Ajax-loader

Nemere István könyvei a rukkolán


Nemere István - Meghökkentő mesék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemere István - Válasz magadnak álarcot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemere István - Élni életveszélyben
- Daniel Skagen? - kérdezte egy hang; fiatal férfi lehetett. - Igen - feleltem. Hiszen tényleg én voltam. Egy pillanatra az is eszembe jutott, hogy talán egy újabb jelentkező, akinek Marie, a titkárnőm megadta az itthoni számomat. Bár ezt megtiltottam neki. - Egy úr szeretne önnel beszélni. Most megy fel a lifttel. Egyedül van, és nincs nála fegyver.

Nemere István - A ​golyóálló kísértet
A ​kopár, kietlen tájék egyetlen látványossága az a kis kastély, amelyben szálloda működik, a Hotel Midnight. A szálloda egyetlen érdekessége és látványossága a kísértet, amely szabálytalan időközönként éjfélkor jelenik meg. A vendégek ezért keresik fel a szállodát, ezt az eseményt várják izgalommal és borzongással... Egy alkalommal - mikor a szállodában éppen nem voltak vendégek - éjszaka megölik a tulajdonost. De ki és miért követte el a gyilkosságot? Talán örökség, féltékenység, rablás az indítóok?A gyanúsítottak viszonylag szűk körét a szálloda alkalmazottai jelentik, na és "természetesen" a kísértet... Nem könnyű a fiatal, csinos nyomozólány dolga, ha sikerrel akarja ezt a rejtélyt megoldani...

Nemere István - Az ​Atlantisz-alapítvány
"- ​A koronán nincs semmi jel, amely azt mutatná, mely földrészen, melyik országban, kik használták. Mely király hagyta örökül utódaira, nem tudni. Ráadásul egyetlen ismert történelmi forrásban sem bukkantak nyomára. Őszintén szólva, akadtak szakértők, akik kétségbe vonták, hogy ez egyáltalán korona volt. - Igazgató úr, ön szerint kik lophatták el? Kinek van egyáltalán ilyesmire szüksége? - Én a maga helyében azon gondolkodnék el - mondta Venti -, hogy miért nem vittek el valami mást. Vagy mást is... Kinek, kiknek állhatott érdekében elvinni ezt az alig négyszázezret érő, ismeretlen eredetű tárgyat a maga tizennyolc drágakövével, és egy féldrágakövével, amikor ugyanabban a múzeumban, mi több, ugyanazon az emeleten sokkal nagyobb értékek is voltak." Valóban! Kiknek állt érdekében az "atlantiszi korona" ellopása? És miért? Nemere István izgalmas kalandregényében erre ad választ.

Nemere István - Támadás ​Tingrában
Így ​történt. A hátáról húzták le a bőrt, miközben az egyik már az oldalán is végigvágott egy hosszú tőrrel. ez életlen volt. - Markold meg a bőrét! - Húzd le! - Síkos a vértől, lecsúszik róla a kezem... Az ordítás már nem is szakadt ki a tüdejéből, bentrekedt. Minden hang éppúgy fájt, mint a sebei. Azok meg csak ugráltak körülötte.

