Ajax-loader

Arany János könyvei a rukkolán


Arany János - Arany János összes költeményei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Toldi ​szerelme
Legterjedelmesebb ​mûvében a XVI–XVII. századi népkönyvek szétteregetõ írásmódját idézte föl. Lajos király udvara a Toldi szerelme tanúsága szerint maga a megtestesült színjáték. A király is, udvaronca, Toldi Miklós is szívesen tréfálkoznak azzal, hogy visszaélnek a látszattal: Lajos álruhában látogat el a Rozgonyi családhoz, Toldi másnak fegyverzetében vív párviadalt Rozgonyi Piroska kezéért. Majd Lajos vitézeivel látszólag békés hódolóként keresi föl Prágában Károly császár udvarát, valójában a ruha alatt mindannyian páncélt viselnek, s kegyetlen tréfát ûznek az ellenséggel. Ám az alkalmilag, kivételesen vállalt látszat erõsebbnek bizonyul a két hõsnél – a továbbiakban egyikük sem tud szabadulni hatásától, sõt, még másokat is kiszolgáltatnak a színlelés démoni hatalmának. Piroska, bár felismeri a cserét, az apja iránt érzett kötelességbõl mégis beleegyezik a házasságba Tar Lõrinccel; arca örömöt mutat a menyegzõn, de belül úgy érzi, hogy saját temetésén vesz részt. Arany élesen bírálja a vélt kötelesség nevében önmagunkon elkövetett erõszakot, a visszafojtáshoz vezetõ önuralmat. A Toldi szerelme – ellentétben a Buda halálá val – jellemhibára szûkíti a tragikumot. Toldit jellemének fogyatékossága arra kényszeríti, hogy az egyszer eklövetett bûnt hasonló vétkekkel sokszorozza meg.

Arany János - Buda ​halála
Buda ​király megosztja hatalmát öccsével, Etelével: a hatalomról való balga lemondása a tragikai mag, ami végül halálához vezet. Etele a hivatott a világ fölötti uralomra, de ennek az a feltétele, hogy képes legyen önmagát legyőzni. Az idegen Detre ármánya egymás ellen uszítja a két testvért, s így betelik mind Buda, mind pedig a hun nép végzete. Arany tudatosan olyan eposzi hőst alkot, aki végzete tudatában küzd

Arany János - Csaba-trilógia
Tartalom: ​Keveháza. Csaba királyfi. Csaba-trilógia (első dolgozat). Buda halála. A Csaba-trilógia újabb alaprajza. Csaba-trilógia (utolsó dolgozat)

Covers_515214
elérhető
3

Arany János - Toldi
Arany ​Jánoshoz Pest, február 4. 1847 Üdvezlem Önt! Ma olvastam Toldi-t, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm... minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát! Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni: írjon magáról, akármit, mindent, hány éves, nőtlen-e vagy házas, szőke-e vagy barna, magas-e vagy alacsony... minden érdekelni fog. Isten Önnel, isten Önnel. Ab invisis őszinte barátja Petőfi Sándor

Arany János - Toldi ​/ Toldi szerelme / Toldi estéje
"Az ​igazi nagy alkotók jeles műveit nem kezdi ki a múló idő. Olykor ugyan meg-megcsappan az érdeklődés irántuk -hisz megannyi mozgalmas, rikító színű jelenség vonja el tőlük a csapongó figyelmet-, ám az emberek újra meg újra ráeszmélnek, mekkora érték rejlik bennük, s időről időre visszajárnak hozzájuk, mint szomjazó vándor a kiapadhatatlan forráshoz. Arany János a mi éltető forrásaink egyik legtisztábbika és legfontosabbika. Elveszített, elvesztegetett aranyaink nem kevés része térül vissza az Ő Toldija révén. Olvassuk hát nyitott szívvel!" (Buda Ferenc)

Arany János - Toldi - Jankovics Marcell rajzaival
"Arany Toldiját sokan illusztrálták, de arany Toldit még senki sem. Az arany a mesehős, a naphérosz színe. Ez illik a magyar Héraklészhez, vagy, ha jobban tetszik, Herculeshez. Toldi Miklós nem suttyó falusi legényke lenne? Hát az olyan mesehősök, mint a Világhírű Kis Miklós, Aranyhajú Kis Miklós, Erős Jankó, a finn Kullervo micsodák? Parasztlegények, egyszersmind naphéroszok. Arany János sokat tudott erről, tessék csak figyelmesen olvasni remekművét. Vajon miért tagolta épp 12 énekre a hónapok száma szerint? Mitől emberfeletti erejű ez a kis legény, akinek még legénytoll sem pelyhedzik az állán? Puszta kézzel dönti földre a megvadult bikát, akár a táltosok. Miért szorul bele annyi düh, amennyi csak a pusztító Napba? És annyi igazságérzet, mint a mindent látó napistenekbe? Hogy képes egy ültő helyében annyi húst magába tömni, annyi bort ledönteni a torkán, amennyit a görög Héraklész vagy a Nagyevő szokott?" (Jankovics Marcell)

