Ajax-loader

Sarbu Aladár könyvei a rukkolán


Sarbu Aladár - Töredék
Az ​álmemoár hősei egy bányásztelepülés lakói, munkások és vezetők, eseményanyaga pedig legközelebbi múltunk negyedszázados történetének gócpontjai köré sűrűsödik. Emberi alapszituációk időszerű értelmezésének szükséglete parancsolja a művészre mindig az ún. elcsépelt témák újrateremtését. Így mesélteti el Sarbu Aladár is az álmemoár pszeudo-szerzőjével a maga és bányász barátja történetét. Két közéleti ember sorsfordulóit a változó világban. Más-más időben, más-más történelmi, társadalmi körülmények között teremtődik meg a bányász és a pártember sorsának párhuzamossága, a kudarcokat faggató miértekre adott válasz sokértelműsége, a látszólag egyszerű emberi sorsok bonyolultsága. Az egyiknek minden lehetőség megadatott az önképzésre, de elmulasztja, mert a kor szelleme és az őr eredendő lelki tunyasága mindig a kényelmesebb megoldások felé tolja. Bányász barátának ellenséges indulatok és intirkák gátolják szakmai továbbjutását, anélkül azonban, hogy emberi értékeik csökkennének, vagy hogy az elszenvedett kudarcok, vereségek következtében elszemélytelenedett, magányos emberekké válnának. A miértekre adott válaszokból olvasható ki az írói mondandó időszerűsége: az életformaváltással együtt járó lelki kataklizmák ambivalenssé teheti a tenni gyáva vagy éppenséggel tehetetlen jó szándékot éppúgy, mint a lélektetlül kiszámított, kicentizett jólétkutatást vagy boldogságrecepteket.

Sarbu Aladár - Tájkép ​tóval
Az ​1950-es évek Gallyasfalván, a lélegzetelállító aprólékossággal ábrázolt kis bányászfaluban, valahol a Pilisben. Hoportyán, a narrátor és gyermekkori szerelme, Kata a falu perifériáján nevelkednek és érkeznek el a felnőttkor küszöbére. Itt keveredik szerelembe a vonzó és fiatal kata és Suba, aki a filmgyárban kaszkadőrként alkalmi munkákból tartja el magát. Suba a forradalom után menekül Gallyasfalvára, és elhiteti a szép hangú lánnyal, hogy a fővárosban énekesi karrier vár rá. Kata elszökik hazulról. Amikor a vidék mindenki által szeretett öreg mészégetőjét egy őszi reggelen holtan találják, a gyanú Subára és katára terelődik, akik a gyilkosság hajnalán feltűntek Gallyasfalván. Hamar elfogják őket. A rendőrségi helyszíni szemle során egy óvatlan pillanatban Kata apja agyonlövi lánya tönkretevőjét, majd eltűnik.

Sarbu Aladár - Joseph ​Conrad világa
A ​Lord Jim, a Nostromo, a Narcissus négere, az Ifjúság, a Tájfun - egy hasnolíthatatlan világú művész hasonlíthatatlan varázsú remeklései. A többnyire egzotikus környezetben, kiélezett helyzetben zajló történetekben Conrad a hűség, kitartás, munka, önfeláldozás törvényeivel szembesítve méri meg az embert, akinek tragikus bukása parancsolóan éles fénnyel világít rá a fenti törvények szerinti élet lehetőségére, szükségességére.

Sarbu Aladár - Henry ​James világa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sarbu Aladár - Dr. Fonyódi Jenő - Tesztek ​a nyelvvizsgán - Angol 1. középfok
Az ​Akadémiai Kiadó RIGÓ NYELVVIZSGAKÖNYVEK sorozatának újabb kötete is az Idegennyelvi Továbbképző Központ által szervezett középfokú nyelvvizsga anyagait tartalmazza. Újdonsága, hogy - eltérően más tesztkönyvektől - a benne szereplő 20 feleletválasztós teszt (összesen 1000 tesztkérdés) mindegyike a Rigó utcai nyelvvizsgaközpont tényleges feladatbankjából származik. Ugyancsak a nyelvvizsgára való sikeres felkészülést segíti, hogy e tesztgyűjtemény nemcsak feladatokat tartalmaz, hanem bemutatja a tesztek összeállításának és értékelésének szempontjait is. A nyelvtanulókat részletes megoldási kulcs segíti az önellenőrzésben.