Nemere István - Az ​utolsó esély
Akkor ​láttam meg azt a kocsit. Nyitott dzsip volt, két férfi ült benne, a repülőtéri munkások kék kezeslábasát viselték. A kocsi felirata is repülőtéri eredetre vallott. De a pasasok valahogy kissé mereven. izgatottan ültek a volánnál, Az egyik tartott valamint a térden, ott volt a keze is, a másik vezette a kocsit. Visszahátráltam a lépcsőre, két fokot is felmentem. hogy jobban lássam őket. Majdnem egyszerre lőttünk. De a mesterlövész sajnos a másodperc törtrészével megelőzött. Én csak őt láttam. Az első lövésem után a férfi visszazuhant a kocsiba. a sofőr gázt adott, hát célt változtattam, és meg egyszer lőttem. A dzsip kerekét találtam el, az abroncs hatalmas dörrenéssel pukkadt szét. Az autó ide-oda kacsázva lassított. A rendőrök akkor már rohantak. valamelyikük rádión mentőautókat kért .Nem vettem le róluk a tekintetemet, míg megnyugodva láttam: az egyenruhások elkapták mindkét pasast. a mesterlövészt és segítőjét. Szétlökdöstem a riportereket. Sten a betonon hevert. Mertini sápadtan suttogta: - Ez nem lehet igaz... Nem igaz... A népszerű szerző ebben a fordulatos politikai kalandregényében a nemzetközi fegyvercsempészet fondorlatos útját követi nyomon kedvelt magánnyomozójának, ViIarnak egyik újabb megbízatásán keresztül. A történet kitalált országokban játszódik: egy (az amerikai kontinensen található) kapitalista ország uralkodói körei a katonai hírszerzésre támaszodva ellenforradalmi akciókat támogatnak szerte a világon. Sten Krager - egyik fegyverközvetítőjük - azonban ellenük fordul, s ezért menekülni kényszerül a hírszerzés hiénái elől. Testőri védelmet keres. És ekkor találkozik ViIarral. A rendkívül olvasmányos könyv balta logikával követi nyomon a fegyvercsempészet "láthatatlan világát", és a belőle fakadó politikai és társadalmi következményeket is fölvázolja, mintegy az "erőszak légkörének" anatómiájára vállalkozik.

Nemere István - Erdély ​aranykora
Ahogyan ​a sorozat előző köteteiben tette, a szerző ezt a korszakot a huszonegyedik századi nyelven és szemlélettel írta meg a mai olvasó számára. Itt nincsenek szoborszerű alakok, a kor uralkodói, politikusai, asszonyai nem talapzaton álló merev figurák, dehogy! Éppen olyan hús-vér emberek, mint a maiak. Olyanok, amilyenek a maguk idejében valóban voltak. És a könyv lapjairól megtudjuk, hogyan is zajlott le a Dózsa-féle parasztháború, milyen furcsaságok előzték meg és követték a mohácsi csatát. Kiket milyen érdekek mozgattak, kik, hol, mikor voltak becsületesek, mikor aljasak? A szerző nem regényt írt, hanem krónikát. Az események krónikáját, korabeli szemtanúk beszámolói, levelek, emlékiratok, bel- és külföldi kortársak leírásai alapján. Így aztán minden eseménynél ott vagyunk, mintha valóban ott lehettünk volna. A történések sűrűjében látjuk Zrínyi Miklóst és Szulejmán szultánt Szigetvár alatt, a furcsa királyt, Szapolyai Jánost, II. Lajost, majd a tragikus sorsú erdélyi fejedelmeket, köztük a beteges lelkű Báthory Zsigmondot. Vagy az osztrák uralkodókat, köztük a komplett elmebeteg Rudolfot, akinek őrültségeire, életmódjára, fantasztikus szenvedélyeire a szerző sok teret szentel. De közben látjuk a nép szenvedését is. Vészesen közelről villannak fel azok a képek, amelyek az akkori egyszerű emberek gyötrelmekkel teli életét jellemezték. A magyar történelem egyik fekete századát még sohasem mutatták be nekünk ilyen tömören, mégis megkapóan és drámaian.

Nemere István - Százezerért ​a lelkedet is
"- ​Mit fizetnek? - kérdezem durván. Szándékosan. A csöppet sem szívderítő körülmények tudatában kérdeztem meg, és Vippen is tudta, hogy ezek után nem mondhat kicsiny összeget. Habozott. - Nézze Monti! A lelkiismeretem azt diktálja, hogy figyelmeztessem: talán csak ötven százalék esélye van arra, hogy élve megússza a kalandot. - Tudom. De ez elég is egy magamfajtának. Mindenesetre adok egy címet. Egy nevet... Ha tényleg van lelkiismerete, ahogyan az előbb állította, remélem cselekedni fog akkor is, ha én a fűbe harapok. Ha győznek, küldje el a pénzt ennek az ifjú hölgynek. De még mindig nem hallottam az összeget. - Százezer dollár - mondta gyorsan"

Nemere István - Kémösvény ​a hóban
A ​csendes télben a norvég fjordnak magányos látogatója van: az U-131-es német tengeralattjáró. A dermesztően hideg víztükörben várakozó szürke hajó Hitler személyes parancsának végrehajtásán dolgozik. Canaris tengernagy a legszigorúbb titoktartásra utasítja a német elhárítás parancsnokait, miközben az angol titkosszolgálat is akcióba lép. A kémvadászok ismét a német ügynökök nyomába erednek. Harryék feladata egészen rendkívüli: cselekvésre kell késztetni a norvég és az angol kormányt. Vakmerőségük nem ismer határt. Harry nekivág a hórengetegnek és elhatározza: harcba indul az U-131-es ellen...

