Ajax-loader

Molnos Péter könyvei a rukkolán


Molnos Péter - Elveszett örökség
A 20. századi magyar műgyűjtés legnagyobb alakjairól szóló könyvsorozat első része a Monarchia utolsó két évtizedének aranykorát idézi meg: azokat a kollekciókat, amelyekben még a magyar remekművek mellett többek között Rembrandt, El Greco, Monet, Cézanne és Van Gogh kiemelkedő festményei jelezték a kifinomult ízlés és a kivételes gazdagság inspiráló találkozását. Gróf Andrássy Gyula, báró Kohner Adolf, Nemes Marcell, báró Herzog Mór Lipót és báró Hatvany Ferenc sorsa és kollekcióik története túlmutat nem csupán a szűken értelmezett művészettörténeten, de e gyűjtemények megszületésének két évtizedén is. Molnos Péter írásai – közel 650 reprodukció segítségével – e gyűjtemények történetén keresztül a 20. századi Magyarország sorsfordító eseményeit is megelevenítik.

Molnos Péter - Szenvedély ​és tudás
Bedő ​Rudolf a háttérben maradó, rejtőzködő műgyűjtők közé tartozott. Lenyűgöző minőségű és rendkívüli bőségű műtárgyanyagát mindeddig soha nem publikálták. Kevesen tudták róla, hogy Csontváry egyik első felfedezője volt, öt jelentős művét birtokolta, de Rippl-Rónai József és a nagybányai művésztelep számos alkotója is kedvencei közé tartozott. Kádár Béla mecénásaként szinte felmérhetetlen bőségű és minőségű anyagot illesztett gyűjteményébe a festő alkotásai közül. Antik bútorokkal, pazar ötvöstárgyakkal népesítette be múzeumi miliőt sugárzó otthonát, mely szinte egyedüliként vészelte át korunkig a 20. századi magyar történelem megpróbáltatásait. E kötet lapjain művészettörténészek tanulmányai és több mint félezer reprodukció segít felidézni Bedő Rudolf életét és műgyűjteményének egykori gazdagságát, miközben a közölt dokumentumfotók és visszaemlékezések segítségével egy eltűnt világ is az olvasó elé tárul: bepillantást nyerhetünk a II. világháború előtti hazai nagypolgárság fényűző életének kulisszái közé.

Molnos Péter - Gróf ​Batthyány Gyula - Az elveszett Magyarország festője
A ​Népszabadság Kiadó által indított albumsorozat második darabja gróf Batthyány Gyula festőművész pályáját követi nyomon. Az első független magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos dédunokája nem csupán származása miatt volt különleges alakja a 20. századi magyar festészet történetének.

Molnos Péter - Csontváry
"A ​Magányos cédrus festője, Csontváry a magyar művészet történetének egyik legjelentősebb alakja. Az alkotóról, lenyűgöző képeinek történetéről mégis alig tudunk valamit. A művész titokzatos alakja és az életmű regényes sorsa jó alapot adott ahhoz, hogy a "hóbortos patikárius" körül misztikus legendák kapjanak szárnyra, melyek mögött egyre jobban eltűnt a valóság. Molnos Péter új kötete, művészeti könyvsorozatunk negyedik darabja arra vállalkozik, hogy végre megkísérelje kiszabadítani a művészt e legendák fogságából. Számos korabeli dokumentumfotó és Csontváry valamennyi ismert festményének repredukciója mellett két olyan mű kerül most először a közönség elé, melyek több mint 70 éven át a feledés homályában rejtőztek." (A kiadó)

Molnos Péter - Gróf ​Batthyány Gyula
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnos Péter - Scheiber ​Hugó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnos Péter - Barki Gergely - Rockenbauer Zoltán - Festők, ​múzsák, szerelmek
Szerelem, ​csalódás, vágy, válás, gyilkosság, rajtakapott szeretők, megcsalás és örök hűség- ezek a szavak szinte soha nem bukkannak fel művészettörténeti könyvekben. A FESTŐK, MÚZSÁK, SZERELMEK című kötet azonban meglepő kivétel: neves kutatók, Molnos Péter, Barki Gergely és Rockenbauer Zoltán szokatlan nyíltsággal mutatják be a 20. századi magyar festészet legnagyobb alakjainak magánéletét, szerelmi viszonyait, azt a kapcsolatot, amelyek a művészek és múzsáik között kialakult. Történelmi és magánéleti drámák, izzó szenvedélyek és csendes, szerelmes hétköznapok titkai tárulnak fel a lapokon, 80 festmény és több mint 130 dokumentumfotó segítségével.