Arany János - Arany János összes költeményei [Rovásírással]
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái VI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János munkái IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Levelezés ​III.
Arany ​János levelezésének megjelentetése fontos feladata az irodalomtudománynak, ezen belül elsősorban a költészet, a verstan és az irodalomkritika történetének, valamint az egész magyar művelődéstörténetnek. A XVII. kötet leveleinek több mint egyharmada kiadatlan (közülük 31 Aranytól való). Ismeretük fontos mind az életrajz, mind az életmű szempontjából, hiszen az ember, a költő, a kritikus, a szerkesztő és a tudós egyéniségét, életmódját, szokásait, felfogását dokumentálják; általuk többet tudhatunk meg az irodalmi élet viszonyairól, a magyar oktatás történetéről, a leírt szöveg és az ihlet kapcsolatáról éppúgy, mint a tapasztalat és a fikció összefüggéseiről. A levelek, a szépirodalmi és a tudományos alkotások így újabb összefüggésrendszerbe lépnek egymással, amely minden bizonnyal elősegíti majd az Arany-filológia további kutatásait.

Arany János - Arany ​János balladái Zichy Mihály rajzaival
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János összes költői művei I-X.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János összes költeményei I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János összes költeményei I-V.
Kisebb ​költemények (I-II.) Költői beszélyek és beszélytöredékek (III.) Az elveszett alkotmány Toldi/Toldi estéje/Daliás idők (IV.) Toldi szerelme (V.)

Arany János - Kisebb ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Mi ​vagyok én?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Kaláka ​- Arany János
Helikon ​Kiadó népszerű Hangzó-Helikon sorozatának újabb kötetében Arany János költeményeinek a Kaláka együttes által megzenésített változata hallható, a CD-hez mellékelt kötetben pedig maguk a versek is olvashatók. A kötet illusztrációit Kass János készítette.

Arany János - Hunyadi ​balladák
Arany ​János az 1850-es években egy Hunyadi ballada-kör tervével foglalkozott. A balladakör töredékben maradt. A Hunyadi csillaga című vers alá később ezt a megjegyzést írta Arany: "Előhang akart lenni a Hunyadi ballada-körhöz", majd a Both bajnok özvegye című balladához ezt fűzte hozzá: "Első darabja lett volna egy Hunyadi ballada-körnek, melyből azonban csak Szibinyáni Jank, V. László és Mátyás anyja készült el. Az özvegy: Hunyadi János édesanyja, gr. Teleki szerint." Töredékben maradt a Kapisztrán című ballada is; ennek alcíme elárulja, hogy ugyanebbe a körbe tartozott volna. Kiadványunk a balladakör hat elkészült versét tartalmazza. A balladákhoz Berki Viola készített színes illusztrációkat.

Arany János - Arany ​János prózai dolgozatai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Lírai ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János összes balladái / Bolond Istók
Arany ​János halálának 50éves fordulójára 1932-ben megjelent változtatás nélküli reprint kiadása

