Ajax-loader

Rosner Árpád könyvei a rukkolán


Rosner Árpád - Gyújts ​lámpát a holnapoknak
1939 ​óta él Angliában. Hivatásos könyvvizsgáló és adószakértő, versírásra csak éjjel van ideje. Számára a versírás "az anyanyelv közegéből kitépett, idegen nyelvek kényszerében lelkiségét féltő ember életszükséglete". Messze idegenben, a szürkülő anyanyelv magány-alkony lélekzaklatottságában a személyiség könnyen zúzódhat semmivé. Szerencsés az, akinek megadatott, hogy lelke gyötrelmeit versek anyanyelv-varázslatában vezethesse le, megóva így személyiségét felőrlődéstől, összetöréstől, neuraszténiától. Verseivel a költő beteg korunk valóságába behatolva, humanista állásfoglalással ítél és a múlt retteneteit idézve, figyelmeztet. A versek költői nyelvét nem a versforma - vagy rímbravúrok alakítják. Egy sok mindent látott ember tapasztalataiból levont következtetés, az életben levő folyamatok és dolgok lényegének megértésére való törekvés, őszinteség és a mindenkori haladást támogató világnézet, e bensőségesen átélt tartalmakat drámaian sűrítő, áttetsző szerkezet és tömör, képi kifejezés képviselik a versek esztétikumát. Rosner Árpád másodkötetes költő. Első kötete 1979-ben jelent meg Budapesten jó sikerrel, "Levágott ág" címmel. A mostani kötet az elmúlt 15 év termésének sokszínű, lírai hangulatú, és történelembölcseleti tartalmakat érintő verseiből készült válogatás, amelyből kirajzolódik a költő egyéni arculata.

Kollekciók