Sarbu Aladár - Egyetem
Az ​angolszász világban fölötte gyakori, hogy egy-egy egyetemi oktató, professzor humorisztikus regényben vagy regényszerű beszámolóban űz csúfot a tudósvilágból, az egyetemi élet visszásságait, abszurditásait, a tudósok emberi esendőségét, vakságát, ostobaságát kipellengérezve. Hazánkban talán Sarbu Aladár (az ELTE angol tanszékének professzora) műve az első példa erre a regényválfajra. Az Egyetem fergetegesen kacagtató mű, amely - a hasonló angolszász művekhez képest is - egyúttal kisenciklopédiája az egyetemi életnek, nem a hallgatók felől, nem is őket állítva a középpontba, hanem az oktatók, kutatók, a tudósok vonatkozásában. Nem kulcsregény az Egyetem, bár a hazai tudományos (elsősorban filológiai) világban járatosak rá-ráismerhetnek nemcsak egy-egy figurára is, hanem fergeteges szatírája az "egész" hazai tudományos világnak: az oktatásnak, a kutatásnak, az adjunktusi, docensi, professzori karrierizmusnak, az akadémikusi szenilitásnak, a tudományos publikációk technikáinak, a tudományos minősítés visszásságainak stb. A regény humorát jelentősen fokozza, hogy a mű a pártállam utolsó esztendeiben játszódik, amikor érvényesek ugyan még a régi normák, de már megjelentek az újak is (egyik sem jobb a másiknál - a szerző szerint -, illetve mindkettő egyaránt végtelenül komikus). Vidéki egyetem bölcsészkarán játszódik a történet, de a szerző látószögébe bőségesen belefér a fővárosi egyetemi élet is. - Kitűnő, remekül szórakoztató regény, de humorát inkább csak azok fogják igazán érteni, akik valamelyest ismerik az egyetemek belső életét.

Sarbu Aladár - Tűnődő ​- Politikai gyermekregény
Hogy ​Sarbu Aladárnak kitűnő érzéke van a nehezen megítélendő időszakok megjelenítésére, átvilágítására és ezzel egyidejűleg a távolságtartó irónikus szemléletre – már bebizonyította. Első regénye a Töredék, amely 1983-ban jelent meg, a háború utáni negyedszázadot fogta át. Az 1995-ben megjelent Egyetem a rendszerváltás időszakában idézett megy egy fiktív egyetemi miliőt. Új regénye néhány évtizeddel korábban játszódik: a negyvenes-ötvenes évek fordulóján, amikor a történet gyermek hőse megkezdi iskoláit, s eljut a nyolc általános befejezéséig, a továbbtanulásig. Cser Flórián éli társaival együtt a vidéki-falusi és családi kisközösség hétköznapi életét; iskolába jár, ministrál a vasárnapi misén, igyekszik a pap intelmeit betartani, csavarog a telepi gyerekekkel, hallgatja felmenőik vasárnapi vitáit, elkövet néhány gyerekcsínyt, magas fáról nézi végig Rákosi Mátyás látogatását, mert minden látni akar. Egyetlen dologban különbözik társaitól, sőt szüleitől is: állandóan figyel, élményeit, benyomásait – melyek inkább érzelmiek, mint tudatosak – elraktározza. S élénk fantáziája lévén, ütközteti, keveri a vélt és valós történeteket. „Flórián elméje pásztázó, fürkésző, nyugtalan volt. Ugyanezt felmenőiről nem lehet állítani. Azzal törődtek csak, amit eléjük mosott az idő, a többit veszni hagyták...” S mit őrzött meg mindebből az érzékeny és fogékony gyermek? Ezt tudjuk meg Sarbu Aladár kitűnő regényéből. Tanulság és élmény elolvasni.

Sarbu Aladár - The ​Study of Literature
The ​study of literature has been an integral part of academic education for over a century now. Owing to its medium, language, literature is a major component of degree courses in foreign languages, of which English is by far the most popular today. Like other academic disciplines, the study of literature is a highly specialized intellectual pursuit. It has its own conventions, terminology, frames of reference and theoretical paradigms, which serious students ignore at their peril. By surveying the major subdivisions of the field in a British and American context, this book offers the reader systematic guidance to literary rhetoric (including rhythm, metre and the figurative uses of language), genre theory, old and new schools of theory and criticism as well as the history of the academic study of English and American literature in Britain, the United States and Hungary. Ideally, the reader to profit most from this Introduction is the student of English working for a degree within the academic framework that Hungarian universities and colleges provide, as is reflected by the structuring of the book and by the incorporation, where warranted, of material from Hungarian sources. The division of the text into manageable units, the detailed table of contents, the frequent summaries as well as the index of names and titles make The Study of Literature reader-friendly and easily accessible.

Kollekciók