Ajax-loader

Palotai Erzsi könyvei a rukkolán


Palotai Erzsi - Költők, ​versek, találkozások
Kinek ​lehetnek bensőségesebb élményei a műről, mint annak, aki nemcsak elolvasta, de megtanulta? Aki a maga élményét egyedül, minden eszköz nélkül olyan feszültségűvé transzponálta, hogy egy sokaság közös élményévé tehetett? Aki rákényszerült, hogy hangsúlyokkal és szünetekkel kövesse a mű belső hullámmozgását, átvilágítsa legrejtettebb titkait, értelmezze áttekinthetetlen utalásrendszerét. És kinek lehetnek bensőségesebb élményei a művészekről - írókról, költőkről -, mint annak, aki egész életét közöttük töltötte, és ezerszer lehetett teremtője, velük együtt részese a pillanatnak, amikor a néma, mozdulatlan szövegből újjászületik a hangos, lüktető élmény? Palotai Erzsi könyve egy művész könyve - művekről, művészekről. Írásai egyszerre novellák és esszék: történetekkel kezdődik, történetekkel folytatódik valamennyi, és az esszéisztikus részek, az elemzések ezek közé, az embereket, helyzeteket idéző töredéknovellák közé illeszkednek, a történetek tanulságául, magyarázataképpen. Amit a novellista mond, nem módosítja, nem enyhíti a kritikus megállapításait, hanem érthetővé teszi: az emberi lényeget világítja át, amelyből a művészi eredmény születik, és amely olykor gátja is lehet a művészi kibontakozásnak. Novella és esszé így eggyé ötvöződik: egy művész érzékenységének és szorongásainak, hiúságának és odaadásának az ismerete, megértése nélkül a művészetéről rajzolt kép is csonka volna. Palotai Erzsi emlékeinek közvetítésével egy másik arcát ismerjük meg a jól ismert verseknek és az ismerni vélt alkotóknak: egy másik Ascher Oszkárral, egy másik Veres Péterrel, egy másik Füst Milánnal ismerkedünk.

Palotai Erzsi - Szerelem, ​fájdalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_111844
elérhető
0

Palotai Erzsi - Igen
Micsoda ​művész veszett el bennem! - idézi ironikusan a haldokló Nero híres mondását az elkeseredés egyik szorongató pillanatában Palotai Erzsi regényének hősnője, Csévi Júlia, a színésznő. Az Igen a küzdő nyugtalanság regénye, a soha meg nem elégedésé, a mindig többet akarásé. Csévi Júlia, ez a vibráló tehetségű, megkapóan rokonszenves asszony gyötrődve küzd egyszerre mindenért: művészetének igazáért, a színpadon megformált alakok hiteléért, a versmondás rangjáért, méltó szerepekért, színészi és női sikerekért, mert semmitől nem fél jobban, mint a fölöslegesség érzésétől. S közben egyre jobban kiszorul a pályáról, hiszen a színház és a pódiumi fellépések nagyüzeme éppen ezzel a nyugtalan igényességgel nem tud mit kezdeni. Palotai Erzsi a nekirugaszkodás és kifulladás kétségbeejtően egybetartozó folyamatát belülről ábrázolja, első személyben közvetíti Csévi Júlia panaszait, de megmutatja a másik oldalt is: egy művész sorsát kívülről, ahogy a világ látja, nem tragikusan. A keserű hangulatokat jókedvű jelenetek ellenpontozzák, sikerek és szerelmek melegítő emléke. Új és új emberek keresztezik Júlia életét, s mintegy XVII. századi pikareszkben, olyan bőséggel sorakoznak a történetben a remekül elkapott helyzetek, a kaján iróniával ábrázolt figurák: színészek, írók, agresszív kultúraszervezők, nagystílű linkek. Az ábrázolás kettőssége tartja egyensúlyban a regényt, s emeli a színésznő sorsát önmaga fölé, a megértés régióiba, ahol végre nyugalmat lel a soha meg nem elégedő is.

Palotai Erzsi - Hosszú ​éjszaka
Az ​új novellák az előadóművésznő-írónő Palotai Erzsi életismeretének és alakító tudásának elmélyülését, gazdagodását tanúsítják: a gyermekkori Kassa lírai képei, a két háború közti asszonyok kiszolgáltatottságának drámái éppolyan sodró erejűek és árnyaltak, mint azok az írásai, amelyekben gyógyíthatatlan háborús sérülések fájdalmáról szól, vagy a mai - a legmaibb - élet erkölcsi dilemmáiról.

Palotai Erzsi - Arcok ​fényben és homályban
Palotai ​Erzsi könyve egy művész könyve - művekről, művészekről. Írásai egyszerre novellák és esszék: történetekkel kezdődik, történetekkel folytatódik valamennyi, és az esszéisztikus részek, az elemzések ezek közé, az embereket, helyzeteket idéző töredéknovellák közé illeszkednek, a történetek tanulságául, magyarázataképpen. Amit a novellista mond, nem módosítja, nem enyhíti a kritikus megállapításait, hanem érthetővé teszi: az emberi lényeget világítja át, amelyből a művészi eredmény születik, és amely olykor gátja is lehet kibontakozásának. Novella és esszé így eggyé ötvöződik: egy művész érzékenységének és szorongásainak, hiúságának és odaadásának az ismerete, megértése nélkül a művészetről rajzolt kép is csonka volna.

Palotai Erzsi - Karambol
Palotai ​Erzsi előző könyvei a Szerelem, fájdalom és az Igen című regény s a Költők, versek, találkozások című, vallomásos-novellisztikus esszégyűjteménye - már előlegezik a kitűnő novellistát. Válogatott novelláinak kötetében közelebb kerül hozzánk Palotai Erzsi az érzékeny megfigyelő. A novella rövidre zárt elektromos pályája paradox módon nagy teret ad az emberi drámák intuitív megközelítésének. Hősei sohasem lesznek öngyilkosok. vállalkozásaikba beleroppannak - kapcsolataikban összetörnek - de a csapásokat. akárcsak az Igen diadalmas színészhősnője mindig túlélik. Kibírni, végigcsinálni: ezt üzeni novellahőseivel is Palotai Erzsi az olvasónak Ezt üzeni. Akár a sorsában megbicsaklott ápolónő, tanárnő, az éhséggel megaláztatással küszködő színész, a háború után keservesen reménykedni tanuló menekült, akár a barátait visszafájlaló nagybeteg Tompa Mihály alakját idézi föl. S a novellákat mindenütt átszínezi, átfűti Palotai Erzsi stílusának komoly érzelmessége és jellegzetes kesernyés iróniája.

Kollekciók