Molnos Péter - Elveszett ​örökség
A ​20. századi magyar műgyűjtés legnagyobb alakjairól szóló könyvsorozat első része a Monarchia utolsó két évtizedének aranykorát idézi meg: azokat a kollekciókat, amelyekben még a magyar remekművek mellett többek között Rembrandt, El Greco, Monet, Cézanne és Van Gogh kiemelkedő festményei jelezték a kifinomult ízlés és a kivételes gazdagság inspiráló találkozását. Gróf Andrássy Gyula, báró Kohner Adolf, Nemes Marcell, báró Herzog Mór Lipót és báró Hatvany Ferenc sorsa és kollekcióik története túlmutat nem csupán a szűken értelmezett művészettörténeten, de e gyűjtemények megszületésének két évtizedén is. Molnos Péter írásai – közel 650 reprodukció segítségével – e gyűjtemények történetén keresztül a 20. századi Magyarország sorsfordító eseményeit is megelevenítik.

Molnos Péter - Derkovits ​Gyula
A ​Kossuth Kiadó és a Magyar Nemzeti Galéria közös, új sorozata a leghíresebb magyar festők munkáit, az alkotások születésének körülményeit mutatja be a képzőművészet iránt érdeklődő olvasóknak.

Molnos Péter - Aranykorok ​romjain
Még ​látszólag minden rendben van. A fiákerek és az automobilok utasokat várnak, jár a 48-as villamos, amely egykor a Margit hídtól a Podmaniczky utcán át a Városligetig közlekedett. A fénykép bal oldalán, alapos nagyítás után bukkannak fel a szerelvények: nagy szerencse, hogy a több mint egy évszázada, 1913 februárjában indított járat csupán két éven keresztül közlekedett ezen a vonalon. A kép így szokatlan pontossággal datálható: olvad a hó, lombok sehol, az emberek kalapban és vastag kabátokba burkolózva – 1913 vagy 1914 kora tavasza lehet. Az igazi aranykor utolsó szakasza. A Monarchia még áll, a Műcsarnok előtt talán a tavaszi tárlat látogatóira várnak a kocsik. A lépcső, melyen egy szüleitől elmaradó kisfiú lépdel, ekkoriban az egyik legfontosabb hely volt a magyar képzőművészet történetében. Festmények tízezreit vitték fel rajta reménykedő és elismerésre vágyó művészek, hogy közülük néhánnyal aztán büszkén távozzanak a vételárat kifizető vásárlók. Művészek és gyűjtők e kötet lapjairól: valamennyien koptatták ezeket a köveket. Molnos Péter új kötete azt az aranykort idézi meg, amikor a legjelentősebb magyar műgyűjtőknek még természetes volt, hogy Párizs, Berlin és London világhírű műkereskedéseiben Cézanne, Van Gogh, Gauguin vagy éppen Rembrandt és el Greco műveiből vásároljanak fényűző budapesti palotáik díszítésére. A szórakoztató stílusban, de precíz tudományossággal megírt tanulmányokban megelevenedik gróf Andrássy Gyula, Nemes Marcell és báró Kohner Adolf izgalmas élete és lenyűgöző gyűjteménye, megismerjük az első magyart, akinek Van Gogh-festménye volt, megtudhatjuk, mi kapcsolta össze Aba-Novák Vilmost, Horthy Miklóst és a legendás angol Rothschild család magyar származású tagját, vagy épp a Márianosztrán raboskodó gróf Batthyány Gyulát és a cellája előtt álló fiatal börtönőrt. Vagyonos műgyűjtők, híres festők, neves műkereskedők és rejtőzködő képhamisítók világába invitál ez a könyv, melynek végén az olvasó már sosem fog úgy nézni egy-egy festményre, mint korábban: a színek és formák mögött emberek, sorsok és történetek sejlenek fel képzeletében.

Molnos Péter - Derkovits ​- Szemben a világgal
"Mától ​minden másként volt!" A sokat idézett, szellemesen keserű bon most feltűnő hazai karrierje rávilágít arra, hogy a kollektív emlékezet tudatos torzításai talán sehol a világon nem terhelik annyira a múlt elfogulatlan feltárásának lehetőségét, mint az állandó átalakulási és átértékelési kényszerrel küzdő Magyarországon. A változó határok, az egymást dühödten váltó rendszerek az ülepítő nyugalom helyett pattogós ideológiai táncrendet diktáltak azok számára is, akik a művészet ügyeiben próbálták eligazítani a laikus közönséget. Derkovits Gyula életművének folyamatosan alakuló megítélése talán a legjellemzőbb példa e paradoxonra: a múltat valójában a jövőbe tartó jelen ezernyi érdektől vezérelt akarata teremti meg. Így vált a 20. század egyik legjelentősebb magyar festője "éhen halt művésszé", akit a társadalmi közöny s az uralkodó politikai kurzus taszított sírba. Művészeti könyvsorozatunk harmadik darabjában Derkovits Gyula életműve tárul fel az olvasók előtt. A szerző, Molnos Péter művészettörténész friss szemmel, az elmúlt évtizedek előítéleteitől mentesen tárgyalja a festő sorsát és életét. A gazdag illusztrációs anyagot, számos dokumentumfotót és több mint 160 színes reprodukciót tartalmazó album megkísérli plasztikusan és hitelesen bemutatni a korábban "proletárfestőnek" kikiáltott művész valódi arcát.