Nemere István - Rákosi ​Mátyás magánélete
A ​legújabb kori magyar történelemnek csak hívei által "ellentmondásosnak" nevezett alakja csakugyan nem volt mindennapi ember. Rákosinak a politika lett az étele és itala már nagyon korán. Szinte gyermekként kezdett politizálni és azt élete utolsó napjáig nem is fejezte be. A könyv lapjain sorra feltárul kalandos életútja. A sok nyelven beszélő kereskedő, a kommunista agitátor, a nemzetközi munkásmozgalom embere mit tett a Tanácsköztársaság alatt? Hogyan menekült el a Szovjetunióba, majd tért onnan haza illegálisan és hogyan bukott le, hogy aztán tizenöt évet töltsön a királyi Magyarország börtöneiben? Hogyan került előbb Lenin, aztán Sztálin halálos uszályába és miféle rémuralmat valósított meg az ötvenes években Magyarországon? Megtudjuk e lapokról, hogyan élte mindennapjait Rákosi, a magánember jakut feleségével. Hogyan hatottak rá az általa inspirált, sőt lebonyolított törtvénytelenségek és miképpen élte életét az utána következő tizenöt éves szovjetunióbeli száműzetésében. Hogyan csúszott le Magyarország egykori teljhatalmú ura odáig, hogy Ázsiában, a kínai határ mellett kútra járt vízért és a bazárban hosszan alkudozott az élelmiszerre - mert nyomorgott? Az is kiderül a könyvből: csak Rákosi halála akadályozta meg a Kádár-kormányt abban, hogy hazahozza a volt diktátort, pedig még elvtársai is rettegtek tőle...

Nemere István - Az ​esemény
A ​legtermékenyebb és minden bizonnyal a legnépszerűbb magyar sci-fi írónak ez az új regénye rendkívül kellemes meglepetés. A könyv szinte lehetetlen, filmszerű gyorsasággal és dramaturgiával peregnek a gondosan követett epizódok, a jól megválasztott szereplők plasztikusan, elevenen jelennek meg, persze az abszolút főszereplő mégiscsak AZ, vagyis az idegen lény, mely voltaképpen egy kiborg, csaknem mindenható fizikai tulajdonságokkal és csaknem végtelen bölcsességgel, mely meteornak álcázva becsapódik a tengerbe, majd felderíti az emberi civilizációt... Ennek az idegen lénynek nincsenek emberi érzelmei, csupán gyorsan és ésszerűen cselekszik, s a legizgalmasabb éppen ez a jól kidolgozott másság ebben a történetben...

Nemere István - Nők ​a trónon II.
A ​"Nők a trónon" második kötete hat asszony sorsát tárgyalja. Mindnyájan felértek a csúcsra, de aztán elragadta őket a vak szerelem, a szexuális vágyakozás, a haragos gyűlölet. Eszköze lettek egy vagy több férfinak, vagy az események sodorták őket magukkal. Akadt köztük, aki idegen létére akarata alá hajtott egy idegen nagy országot, és olyan is, akinek végzetét éppen ez az idegen ország okozta. Mindegyik magasra tört, és nem egynek sikerült is. Volt köztük, aki dicsőségben, diadaloktól övezve távozott e világból. De akadt olyan is, aki becsmérlő tömeg kéjes nevetése közben hajtotta fejét a bakó bárdja alá. Nagy karrierek és nagy bukások története ez a könyv, amelyet szerzője a legújabb történelmi kutatások alapján írt meg. Közel hozza azokat az asszonyokat, akik éppen úgy áldozatai lettek saját vágyaiknak, testüknek és a hatalomvágynak, mint sok mai nő.

