Ajax-loader

Novák Valentin könyvei a rukkolán


Gángoly Attila - Novák Valentin - Zsír ​Balázs olajra lép
A ​mű humoros csavargóregény. Kalandos, gunyoros, groteszk, mint neves elődei, például a Gil Blas Le Sage-tól, amelyből a Zsír Balázs nevet csűrték-csavarták, magyarították a szerzők. A könyv a csavargóregények azon régi vágású vonulatához tartozik, ahol egy csirkefogó kalandjaival mulattatják a nagyérdeműt, miközben leleplezik a kor társadalmi visszásságait is. A posztmodern újítások minduntalan meglepik a gyanútlan olvasót. Idősíkok és színterek váltakoznak, a főhős pedig történelmi, vagy más írók által kiagyalt szereplőkbe botlik. Az általános fonákságok mellett a regényben terítékre kerül a politika is. A kiegyensúlyozott ábrázolást az írók különböző szemlélete biztosítja, mely a közös alkotás egyik legfőbb (végül leküzdött) akadálya volt. Történetük csúcs- vagy mélypontján pedig Zsír Balázs megismerkedik a vizek Tarzanjával, Hany Istókkal. A vele való kalandozás és búcsú zárja az eseményeket a Tarandus Kiadó kilencedik könyvében, ám G. & N. urak már törik kemény fejüket a folytatáson.

Novák Valentin - A ​szomszéd dinoszaurusza
Maj ​Om Ce mester és a borítószöveg: Van ez a Novák Valentin, aki egy mesterkélt mester. Az a rögeszméje, hogy Maj Om Ce mestert ő találta ki. Pedig a valóság az, hogy én találtam ki ezt a Novák Valentin mestert arra, hogy megírjon engem, ott, Közép-Európában. Ezt azért akartam, hogy tanulságul szolgáljak több dologban, ami majd a könyvben felfénylik vagy sem. Teremtésem oly jól sikerült, hogy ez az író homunculus tervezett mellém egy karaktert, nevezett Pro Li taoista sporthorgászt, akivel köszönjük, jól megvagyunk, ha belénk lapoznak, ha nem. Sőt, teremtésem még ennél is jobban sikerült, mert kreáltam ehhez az N. V-hez egy festőt, nevezett Miske Emőt, akivel egész jól megértették egymást, s aki képeket fabrikált a valóságomhoz... Majd elfelejtettem, e hölgy hozta be ezeket a hasas betűket a könyvbe, amit a nehezen olvasók, betűtévesztők, betűfelcserélők is felfognak. Talán Dyslexie font a neve. Így, óriási túlzással, mindenki hozzáférhet lejegyzett történeteimhez. Végül egy találós kérdés: ha feldobják lepke, ha leesik béka. Mi az? Amíg ezen tűnődnek, jobban járnak, mintha azon rágódnának, mennyit vesz ki az adó a családi agyagperselyből. Minden jót kíván: Maj Om Ce mester, az agyak keleti felének nyitogatója

Novák Valentin - A ​szomszéd dinoszaurusza
Maj ​Om Ce mester és a borítószöveg: Van ez a Novák Valentin, aki egy mesterkélt mester. Az a rögeszméje, hogy Maj Om Ce mestert ő találta ki. Pedig a valóság az, hogy én találtam ki ezt a Novák Valentin mestert arra, hogy megírjon engem, ott, Közép-Európában. Ezt azért akartam, hogy tanulságul szolgáljak több dologban, ami majd a könyvben felfénylik vagy sem. Teremtésem oly jól sikerült, hogy ez az író homunculus tervezett mellém egy karaktert, nevezett Pro Li taoista sporthorgászt, akivel köszönjük, jól megvagyunk, ha belénk lapoznak, ha nem. Sőt, teremtésem még ennél is jobban sikerült, mert kreáltam ehhez az N. V-hez egy festőt, nevezett Miske Emőt, akivel egész jól megértették egymást, s aki képeket fabrikált a valóságomhoz... Majd elfelejtettem, e hölgy hozta be ezeket a hasas betűket a könyvbe, amit a nehezen olvasók, betűtévesztők, betűfelcserélők is felfognak. Talán Dyslexie font a neve. Így, óriási túlzással, mindenki hozzáférhet lejegyzett történeteimhez. Végül egy találós kérdés: ha feldobják lepke, ha leesik béka. Mi az? Amíg ezen tűnődnek, jobban járnak, mintha azon rágódnának, mennyit vesz ki az adó a családi agyagperselyből. Minden jót kíván: Maj Om Ce mester, az agyak keleti felének nyitogatója

