Ajax-loader

René Laurentin könyvei a rukkolán


René Laurentin - Csodák ​El Pasóban?
Mexikó ​és Észak-Amerika határvárosában, El Pasóban elképesztő dolgok történnek! Rákos betegek meggyógyulnak, gyakori az élelemszaporodás, bűnözők megtérnek, idegbetegek újra egészségesek lesznek... igaz ez? René Laurentin atya, aki világhírű szakértője a csodás eseményeknek, vállalta a fáradságot, hogy Franciaországból odautazzon és személyesen meggyőződjön arról, mi történik El Pasóban! Személyes tapasztalatait írta le könyvében.

René Laurentin - Lisieux-i ​Teréz mítoszai és valósága
E ​könyv célja hidat verni a mai emberek és az igazi, de még mindig ismeretlen Teréz között, akit pedig ma hiteles források hatalmas kiadványsorozata mutat be nekünk. A szerző, akinek Teréz régóta forrása, negyven esztendeje kíséri figyelemmel, lépésről lépésre a vele kapcsolatos ellentmondásokat, vitákat és felfedezéseket. Szolgálatában sokszor kellett legyőznie olyanok idegenkedését, akiket elriasztott Teréztől egy-egy közkeletű, de hamis képe, meggyőznie őket arról, hogy Teréznek az ő számukra is van mondanivalója, üzenete. Ezzel az írásával kalauzt kínál nekik, amely elvezeti őket a mítoszok Terézétől Teréz igazi történetéhez és mai mondanivalója értelméhez.

René Laurentin - Labouré ​Katalin élete
Ez ​a hiteles korabeli dokumentumok alapján megírt könyv Labouré Szent Katalinnak, az Irgalmas Nővérek rendje szentjének és a Csodás Érem látnokának és elterjesztőjének -- egyszerűségében is rendkívüli -- életéről szól. A szentek életét mindig "izgalmassá" teszi az a kívülállók számára nehezen felfogható kontraszt, amely a megélt természetfeletti tapasztalatok "szem nem látta, fül nem hallotta" rendkívülisége és mindennapi életük szürkesége között feszül. Különösen áll ez Labouré Szent Katalinra, akinek élete -- kívülről nézve -- maga az egyszerűség. Az evangélium szellemét ismerő keresztény számára természetesen ez az egyszerűség egyáltalán nem véletlen; sokkal inkább "üzenet". [...] 1830-ban apja ellenkezése ellenére belép az Irgalmas Nővérek zárdájába. A fiatal novícia még ebben az évben jelenésekben részesül. Látja Szent Vince szívét; más alkalommal felismeri Jézust az eucharisztiában. Majd több ízben a Szűzanya jelenik meg előtte: a rend lelki megújulását sürgeti és parancsot ad a Csodás Érem elkészítésére, az emberiségért szüntelenül közbenjáró Szeplőtelen Szűz képmásával. Bár a végrehajtással megbízott gyóntató kétkedéssel fogadja, a novícia, majd a már beöltözött fogadalmas nővér közléseit, a Csodás Érem -- a párizsi érsek támogatásával -- megvalósul, sőt azonnal a vallásos buzgalom felszítását és az engesztelést célzó lelkiségi mozgalom rugójává válik. Az érem terjedését csodák, Katalin jövendöléseinek beteljesülése és rendkívüli megtérések kísérik. Ozanam elragadtatással ír a Csodás Érem "mozgalomról", Newman is viseli az érmet; a zsidó Alphonse Ratisbonne bankár -- miután a Szűzanya jelenésében részesült -- katolizál és szerzetbe lép. Az események -- fontos körülmény! -- a Napóleon utáni Franciaország felzaklatott és meggyötört társadalmának talaján mennek végbe; 1830-ban forradalom, 1832-ben pusztító kolera, 1848-ban ismét forradalom. És jön majd az 1870-es porosz háború és a párizsi kommün, melynek során feldúlják a kolostorokat, agyonlövik az érseket és a papok tucatjait. ___ A párizsi érsek még 1835-ben kánoni vizsgálatot kezdeményez a látomások ügyében, de Katalin -- akit véd a gyónási titok -- megőrzi inkognitóját. Egészen 1876-ban bekövetkezett haláláig. ___ Gyóntatóin kívül senki sem tudta, hogy a Párizs külvárosában működő menhely mellékhelyiségeket takarító, padlót súroló, ebédet osztó és betegeket ápoló apácája, az alázatosság és az egyszerűség példaképe egyszersmind a 19. század egyik legkiemelkedőbb szentje és misztikusa, akinek hitelességét már életében csodák tanúsították. Labouré Katalint XII. Piusz pápa 1947-ben iktatta hivatalosan az Egyház szentjeinek sorába.

René Laurentin - Bernadette ​élete
"Az ​lesz a legjobb, amit a lehető legegyszerűbben írnak meg. Azzal, hogy virágosakká akarják tenni a dolgokat, kiforgatják azokat természetes mivoltukból." Szent Bernadette szavai, halálos ágyán, 1879 áprilisában.

Kollekciók