Ajax-loader

Alexandra Ripley könyvei a rukkolán


Alexandra Ripley - Sötét ​arany
„Férje ​szavai csak lassan hatoltak el a tudatáig. Kinyitotta a szemét. Nate arca nagyon közel volt. Chess elmosolyodott. Szerette, ha ez a férfi ilyen közel van hozzá. - Ölelj át, édesem és szoríts jó erősen. Nem fog sokáig tartani. Chess engedelmeskedett. Érezte, ahogy feltűrik a hálóingét, aztán a férfitest súlyát a testén, akkor a forró, szúró fájdalmat – és felsikoltott. - Csss, drágám, csss. Kész is. Van férjed. És most aludj.” Ennyi. Szinte hallani véljük a rendezői utasítást a következő beállításra, melyhez a szereplők új kosztümöt öltenek. Csakhogy ez nem film, hanem egy nagy regény látványosan leegyszerűsített epizódja, lényegre szorítkozó dialógussal. Alexandra Ripley éppen azt mutatja meg a múlt század végének Amerikájáról, ami hiányzik a világ, de főleg Európa Amerika-élményéből. Az Elfújta a szél folytatásának, a Scarlettnek az írója ezúttal is a kulcsot kínálja a szédületes tempót diktáló Amerika magánéletének megértéséhez. Kulcsot a korhoz, amelyben Edison mikrofont, fonográfot és izzólámpát ajándékoz a világnak, felépítik az első felhőkarcolót és lelövik a 20. elnököt – hogy csak a történelem főbb eseményeit jelezzük.

Scarlett
elérhető
25

Alexandra Ripley - Scarlett
1991. ​szeptember 25-e nagy napja volt az amerikai könyvkiadásnak; végre napvilágot látott Margaret Mitchell immár klasszikussá lett amerikai nagyregényének, az Elfújta a szél-nek a folytatása, Alexandra Ripley tollából. Igen, a varázslatos szépségű és törhetetlen akaraterejű Scarlett O'Hara visszatért! Az Elfújta a szél végén váltunk el tőle, amint dacosan felszegte állát, és elhatározta, hogy visszahódítja a daliás, a gátlástalan, az ellenállhatatlan kalandort, Rhett Buttlert – akit elveszített, mert későn döbbent rá, hogy szereti. A Scarlett lapjain végigkövethetjük ennek a különleges asszonynak az útját, magányon, megvetettségen, társadalmi emelkedésen és buktatókon, Amerika és Európa kínálta kalandokon át a nagyvilági élet csúcsáig, az elveszített szerelemtől a megtalált boldogságig. Az amerikai kiadással egyidejűleg negyven nyelven megjelent regény máris óriási sikert aratott világszerte - a megjelenés utáni első hetekben már többet jövedelmezett, mint a nagy előd, az Elfújta a szél fél évszázad alatt -, a megfilmesítés jogát megvásárolta egy amerikai tévétársaság, és 1993-ra tervezi a sorozat bemutatását, a főszerepekben a hajdani nagy páros, Vivien Leigh és Clarke Gable méltó utódaival.

Alexandra Ripley - Scarlett ​(angol)
Come ​back to Tara...to Scarlett and Rhett...and to the greatest love story in all fiction. This is the book whose initial publication was an instant sensation: selling out immediately, setting new records, and enthralling readers all over the world. This is the book everyone wants to read, savor, and enjoy...

Alexandra Ripley - Charleston
From ​the years of war to the Ragtime Era, Elizabeth Tradd is the center of an unforgettable family. She is a woman who experiences the horrors of life & a passion that comes to but a lucky few.