Novák Valentin - Japánkert
Novák ​Valentin második verseskötete, pontosabban ciklusa, érdekes kalandra hívja az olvasót. Egy japánkertben bolyonghatunk a lírai "hőssel", egy (névtelen) zen-pappal, aki reménytelenül szerelmes Fuvolahangba, a gésába. A zen-buddhista szerzetes belső tépelődése, vívódása a templomi szolgálat és a testi-lelki szerelem összeegyeztethetetlensége miatt végül tragédiába taszítja a férfit. Aki elhagyja hitét, felgyújtja a "szentséges házat", s megpróbálja a "kígyódémon" felélesztőjét, Fuvolahangot is megölni, hogy aztán - menekvésképp - feloldódjon a természetben. A versek egymásutánjából kibomló tragédia színtere a kert, amely a világ számos kultúrájában fontos motívum.

Novák Valentin - Roskadás
Palackok ​és tájak. Emlékeimmel bélelt hazám. Kellenek a versek, mert ki moccanni béna, ritmusra-rímre tombol. Játék az írás. Fakardos háborúsdi kegyetlensége, vagy búgócsiga pörgést egy végtelen szoba pádimentumán. Kellenek a palackok. A beléjük préselt mámor. Keljenek a tájak: láthatárba maszatolt Ámor. Gumiszoba-hazám egyetlen fölfújható ablakán kandikálok. A közöny is felfújt - pénzszagú ájert lehel Mammon ok serege. A közöny hasítja, hajtja a tudatot; bankot rabolni és/vagy dicst koldulni. Megoldhatatlan képletek. Önveszély marad. Hideg vizek . Sarokban gubbasztás... ROSKADÁS.

Novák Valentin - Álomtourbina
Johannes ​expedíciót szervezett, s befogott körülbelül kétszáz drótszamarat Anatóliában. Népes karavánnal szállította haza a kártevőnek kikiáltott állatokat, melyeket mindenütt megcsodáltak, bármerre is ment Bicikliarus gördülő cirkusza. Itthon nagy földterületet vásárolt a pannon rónán, bekeríttette a kor szokásaitól eltérően, s megkezdte a drótszamártenyésztést. Hamar híre ment, hogy az Alföld közepén gördülő állatok legelésznek. Így tódul Szilágyi Szilamér (Sziszi) álmaiban a mese, melynek hamar rabjává vagy cinkosává válhat az olvasó. Sziszi biciklis története álom és valóság határán gördül egy nagyon is valóságos fogadás dobogókői végkifejlete felé. Ám Pilisszentkereszt után van Mexikó, nézzék csak meg a térképen!, így mi sem természetesebb, hogy obszidián pengeélen eltáncolunk egy Moctezuma korabeli, életre-halálra vívott kerékpáros-futball mérkőzésre is. Hogy aztán Hogy közben Hogy előtte Járjanak (a hogyok végére) szerencsével!

Novák Valentin - Magyar ​rulett
Születtem ​harminchét éve. Kicsit sok. Meghalok, ki tudja, mikor. Kicsit kevés. A kettő között kellett, kell valamit írni. Rengeteg üres lap. Még felfedezetlen gondolattájak, még leleplezetlen agy-mélyi hősök, még le nem írt csodatörténetek esélyei. letettem egy újabb mérföldkövet, ami az idevetettség elleni felkiáltójel. Az írtam rá - Magyar rulett. Mint út-törő hosszítom életcsapásom, de nem tudhatom, mi lesz a következő állomás, ami nem pihenni hív, hanem tovább lök az ismeretlenbe. Írtam már árvízről víziót, önmagamba roskadásról látleletet, egy kópé kapcsán honkritikát, s voltam japánkertész is. A papír mindent kibír. De az utókor-próba kibírja-e? Lakmuszként elszíneződnek-e oldalaim? Lesz-e olvasóm, aki megsárgítja lapjaim, annyit pörgeti őket a fényben? Ezt nem könnyű megtudni... A jelen - általában - hálátlan, ha két lábbal állok is talaján. De még hálátlanabb azokkal a hőseimmel, akiknek a két láb biztonsága sem adatott meg. Tőlük tanulom az erőt. Ők igazi mesterek, akik tudtukon kívül megacéloznak, akik begördülnek, besántikálnak a még meg nem írt árkus papírokra, s megpörgetik létem rulettkerekét... Novák Valentin

Kollekciók