Arany János - Őszikék
Bőven ​túl volt már a hetvenen Tiziano, amikor kortársait is megdöbbentve valami egészen új módon kezdett el festeni. Sokan azt hitték, hogy a vonalas rajzról, a precíz ecsetkezelésről való lemondás inkább csak öregkori hóbort, vagy egyszerűen a mester szeme romlott meg olyannyira, hogy már aligha lát tisztán. Egyes feljegyzések azt is elárulják, hogy utolsó képeit már részben nem is ecsettel, hanem ujjaival festi, s közben a fények és árnyak, színek különös összhangjáról beszél... Ezek az időskori képek ma is feladják a leckét a szemlélőnek, ha a hagyományos korszakstílusok szerint szeretné besorolni a legnagyobb velencei kolorista utolsó néhány alkotását. A művészettörténeti szakirodalomban pedig újra és újra felbukkan a merész ötlet: vajon nem ennek az öregembernek a 16. század hetvenes éveiben festett furcsa képein bukkan föl mindaz először, amit azután a francia festők a 19. század végén külön irányzatként, programként művelnek majd? Ritka pillanatai ezek a művészet és irodalom történetének, amikor az agg mester - az idős korából látszólag természetesen következő konzervatívizmussal szemben - utolsó munkáiban mintha előre szaladna az időben, s láthatatlan szálakkal összekapcsolná az általa képviselt múltat s a megsejtett jövendőt... Úgy gondoljuk, hogy Arany János csodálatos öregkori fellángolásában szintén megtette ezt. A magyar költészetnek így egyedülálló dokumentuma az a kis kulccsal zárható könyv, amelybe - többek között - az utolsó évek kifinomult, összegző és helyenként nagyon is a jövőbe mutató versei kerültek. Ez az öregkori ciklus egy, csak ősszel és röviden virágzó növény, egy kikiricsfaj, az őszike nevére játszik. Ki tudja Arany érezte-e, tudta-e mindezt, amikor a 10. lapra odakanyarította utólag egy halványan fogó ceruzával a cikluscímet: Őszikék? Tudatos volt-e ez a kísérlet, vagy csak a kötöttségektől megszabadult tehetség zseniális pillanatainak tanúi vagyunk? Összeállításunk Arany János csodálatos öregkori ciklusa előtt kíván tisztelegni. Szándékunk egyszerű: szeretnénk az Őszikék szövegét úgy átnyújtani az olvasónak, hogy közben a klasszikus történeti-poétikai felfogás szerint minden szükséges külső segítséget megkapjon ahhoz, hogy a lehető legoptimálisabb módon tudjon találkozni a szöveggel. Ezért a szokásos kiadások jegyzetein jelentősen túlmenően "elektronikus kiadásunk" tartalmaz - több generáció felfogását tükröző - értékelő tanulmányokat, az életrajzi hátteret bőségesen megvilágító levél- és emlékezés-irodalmat, sok-sok képet a fontos helyszínekről és - nem utolsósorban - módja van az olvasónak az eredeti "Kapcsos könyv" alapos tanulmányozására is. Munkánk és anyaggyűjtésünk során nagyon sok szakirodalmat, periodikát, forrást és kéziratot is átnéztünk. Felsorolásuk fölösleges lenne, egyrészt idézésük helyén hivatkozunk rájuk, másrészt megtalálja őket bárki az MTA Irodalomtudományi Intézetének vonatkozó szakbibliográfiájában ("A magyar irodalomtörténet bibliográfiája" c. sorozat). Úgy illendő, hogy megemlékezzünk azokról az intézményekről és személyekről, amelyek és akik lehetővé tették az "Őszikék" web-hely elkészítését: * SZTE Egyetemi Könyvtár * OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár * Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma * MTA Könyvtár Kézirattára (Rozsondai Marianne) * OSZK Kézirattár (Király Péter) * OSZK Térképtár (Plihál Katalin) * Budapest Gyűjtemény (FSZEK) - (Sándor Tibor) * A nagyszalontai Arany János Múzeum (Molnár János közvetítésével) Külön köszönjük Drótos Lászlónak, hogy a szükséges végső javításokban segítségünkre volt.

Arany János - Válogatott ​versek
Az ​Osiris diákkönyvtár sorozat e kötetében Arany János válogatott verseit olvashatjuk.

Arany János - Toldi-trilógia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Petőfi Sándor - Arany János - Mosolygó ​Sándor és Somolygó János
Mi ​történt a tudós macskájával? Hogyan élnek a boldog pestiek? Milyen a nap házasélete? Miért nincs pénze János gazdának? Többek között ezekre a kérdésekre kap választ, aki elolvassa ezt a több szempontból is rendhagyó verseskönyvet. Petőfi és Arany mindennapi életét talán könnyebben közelíthetjük meg vidám, néha kevésbé ismert, a költők lelkivilágát, egyéniségét leleplező verseik elolvasásával. A kötet újdonsága Sajdik Ferenc könnyed iróniával átszőtt grafikája. Sajátos karakterei mindenki előtt ismertek, most önálló képi világot hoz létre a tőle megszokott szellemességgel, természetességgel. Napjainkra mind Petőfi, mind Arany számos verse vált a tananyag részévé. Ez a kötet ezt a kötelezőséget szeretné oldani, felváltva idézve a két költő irónikus, bosszankodó, gunyoros vagy csak egyszerűen vidám gondolataiból, fűszerezve a kötet oldalaira újabb és újabb humorszilánkokat csempésző rajzokkal.

Arany János - Arany ​János válogatott balladái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - Arany ​János kisebb költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arany János - A ​magyar irodalom története rövid kivonatban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók