Ajax-loader

Madarász Tiborné könyvei a rukkolán


Bárdi Lajos - Madarász Tiborné - Logika
Mindennapi ​életünk nélkülözhetetlen eleme a logika. Még azok számára is így van ez, akik semmilyen szervezett oktatás keretei között sem foglalkoztak logikával, Választásainkban érveléseinkben, vitáinkban mindig logikai eszközöket használunk, még ha ez sokszor nem is tudatos tevékenység. Természetes elvárás mindannyiunkkal szemben a világos fogalmazás, a precíz fogalomhasználat, a megalapozott döntéshozatal. Különösen í]y van ez olyan területen (ilyen a jog területe), ahol nélkülözhetetlen feltételek a fent megfogalmazottak. A helyes jogalkalmazás előfeltétele az adott norma, jogszabály nyelvi tartalmának pontos feltárása, és ez logikai feladat. A könyvet tehát haszonnal forgathatják mindazok a szakemberek (jogi területen dolgozók, közigazgatásban részt vevők, döntéshozók), akik eljutottak annak felismeréséig, hogy döntéseik meghozatalában célszerű igénybe venni az összes rendelkezésre álló tudományos eszközt. Nem lehet elegendő döntéseinket pusztán a közvetlen belátásra, az intuícióra vagy netán a mindig a felsőbb szervek utasítására alapozni. Tudományos jellegű magatartásra van szükség, amelynek segítségével képesek vagyunk helyes következtetések levonására. A szerzők: Dr. Madarász Tiborné, az ELTE BTK nyugalmazott tanszékvezetője és Dr. Bárdi Lajos, az Államigazgatási Főiskola tanára – szándéka elősegíteni ennek a tudományos jellegű magatartásnak az elmélyítését, bemutatva a logika által kidolgozott módszereket, technikákat, eljárásokat, melyek haszonnal alkalmazhat minden jogi területen tevékenykedő személy.

Madarász Tiborné - Pólos László - Ruzsa Imre - A ​logika elemei
A ​szerzők a tankönyv írásakor több évtizedes tudományos és oktatómunkájuk tapasztalatait használták fel. Ezt a rövid logikatankönyvet elsősorban egyetemi, főiskolai hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak ajánljuk, továbbá azoknak is, akiknek fontos a világos fogalmazás, a tiszta, áttekinthető érvelés, a következtetések logikus vagy nem logikus voltának felismerése. A tankönyv logikai eszközök elsajátítására és használatára tanít az oktatásban és a gyakorlati életben egyaránt.

Kollekciók