Ajax-loader

Mary Fulbrook könyvei a rukkolán


Mary Fulbrook - Németország ​története
A ​szerző alapvető célja, hogy "nagy léptékű térkép" módján a részletező-elemző megközelítés szabályait figyelmen kívül hagyva, a lényegi összefüggéseket láttatva mutassa be a német nép ellentmondásos, sokszor és sokféleképpen értékelt történelmét. ; Bevezetésül a német történelem kezdeteit vázolja tömören, rámutatva annak a paradox nemzetérzésnek a lényegére, amely egyszerre tette a németséget torz történelmi példává (Hitler idején), illetve páratlanul hatékony, minden átalakuláskor modellként emlegetett állammá. Időrendben haladva írja le a középkori történéseket, részeltesebben taglalja a reformáció sajátosságait és annak vallási és művelődési következményeit. Kiemelten értékeli a 19. századi német egység létrejöttét és a bismarcki korszakot. Ausztria történelmével csak akkor foglalkozik, amikor az Németország szerves része volt vagy kapcsolódott a modern kori históriához. Demokrácia és diktatúra lehetséges kialakulásának kettősségében vázolja az 1918 és 1945 közötti időszakot, a háborúba torkolló politikai döntések - korábbi szakvéleményeket szintetizáló - irányvonalait. Az 1945 utáni - főleg politikai - történéseket párhuzamosan, a keleti és nyugati országrészek fontos állami intézkedéseinek tükrében mutatja be. A záró fejezet a "német modell" érvényesülésének szabályszerűségeit elemzi különböző korszakokban (pl. a Szent Német-Római Birodalom határain belül; a Német Szövetség időszakban; a Weimari Köztársaság és a hitleri III. Birodalom meghatározottságában), ugyanakkor az aktuális politika függvényében. ; Az egységes név- és tárgymutatóval, kitekintő irodalomjegyzékkel kiegészített, a tájékoztatásban is használható kötet praktikus összefoglalója egy sokat vitatott, de máig le nem zárt történelmi kérdéskörnek. - Széles körben és akár több példányban is beszerezhető összefoglaló mű.

Mary Fulbrook - A ​német nemzeti identitás a holokauszt után
A ​németek fél évszázada Auschwitz árnyékában élnek. Kimondva vagy kimondatlanul ott élt (és él a mai napig) a lelkek mélyén a kérdés: ki volt a felelős embermilliók meggyilkolásáért? A válaszok sokfélék. Voltak, akik Hitlernek és bizalmasainak szűk csoportjára hárították a felelősséget, voltak, akik a nemzet egészét tekintették bűnösnek. Vajon megtalálhatók-e a német történelemben a gonoszság gyökerei? Hogyan tudják feldolgozni a németek a bűntudatot, találhatnak-e felmentést önmaguk számára? A kettéosztott nemzet 1945 után szinte folyamatosan belemerült a múltjáról és identitásáról, a nemzeti büszkeségről vagy a "normális nemzetté válás" lehetőségéről folytatott vitákba. Majd a fal leomlása, az egyesülés után a német politikai közélet örök játéka, a "mit is jelent németnek lenni" új fordulatot vett. A szerző elemzéséhez igen gazdag anyagot használ fel: a megemlékezés szertartásait, az emlékhelyek eltüntetésének vagy helyreállításának problémáját, személyes naplókat, az áldozatokkal, illetve leszármazottaikkal és a bűnösökkel folytatott interjúkat, politikusok beszédeit, történészek írásait, s ezek segítségével tárja elénk igen érdekfeszítően a német identitás kérdésének múltját és jelenét. Mary Fulbrook a University College London történészprofesszora. Fő műve az _Anatomy of a Dictatorship_ (Oxford University Press, Oxford, 1995).

Kollekciók