Ajax-loader

Batár Levente könyvei a rukkolán


Batár Levente - Minden ​napra egy feladat angol nyelvből
A ​kiadvány segítségével az év minden napján gyakorolhatjuk az angol nyelvet. A mindennapi élet, a kultúra, a humor szavai napról napra egyre közelebb kerülnek: nyelvi játékok, kvízkérdések segítenek, hogy a szókincsünket hatékonyan bővíthessük. A könyvben változatos szövegek, rejtvények, utazási tippek, receptek, idézetek szerepelnek, melyekhez különböző típusú feladatok kapcsolódnak az év minden napjára. A feladatok megoldásai a kötet végén találhatók. A naptár segítségével szórakozva, könnyedén, de alaposan sajátíthatunk el új szavakat és kifejezéseket, illetve mélyíthetjük el nyelvtani ismereteinket.

Batár Levente - Angol ​írásbeli gyakorlatok - Emelt szint
Könyvünkkel ​az angol emelt szintű érettségi írásbelire készülő diákoknak és tanáraiknak szeretnénk segítséget nyújtani. A kötet az írásbeli vizsga Olvasott szövegértés, Nyelvhelyesség és Íráskészség komponenseinek az OM által meghatározott feladattípusait gyakoroltatja. A könyv tíz feladattípust, több mint 50 feladatot és ezek megoldását tartalmazza. Mivel az írásbeli feladatok közül a fogalmazások javítása/értékelése jelenti a legtöbb nehézséget a tanárok számára, a fogalmazási feladat mindkét típusához érettségi előtt álló diákok által írt mintaleveleket is közlünk, javítással és pontozással kiegészítve.

Batár Anikó - Batár Levente - Érettségi ​mintatételek angol nyelvből
Érettségi ​mintatételeket tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017-től életbe lépő, új érettségi követelményrendszer és a hivatalos mintatételek alapján készültek. Kipróbált tételeink a valódi vizsgahelyzetet modellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshez és felkészítéshez. A 80 középszintű szóbeli érettségi angol nyelv mintatételeket tartalmazó köteteinkben minden tétel kidolgozása és lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

Batár Levente - Angol ​írásbeli gyakorlatok - Középszint
Tisztelt ​Nyelvtanuló! Tisztelt Kolléga! A feladatgyűjtemény, amelyet kezében tart, része a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelenő Készüljünk az ÚJ érettségire! sorozatnak. Megalkotásának célja az volt, hogy segítséget nyújtson a tartalmi követelményekben és a vizsgák jellegében is a korábbitól eltérő angol középszintű írásbeli érettségi vizsga sikeres letételéhez. Ez nem egy hagyományos értelemben vett tankönyv, hanem egy gyakorlókönyv. Teljes mértékben igazodik az Oktatási Minisztérium által meghatározott, az új középszintű érettségi olvasott szövegértési, nyelvhasználati és fogalmazási vizsgarészeiben megjelenő feladattípusokhoz, az ott elvárt nyelvi szinthez. A könyv tíz (kisebb-nagyobb mértékben eltérő) feladattípust, összesen 80 feladatot és ezek megoldását tartalmazza. A feladattípusok a következők: • READING I: Egy-egy híres emberrel készített interjúban a riporter kérdéseit a megfelelő helyre kell beilleszteni úgy, hogy értelmes párbeszéd jöjjön létre. Egy jó megoldás létezik. Egy mondatot nem kell a helyére tenni, annyival több van. • READING II: Átfogalmazott mondat formájában megadott információ azonosítása kis terjedelmű szövegek egy-egy részletével. • READING III: A szövegek tartalmával kapcsolatos igaz állítások létrehozása mondatkezdetekből és befejezésekből. • READING IV: A megadott szövegekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása röviden. • READING V: A szövegek fő gondolatainak visszaadása a hozzájuk legközelebb álló állítás kiválasztásával. • USE OF ENGLISH I: Nyelvtanilag helyes, értelmes mondatok szerkesztése összekevert szavakból, amelyek a megfelelő nyelvtani alakban vannak. A feladat a tanterv által előírt nyelvtani szerkezeteket gyakoroltatja. A mondatok kezdőszava meg van adva. Az esetleges több megoldást jelöljük. • USE OF ENGLISH II: Lyukas szövegek kiegészítése a zárójelben megadott igék helyes alakjával. • USE OF ENGLISH III: Lyukas szöveg kiegészítése a megadott szókészlet szavaival, egy többletszó van közöttük. • WRITING I-II: Egyrészt körülbelül 50 szavas, másrészt 120-150 szavas (pl. bemutatkozó és baráti) levelek írása. Egyes leveleket hirdetés vezet be. Ezeket a célnyelvi országok sajtótermékeiből (The Times, The Guardian, The New York Times, The Observer, The Village Voice) vettük át szinte egészében, így azok a műfaj sajátosságait híven tükrözik. A megoldást és ellenőrzést több, diákok által írt, kijavított és értékelt mintalevél segíti. A megoldások (KEY TO THE EXERCISES című fejezet) és a feladatok elején megadott példák segítségével a feladatgyűjtemény önállóan is használható. A feladatok pontos forrásai az egyes feladatok után megtalálhatók. Forrásként felhasználtuk a már korábban említett újságok mellett a Newsweek és a The Economist egyes számait, az internet bizonyos honlapjait és angol nyelvterületről származó turisztikai kiadványokat. Eredményes munkát, sikeres érettségi vizsgát kíván a szerző.

Kollekciók