Nemere István - A ​legújabb titkok könyve
Élnek-e ​kozmikus idegenek a Naprendszerben? Lehetséges-e az időutazás, mit mond erre a tudomány, a fizika? A könyvben különös emberekről és képességeikről is olvashatnak. Ahogyan a szerző az elmúlt évtizedekben már sokszor, most is szinte sokkolja az olvasókat, amokor szembesíti őket a tudományok határterületein tapasztalható különleges jelenségekkel, képességekkel, eseményekkel. Némelyik állítása bizony megdöbbentő - például amikor bebizonyítja, hogy pszichikai erővel is lehet fényképeket előállítani, vagy hogy léteznek bizonyítékok a reinkarnáció létezésére. Az utolsó fejezet pedig bombaként robbanhat a XXI-ik századi Magyarországon...

Nemere István - Túl ​a Plútón
Vajon ​mi történik akkor ha két nyughatatlan szenvedélyű kalandor típusú űrhajós járőr az egyik bolygón leszállva, teljesen véletlenül talál egy régóta eltűntnek hitt földi űrhajóroncsot, s mellette egy ismeretlen rendeltetésű jól láthatóan nem földi eredetű építményt? Ráadásul a folyosó mely számukra egyszerre jelenthet a halálos pusztulást, a titok megfejtésének lehetőségét, de ugyanakkor ismeretlen csapdát is. Együtt menjenek le vagy váljanak szét, s csak az egyikük merészkedjen el? Vagy akad más lehetőség is, meglehetősen távol mindenféle földi támaszponttól és űrbázistól, ahová a rádióhullámok is csak hosszú idő alatt érkezek meg? Az űrhajósok végül is döntenek, és attól kezdve egy különös rendeltetésű labirintus foglyaivá válnak, akárcsak elődeik.

Nemere István - Végszóra ​érkeztél
"Először ​azt hittem, ízlésesen csomagolt pénzkötegek, száz és százezer... Mert tányér nagyságú csomagocskák voltak benne, legalább hatvan, hetven darab. Aztán rájöttem: sötétbarna műanyag zacskóba valamilyen port vasaltak. Egyet kinyitottam, de egyáltalán nem csodálkoztam. A zsákban kokainpor volt. Hófehér, csillogó por. Tudtam, Peruból való vagy Bolíviából, és ezt a formáját már egy kolumbiai titkos laboratóriumban nyerte el. Hajóval jött idáig, és a hajóról a léggömbökre került... Aztán be az országba. Ottey és társai... Valósággal reszketett a kezem, amikor megértettem: a zsák a halált hozhatja rám! Hiszen egyetlen gramm kokó ára bármelyik nagyvárosban több mint kétszáz dollár. Akkor itt előttem - éppen rászórtam a földet - legalább négymillió dollár értékű kokain hever." - kokainkampány az elnökségért. Nemere István új bűnügyi története a Vilar-sorozatból: Végszóra érkeztél.

Nemere István - Mögötted ​a halál
Dollen ​zajt hallott az ajtó felől. Kopogtak? A vihar hangja szinte minden más neszt elnyomott. - Tessék! - kiáltotta. Egy férfi lépett a kabinba. Behúzta maga mögött az ajtót. Piros, térdig érő műanyag esőköpenyt és arcát elfedő csuklyát viselt. A kezén és a védőöltözet kesztyűje. Ilyenkor a tornyon minden munkás ezt viseli, nem is csoda. A vihar nagyon meggyötri az embereket. A férfi megszólalt: - Az alsó szinteket légmentesen lezártuk, mérnök úr. A csőraktárban lekötöttük a fúrócsöveket. A gépházat is bezártuk. - Rendben van. Remélem, előtte meggyőződtek róla, hogy nem maradt benne senki. - Természetesen - felelte amaz, és kesztyűs keze a zsebébe csúszott. Pár másodperccel később az ablakon beszűrődő félhomályban egy pisztoly csillant... Mielőtt Dollen kiálthatott volna - a döbbenet elvette szavát -, az ismeretlen cselekedett. A dörrenések zaját elnyelte a tornyot rohamozó szél üvöltése.

