Ajax-loader

Székács Györgyné könyvei a rukkolán


Jakabfi László - Simonyi Imréné - Székács Györgyné - Angol ​társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv
A ​több kiadást megért külkereskedelmi nyelvkönyvek helyébe most új könyvek lépnek. Az elmúlt évek során a szerzőknek lehetőségük nyílott arra, hogy az előző kötetek tapasztalatait, az oktató és vizsgáztató tanárok, valamint a tanulók észrevételeit figyelembe vegyék és az új könyvek megírásánál felhasználják. Az új nyelvkönyv-sorozat egyben hasznosítja a gyorsan fejlődő alkalmazott nyelvészet legújabb eredményeit is.

Radványi Tamás - Székács Györgyné - Ungárné Báti Júlia - Angol ​nyelvkönyv IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radványi Tamás - Székács Györgyné - Angol ​nyelvkönyv III. - közgazdasági szak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Radványi Tamás - Székács Györgyné - Angol ​nyelvkönyv II.
Tanuljunk ​nyelveket!" sorozat angol nyelvkönyvének második kötete az Idegennyelvi Továbbképző Központ és a Tankönyvkiadó közös programjának keretében készült. A második, haladók számára készült könyv nyelvtani anyagát és szókincsét tekintve az első kötetre épül. Szerkezetében és felépítésében azonban attól eltér, amennyiben nem ad összefüggő történetet,hanem a nyelvvizsga követelményeinek figyelembevételével témakörök szerint csoportosítja a tananyagot. A kötet szerzői az Idegennyelvi Továbbképző Központ oktatói és az Állami Nyelvvizsga Bizottság tagjai, akik a könyv megírásában oktatói és vizsgáztatói tapasztalataikra támaszkodtak. A szerzők törekedtek arra, hogy alkalmazzák a módszertani kutatások újabb eredményeit. Fő céljuk a nyelvet tanuló aktív készségeinek fejlesztése volt, ez indokolta az adott tananyag újszerű feldolgozását. Bár a könyv elsősorban tanfolyamok számára készült, a szerzők egyéni tanulókra is gondoltak. Elsősorban az ő felkészülésüket segíti elő az egyes feladatok megoldásához szükséges " Kulcs", amely a könyv szerves részét képezi. A könyv intenzív tanulás mellett körülbelül 10 hónap alatt végezhető el. A tankönyv használhatják azok is, akik alapismereteiket nem a sorozat első kötetéből merítették, mert a könyv az új anyag mellett rendszeresen visszatér az alapismeretek felfrissítésére. A könyv célja a mindennapi szituációkban szükséges orális kommunikációs készségek továbbfejlesztése, valamint a hallott és írott szövegek készségének kialakítása.

Gál Judit - Székács Györgyné - Ujvári Géza - A ​szövetkezetek átalakulása
Az ​új szövetkezeti törvény - amely 2001. január 1-jén lépett hatályba - arra kötelezi a már működő szövetkezeteket, hogy a törvény hatálybalépését követő 5. naptári év végéig átalakuljanak nonprofit jellegű szövetkezetté, vagy gazdasági társaságként működjenek tovább. A könyv célja, hogy az átalakuló szövetkezetek vezetőinek és az átalakulásban közreműködő jogi képviselőknek és könyvvizsgálóknak segítséget nyújtson az átalakulás előkészítésében és lebonyolításában. A szerzők az elméleti alapvetéseken túl konkrét gyakorlati megoldási javaslatot is kínálnak a jogalkalmazók számára. A könyv tartalmazni fogja a legfontosabb jogszabályok kivonatait, valamint a kapcsolódó iratmintákat.

Radványi Tamás - Székács Györgyné - English ​for Business and Everyday Use
Középfokú ​társalgási és üzleti nyelvkönyv Radványi Tamás és Székács Györgyné English for Business and Everyday Use című középfokú társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyve egy- vagy kétéves előtanulmányt követő felkészüléshez ajánlható. Az induló szint felméréséhez a könyv tartalmaz egy Entry Test-et. Ezután következik 15 lecke társalgási anyaggal, majd 20 lecke a nyelvileg nehezebb szakmai nyelvismereti tudnivalókkal. Minden leckében nyelvtani gyakorlatok is találhatóak. A kötet hanganyaga a kötet mellékleteként megjelent két audio CD-n található. A nyelvtanulás érdekes és szórakoztató is lehet, nem szükséges fáradságos munkának tekinteni. A könyv megírásakor lényeges szempont volt, hogy az üzletemberek ne csak a munkájukról tudjanak beszélni, hanem sokoldalú társalgók is legyenek. Ennek érdekében a szerzők a társalgási témákat különféle érdekes szituációkkal is kiegészítették. Ez a szakmai anyagot is tartalmazó nyelvkönyv nemcsak a szakmai gazdasági nyelvvizsgára való felkészülésben nélkülözhetetlen, de hasznos a külgazdasági kapcsolatok iránt érdeklődő nyelvtanulók számára is.

Kollekciók