Alexandra Ripley - Elizabeth ​szerelmei
1865-től, ​az amerikai polgárháború kezdetét jelző első ágyúlövéstől a századfordulóig terjedő évtizedekben játszódik ez a nagyszabású társadalmi regény. A Scarlett világhírű írónője érzékletes képet ad arról, hogyan dúlta fel a patinás, gazdag déli város, Charleston méltóságteljes életét, tehetős fehérekét, szegény feketékét egyaránt az országon végigsöprő háború. A Tradd és az Anson családot is érzékenyen érintették a vészterhes esztendők eseményei. Sokan hullottak el a csatamezőn, de aki hazatér, az is sebeket visel testén- lelkén. Ám a romokon új élet épül, a tradícióira büszke város felemeli fejét, és példát mutat az északi újgazdagoknak, hogyan őrizhetők meg a szűkösebb, megváltozott körülmények között is a hagyományos értékek. Elizabeth is, akit a regény kezdetén mint hároméves kis Lizzie-t ismerünk meg, úgy lesz sikeres üzletasszonnyá, hogy megőrzi tartását, testi-lelki eleganciáját. Alexandra Ripley a dél-karolinai Charlestonban született 1934-ben. Szülővárosának állít maradandó emléket ebben a regényben.

Alexandra Ripley - Isteni ​szerelem
A ​Krisztus idejében játszódó, magával ragadó regény egy férfi és egy nő megrendítő szerelmének történetét meséli el. Palesztina poros útjain, Róma és Alexandria márványpalotáin és az ősi Albion vad, kelta falvain keresztül halad József a végzete felé. Csaknem elveszti hitvesét, Sárát, amikor olyan nőt kénytelen második feleségnek választani, aki gyermeket tud szülni neki. Veszélyes játszmákba kezd Heródessel, Pilátussal és az egymást követő római császárokkal. És amikor már azt hiszi, minden elveszett, találkozik valakivel, aki nemcsak az ő életét, de nyomorék kislányáét is örökre megváltoztatja. A csodatévőt NÁZÁRETI JÉZUSNAK hívják...

Alexandra Ripley - Forrongó ​lélek
A ​Forrongó lélek a régi dél világát felidéző drámai történet viharos szenvedélyekről - egy büszke családról, amelyet a háború és a szerelem lángja emésztett fel. A monumentális regény színhelye a patinás és gazdag Charleston, több mint város... egy egész világ, életmód, szerelem, csodálatos álmok világa - és néha az árulásé... A mozgalmas történet hősnője Elizabeth. Gyermek még, amikor az amerikai polgárháborús borzalmak szemtanúja lesz, kislány, aki megtapasztalja a legrosszabbat, amit csak ember tehet, és mégis olyan asszonnyá érik, aki megőrzi tartását, eleganciáját, s akinek végül megadatik, hogy megismerje a féktelen szenvedélyt...

Alexandra Ripley - A ​gardéniás hölgy
Az ​amerikai Dél hajdani dúsgazdag ültetvényes családjának kései leányivadéka, Garden Tradd, ostoba, de annál szépségesebb anyjának harmadik gyermeke, igen mostoha körülmények között kezdi életét: mivel olyan rút, hogy anyja ránézni sem bír - ráadásul fogantatásának körülményei sem a legtisztábbak -, kicsapják a birtokon élő hajdani rabszolgák közé, szoptassák, neveljék, öltöztessék azok. Kész csoda, hogy Garden idővel visszakerül úri környezetébe, iskoláztatják, s míg két testvére - ki így, ki úgy - megszűnik anyjuk támasza lenni, hősnőnk kénytelen-kelletlen anyja kedvencévé s az ősi Charleston városának legkívánatosabb partijává lép elő. Csakhamar azonban a nagyvilági élet forgataga ragadja magával a charlestoni kislányt - megjárja New York, Párizs, Monte-Carlo, London legfényesebb magaslatait és alászáll a legmélyebb poklokra, hogy aztán bekövetkezzék a legnagyobb csoda: új élet, szerelem, harmonikus, szép évek ígérete - a második világháború előestéjén... A Scarlett világhírű írónőjének nagyszabású műve az Elizabeth szerelmei-nek folytatása - önmagában is lebilincselő, izgalmas regény századunk első harmadának Amerikájáról.