Nemere István - A ​legnagyobb tét
...Fatma ​egy sziklafal mögé lapult. Az imént lőttek rá, most hát csendben volt. Ha utolérik, nem kegyelmeznek. Talán látták is, hogy a tússzal együtt menekül, ezzel ki is mondta magára a halálos ítéletet. Felemelte fegyverét...

Nemere István - Istenek ​harca
"- ​Társam! - Igen, Negat? - Már régóta nem szálltam veled szembe. Furcsa érzés. - Tényleg furcsa. Mindig más akaratot képviseltél, mint én. Mióta elhagytuk a várost, egyetértünk. Igen szokatlan helyzet. - Majd kiderül, miért... De most más információt közlök veled. Amikor összpontosítasz és sugallva parancsolsz a sárga gömbnek, mi történik? Észrevetted? - Természetesen. - Vagyis mégsem csak gépekkel állunk szemben, azokra nem hatna az akaratod. Az irányítás valamilyen biológiai, vagy .. másféle lények feladata. - Hol vannak hát azok a lények?" A téridő két istene Magnus és Negat ezúttal nem egymással csap össze. Vándorlásuk során úgy tűnik, most hozzájuk hasonló, sőt náluk fejlettebb "istenekkel" kell összemérniük erejüket, tudásukat...

Nemere István - Hallgass ​a Rókára!
A ​brit kémelhárítás fantasztikus információ birtokába jut. Canaris admirálisnak valaki különös tanácsot adott. Az admirális úgy érzi, kockáztatnia kell, ha Göring kegyeibe akar férkőzni. A Főnök a Miniszterelnöknél jár és tájékoztatja arról, amit megtudtak. A két férfi úgy dönt: akcióba küldik a kémvadászokat. Harryék Dél-Olaszországban járnak, csendes, békés vidéken. Szinte már megfeledkeznek a háborúról. Ekkor Berlinben a rádiólehallgatók megfejtenek egy brit üzenetet. Canaris megdöbben: óriási zsákmányra van kilátás, Göring kegye már csak másodlagos ajándék... És hívatja a mindenre elszánt Sondergruppe-13 parancsnokát...

Nemere István - Mórocz Károly - Krimiábécé ​/ Morgas legszebb meséi Ától Zséig
Előszó: Részlet ​a könyvből: Kate Blomsfield nagydarab, testes fakóhajú, legalább ötvenéves nő volt. A város végén lakott egy borostyánnal benőtt házban. Arrafelé már csak kóbor kutyák és eltévedt csavargók jártak. Az asszony valami nyugdíjból élt, úgy hittem, senki sem tudja, mi volt azelőtt és mivel foglalkozott. Tévedtem. Egyszer kiderült, nem mindenki oly kevéssé tájékozott, mint én. Mindenttudó barátommal, Jones-szal egyszer arrafelé jöttünk haza az erdőből, gyalogos madárlestől, Jones fekete arcából kivillant fogsora: Látod azt a házat?... Az a Kate Blomsfield lakik ott, aki megölte és feldarabolta a férjét... - látva érdeklődésemet, lelkesen folytatta: - Rettenetes pasas volt, egy mini-zsarnok, tizenhat évig gyötörte a feleségét, míg az egyszer fellázadt. Egy este a fickó részegen jött haza és jól eltángálta Kate-et.

Nemere István - A ​Viking a halálba visz
Valami ​történt itt, amire nem számítottak, és ez a tudat is nagyon gyorsan rögzült belé. Csak annyit vett észre csodálkozva, hogy már nem látja maga előtt a sofőrt, sőt a kocsit sem - a járdán guggol. És Harry végre felfogta: a földre lapult, mert lövedékek süvítenek el a feje, teste mellett, fölötte. De kik lőnek...?

Nemere István - Jókai ​Mór szerelmei
A ​nagy író életét három nő árnyékában élte le. Az első felesége hozzá képest túl idős volt, a második asszonyért elhagyta volna az elsőt, ha az meg nem hal fiatalon. A harmadik huszonéves volt, amikor az agg író egy ország meglepetésére elvette. Tragédiák, szerelmi csalódások és a magánélet pillanatai elevenednek meg a könyv lapjain.

