzol egy nem mindennapi egyéniségről a gondtalan bajorországi gyermekkortól a fényes bécsi napokon, a budai koronázás pompáján és a királyné nyugtalan világkóborlásain át egészen meggyilkolásáig.

Brigitte Hamann - Rudolf
"Bizonyos, ​hogy mindaz, amit Hermann Broch jellemzőnek tart az Osztrák-Magyar Monarchiára a XIX. század végén, hozzátartozik ehhez az életrajzhoz, és különösen ehhez: a frivolság, az élvezetek hajszolása, miközben a világot a hanyatlás hangulata tölti el, a kísérteties "operett bölcsesség" és a heurigerek melankóliája. Bécs "vidám apokalipszise" szinte Rudolf trónörökös körül kristályosodott ki, pedig a gazdag botránykrónikák az ifjú Habsburg életének csupán jelentéktelen részét teszik ki. A történészeknek nemigen vethetjük a szemére, hogy Rudolf trónörökösről a történelem azt tartotta érdemesnek feljegyezni: szoknyavadász volt (ami igaz), antiklerikális szabadgondolkodó (ez is igaz), és politikai szempontból bolond (ami egyáltalán nem igaz)" - írja Brigitte Hamann könyve előszavában. A szerző jól ismert hazánkban, ő írta a néhány éve megjelent nagy sikerű életrajzot Erzsébet királynéról is. Rudolf trónörökösről szóló könyve - mely előbb készült el, mint az Erzsébet-életrajz - már büszkélkedhet mindazokkal az erényekkel, amelyek Hamann későbbi munkásságára is jellemzők: rendkívül könnyed, élvezetes stílus, a hatalmas anyag fölényes, magabiztos kezelése és nem utolsósorban témájának az előzőekhez képest egészen egyéni, eredeti megközelítése. Így nem törekszik arra, hogy mindenáron megfejtse a mayerlingi titkot és megválaszolja a megválaszolhatatlant: öngyilkos lett-e Rudolf vagy gyilkosság áldozata. Elfogadja azt a sajnálatos tényt, hogy a "dicstelen mayerlingi vég majdnem végérvényesen tönkretette még a reményét is annak, hogy Rudolfot a történelem igazságosan ítélje meg." A véget illetően marad tehát a nagy kérdőjel, de Rudolf nem mindennapi életét, jellemét, a császári és királyi család konfliktusait és ritka örömeit e monográfia alapján mégis megismerhetjük közelebbről.

Brigitte Hamann - Erzsébet ​királyné
"A ​császárné a legszebb asszony a világon" - írja gyámfia lelkes szavai alapján Széchenyi a naplójába, egy másik helyen pedig asszonyi angyalnak nevezi, aki a magyarság érdekeiért még felséges férjével is hajlandó szembeszállni. Ez a két dolog, a csodálatos szépség és az őszinte magyarbarátság magyarázza, miért volt I. Ferenc József szomorú sorsú feleségének mindig is kultusza Magyarországon. Brigitte Hamann, a jeles osztrák történész nem mindennapi feladatra vállalkozott, amikor e legendák övezte királyné életsorsának hiteles bemutatását tűzte ki céljául. Hamann nem idealizálja hősnőjét, nem csak az elragadtatás szavait ismeri, nem próbálja meg leplezni Erzsébet nehezen kezelhető tulajdonságait sem. Könyvéből megismerhetjük ezt az egész életében szabadságvágytól fűtött, az udvari etikett börtönében inkább csak vergődő asszonyt, hatalmas képzeletvilágáról árulkodó költészetét, tudásszomját, s egyszersmind képet kapunk a XIX. század második felének társasági (és társadalmi) életéről, szépségápolási és gyermeknevelési praktikáiról, politikai mozgalmairól, a Monarchia boldog békeéveiről, valamint Erzsébetnek a magyar kiegyezésben játszott valóban jelentős szerepéről. A kötet érdekes portrét rajzol egy nem mindennapi egyéniségről a gondtalan bajorországi gyermekkortól a fényes bécsi napokon, a budai koronázás pompáján és a királyné nyugtalan világkóborlásain át egészen meggyilkolásáig.

Brigitte Hamann - Harald Krüger - Fejlődésorientált ​asztrológia
A ​fejlődésorientált asztrológia olyan módszer, mely láthatóvá teszi életünk központi témáját. Szívünk vágya, mely mögött rendeltetésünk rejlik, gyakran sokáig rejtve marad. Természetünk olyan, mint egy forrás, melynek vizét zavarossá teszi a hordalék. Életünk folyamán ez is letisztulhat. Ha eljutunk valódi középpontunkig, ebből a forrásból előtörnek azok a célok, amelyek beteljesítése valóban boldoggá tesz minket. A boldogság nyomban beállít, amint e célokhoz vezető útra lépünk.

Brigitte Hamann - A ​belső gyermek a horoszkópban
Belső ​gyermeknek azt a bennünk lakozó erőt nevezzük, amely tapasztalatokat gyűjt és értelmet keres az életben, ugyanakkor belső hajtóerőként működik, s képessé tesz minket a boldogságra. Csakhogy gyakran nem tudja optimálisan kifejteni a hatását. A szerző legújabb asztrológiai művében azonban nem csupán megmutatja nekünk a belső gyermeket, hanem olyan gyakorlatokat is javasol, amelyek segítségével kapcsolatba léphetünk vele és begyógyíthatjuk sebeit.

Brigitte Hamann - A ​tizenkét archetípus
Az ​állatöv és a személyiségstruktúra. A szerző minden archetípust, azaz állatövi jegyet igen sokoldalúan mutat be. Leírja fejlődési feladatát, pszichológiai megfelelőjét, szimbólumát és mitológiáját, kapcsolatát a tarot-val és a Ji Chinggel, színeit, növényeit, ásványait, és tájait.

Kollekciók