Alexandra Ripley - A ​mi időnk visszatér
Lorenzo ​és Ginevra lenyűgöző és káprázatos történetének hátteréűl a 15. századi Firenze fenséges szépsége szolgál. Olyan szerelem köti őket össze, mely képes felülkerekedni a családjaik között dúló elkeseredett rivalizáláson, egy olyan ragyogó korban, melyet áthat az újjászületés csodálatos szenvedélye. Áthatva a reneszánsz minden jellemző vonásával - a palotában folyó életveszélyes cselszövésektől a felülmúlhatatlan művészi alkotások születéséig - egy olyan szerelem lélegzetelállító történetét meséli el, mely csak egyszer fordul elő az ember életében... egy olyan városban, melynek szépsége örök időkre szól.

Alexandra Ripley - Scarlett ​(német)
54 ​Jahre nach Erscheinen des Romans "Vom Winde verweht" findet die Geschichte von Scarlett und Rhett ihre Fortsetzung. Die Erben Margaret Mitchells haben Alexandra Ripley autorisiert, da deren frühere Romane immer wieder mit "Vom Winde verweht" verglichen wurden. Über den Autor Alexandra Ripley hatte ihre schriftstellerische Laufbahn als Autorin von Klappentexten begonnen. 1972 veröffentlichte sie ihr erstes Buch 'Who's that Lady in the President's Bed?'. 1981 folgte ihr erster historischer Südstaatenroman 'Charleston'. Ende der 1980er Jahre beauftragte die Erbengemeinschaft von Margaret Mitchell Ripley mit der Fortsetzung zu Mitchells Roman 'Vom Winde verweht'. Ripleys 'Scarlett' fand zwar wenig Anklang bei Kritikern, wurde aber doch zu einem Bestseller. 2004 starb Alexandra Ripley im Alter von siebzig Jahren.

Alexandra Ripley - Mary ​öröksége
A ​Scarlett írónőjének e korábbi regénye az amerikai polgárháborút megelőző, de már a rabszolga-felszabadítás kérdéseit feszegető korban játszódik. Az 1851-es New Orleans a színhely, ez a ma is egzotikusnak számító város, amely akkoriban még erősen őrizte francia hagyományait, sőt egyenesen francia és amerikai részre oszlott, s ezek egymással igen kevéssé elegyedtek. A regény egy félig amerikai, félig New Orleans-i francia lány, Mary MacAlistair szívszaggató története. Mary tizenhatodik születésnapján drámai körülmények között kénytelen elhagyni a zárdát, ahol addig széltől is óvottan nevelkedett, és kerül ki - egy szál magában! - a nagyvilágba, ahol romantikus hőshöz illő megpróbáltatások várnak rá. Hosszú, kalandos hajóútja során jóságos tündérnek álcázott gonosz örömház-tulajdonosnőnek válik könnyű prédájává; kedves, vendéglátó családhoz kerül, ahonnét egyik percről a másikra minden magyarázat nélkül kilökik az utcára; belekóstol a nehéz proletársorsba, amelyből önereje és tehetsége révén fölvergődik. Az a tény, hogy végül fölleli nagyúri rokonságát, és a sorsa jóra fordul, nem gátolja abban, hogy hősiesen segítsen szegényen, gazdagon a várost megtizedelő sárgaláz idején. Ilyen s hasonló események juttatják végül révbe, azaz a szeretett férfiú karjaiba, akinek mellesleg legalább kétszer megmenti az életét. A kor, amelyben Mary él, és a város, amelynek minden rétegével kapcsolatba kerül, ahol sikerül egy év alatt fantasztikus karriert csinálnia, legalább olyan érdekes, mint a viszontagságok, melyeken hősnőnk keresztülmegy. Alexandra Ripley igen lelkiismeretesen tanulmányozta mind a történelmet, mind a terepet, és ismereteit a teljességre törekedve adja át az olvasónak. 1993-as első magyar nyelvű megjelenésekor a regény a magyar közönség kedvencévé vált. Hét év után újra szívesen ajánljuk az olvasóknak.

Alexandra Ripley - On ​Leaving Charleston
The ​sequel to "Charleston". Garden Tradd grows into the glorious Southern belle her mother always longed to be, and dances out of town on the arm of the dashing Yankee, Sky Harris. Through Paris, London and New York she revels in the glamour of the Roaring Twenties - until everything changes.

Kollekciók