Hedvig_original_16785
elérhető
7

Nemere István - Hedvig
Nagy ​Lajos királyunk három lánya közül az egyik meghalt, a másik egy "magyar" király felesége lett. A harmadik, a legkisebb pedig - mint a mesében - szerelmes lett egy nem is olyan idegen királyfiba. Ám hamar elszakították őket egymástól és a tizennégy éves királylánynak egy idegen ország idegen és öreg királyához kellett feleségül mennie... Ám sok minden történt, míg Hedvig, a szőke, kékszemű királylány odáig eljutott. A könyvben alig vannak kitalált események, azok is beleillenek a valósak láncolatába. Megtudjuk e lapokról, hogyan éltek a tizennegyedik század végén az emberek és főleg: mi zajlott akkoriban a királyi udvarokban? Egy fiatal nő sorsán át - mint cseppben a tengert - megláthatjuk az akkori nagy Magyarország fontos embereit, azok diadalait és kudarcait, életüket és halálukat. Vagyis azt és úgy, ami történt, és ahogyan történt.

Nemere István - A ​másik oldalon
A ​történet egy tolókocsiban élő fiatalember önvallomása. Egészen másképpen szemléli a világot, mint az egészséges emberek. Munkát keres és talál is - de míg odáig eljut.

Nemere István - Álmomban ​hozzád futok
A ​kis, világtól eldugott ázsiai falu életében szenzációs esemény a szép, fiatal, európai, ráadásul magyar tanítónő megjelenése: Júlia felkavarja a kedélyeket, jelenléte eleinte alig észrevehető, de megállíthatatlan változásokat indít el, teljesít be a megkövült emberi kapcsolatokban. Akárcsak a víz, mely az esős évszakban mérhetetlen erőket hoz működésbe, láthatatlanul. És beteljesedik a csodálatos, mesébe illő, a vágyakban öröktől fogva élő szerelem csakúgy, mint a sors és a kövekre, a földre, az elemekre ható közömbös törvények sora...

Nemere István - A ​fáraó gyűrűje
A ​fáraó leendő felesége, a ciprusi királynő inkognitóban utazik át az országon. Hűséges segítőjét a nagyúr küldte eléje. De ki számíthatott arra, hogy sivatagi vihar, rablók, folyami kalózok, lázadó katonák kerülnek útjukba..?

Nemere István - A ​rettenthetetlen nyomozónő
A ​marsi rendőrök közül az egyik nyomozónő nagy bátorsággal vizsgál egy furcsa bűnügyet, miközben többször életveszélybe kerül...

Nemere István - Terrorista ​akciók 2.
A ​kiadó izgalmas sorozata csupa dokumentáris erejű fejezetet tartalmaz. Az utóbbi évtizedek jelentősebb terrorcselekményeinek pontos leírásai mellett az olvasó megtudhat sok kulisszatitkot is. Például azt is, hogy a mindennapok szintjén hogyan működik egy arab-iszlámista terrorszervezet, hogyan dolgoznak a géprablók és egyes antiterrorista alakulatok hogyan jöttek létre, milyen taktikát követnek, milyen fegyvereket használnak? Szó esik több híres akcióról és Oszama bin Laden terrorista vezérre is ráközelít a szerző képzeletbeli kamerája. Megtudjuk, kik álltak a pápa elleni 1981-es merénylet mögött és hogyan készítették elő az akciót? Még arra is fény derül, hogy egy világhírű író hogyan próbált államcsínyt szervezni egy kis afrikai ország ellen...

Nemere István - Kiskorú ​banditák
A ​marsi rendőrök ezúttal kiskorú bűnözőkkel kerülnek szembe.

Nemere István - Horogkereszt ​a tengereken
Oly ​sokat olvastunk már a náci korszak tengeralattjáróiról - de mi történt a felszíni vizeken? Horogkeresztes zászlók alatt miféle hajók küzdöttek ott sokszor drámai módon?....

Nemere István - A ​marsi tó titka
Furcsa ​csempészés folyik éjszakánként egy tóparton. A marsi rendőrök elhatározzák, hogy kiszaglásszák az ügyet...

Kollekciók