Molnos Péter - Scheiber
Scheiber ​mindig sláger volt - mondta újságírók előtt Kieselbach Tamás, akiről tudható volt, hogy régóta érdeklődik a magyar festészet vitatott, sokszor lebecsült alakja iránt. Ugyanis a Modern magyar festészet című reprezentatív albuma vonatkozó kötetében vagy három tucat izgalmas Scheiber-kép reprodukcióját közölte, amelyek közül főleg az önarcképek változatos sorozata keltett feltűnést. Most elmondta, hogy évtizedekkel ezelőtt még a Magyar Nemzeti Galériában figyelt fel egy Tabánt ábrázoló olajképre, amelynek festőjéről alig lehetett tudni valamit - ez a képe sem a kiállításon lógott, hanem az irodájukban. Scheibernek a rendszerváltás előtt Győrben és Pécsett volt még egy-két képe falon, a Nemzeti Galériában sokáig csak egyet állítottak ki tőle az állandó részben. Műgyűjtőként és kereskedőként Kieselbach számos képet felkutatott, de azt tapasztalta, hogy annak, hogy a sokszor megkérdőjelezett jelentőségű életmű a helyére kerüljön, több akadálya is van. Ezért most a tárlattal és az albummal azt szeretné elérni, hogy "igazságot szolgáltassanak" a festőnek, pontosabban kibogozzák recepciója és kanonizációja gubancait...

Molnos Péter - Aba-Novák
"Nem ​csak szemem van, emberi is vagyok." A könyv létrehozói munkájuk során mindvégig szem előtt tartották Aba-Novák Vilmos egyetlen mondatba sűrített művészi ars poeticáját. Így e grandiózus, több mint 250 színes reprodukciót tartalmazó albumban nem pusztán egy kivételesen termékeny festő életművét követheti végig az olvasó, hanem az alkotó ember belső világa, érzései, vívódásai is feltárulnak a könyv lapjain. A kötet írója igyekezett fontos korabeli forrásokat, leveleket, naplórészleteket, publikálatlan önéletrajzokat a szöveg menetébe illeszteni, a legérdekesebb kritikákkal, barátok és riválisok személyes hangú visszaemlékezéseivel egyetemben. E sokszínű szöveges tartalmat kitűnően önti formába a könyv egyéni karakterű, frappáns képi ötleteket felvonultató grafikai tervezése. A művészet barátai végre olyan albumot tarthatnak kezükben, amely méltó keretbe foglalja Aba-Novák Vilmos páratlanul sokszínű, megunhatatlanul eredeti életművét. Ez a könyv igazi csapatmunkában készült. az életmű darabjait felkutatta és a rájuk vonatkozó adatokat rendszerezte Kováts Kristóf, Aba-Novák Vilmos unokája, hagyatékának őre és lelkes gondozója. A könyvet írta Molnos Péter művészettörténész, számos nagy érdeklődést kiváltó művészeti tanulmány szerzője, a XX. századi magyar festészet kutatója és a műtárgyhamisítás szakértője. A kötetet lektorálta és Aba-Novák életrajzát összeállította Bizzer István művészettörténész. A csapat munkáját Fákó Árpád tervezőgrafikus fogta össze és öntötte látható formába.

Molnos Péter - Duray
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnos Péter - A ​titkos gyűjtemény
Részletes ​monográfia a szocialista korszak egyik legigényesebb műgyűjteményéről, amelyet Kövesi István épített fel.

Molnos Péter - Aba-Novák, ​a "barbár zseni"
'Nem ​csak szemem van, ember is vagyok.' E könyv létrehozói munkájuk során mindvégig szem előtt tartották Aba-Novák Vilmos egyetlen mondatba sűrített művészi ars poeticáját. E grandiózus, több mint 250 színes reprodukciót tartalmazó albumban nemcsak egy kivételesen termékeny festő életművét követheti végig az olvasó, hanem az alkotó ember belső világa, érzései, vívódásai is feltárulnak a könyv lapjain. A szerző igyekezett a fontos korabeli forrásokat, leveleket, naplórészleteket, publikálatlan önéletrajzokat a szöveg menetébe illeszteni, a legérdekesebb kritikákkal, barátok és riválisok személyes hangú visszaemlékezéseivel egyetemben. E változatos szöveges felületet kitűnően tagolva önti formába a könyv egyéni karakterű, frappáns képi ötleteket felvonultató grafikai tervezése. Olyan művészeti album született, mely szöveges és vizuális tartalmában is méltó keretbe foglalja Aba-Novák Vilmos páratlanul sokszínű, megunhatatlanul eredeti festői életművét.

Kollekciók