Ajax-loader

Péter Ágnes könyvei a rukkolán


Péter Ágnes - Roppant ​szivárvány
Ez ​a könyv négy egymással összefüggő témát tárgyal, négy olyan kérdést, mely legtisztábban mutatja meg a romantika belső ellentmondásait, ugyanakkor a legszervesebben kapcsolja a romantikát annak a "szabadságharcnak" a történetéhez, melyet a felvilágosodás óta a mai napig az európai gondolkodás vív a Lét lehetőségeinek tisztázásáért. A négy fejezetben _a nyelv, a természet, a szabadság_ és _a szépség_ romantikus értelmezését gondolja át, s ennek az értelmezésnek előzményeire és következményeire mutat rá.

Péter Ágnes - Keats ​világa
John ​Keats (1795-1821), az angol romantikus költők nagy triászának legifjabb tagja afféle mesebeli legkisebb fiúként indult: főrendi társaival szemben az ő apja béristálló-tulajdonos volt, ő maga korán árvaságra jutott. Anyagi gondok és tüdőbaja szorongásában konok elszánással szentelte életét a költészetnek. A lázas tanulóévek után érett alkotó munkára alig néhány éve maradt, mégis művészi erejének e páratlan összpontosítása olyan remekműveket hozott létre, mint a Hyperion, a Hyperion bukása, a Szent Ágnes-este című epikus költemények és az utókor által talán legmagasabbra értékelt ódák. A grandiózus pózokat öltő Byon színpaidas vagy az éteri és eksztatikusan szárnyaló Shelley zenei költészete mellett Keats lírája erősen képi ihletésű. Küzdelmes életét végigkövetve érthető, és nemcsak afféle romantikus programgondolat, hogy a költői-művészi alkotás lényegét a képzelet szárnzalása révén fölidézett syépségben látta. Keats felfogásában az esztétikum az erkölcs hordozója is: a mulandóság fájdalma és az örökkévaló Szépség így oldódik harmóniába.

Péter Ágnes - William ​Blake illusztrációi a Jób könyvéhez
...ezentúl ​egybeforr ég, föld s pokol... Annak ellenére, hogy Babits Mihály már 1918-ban fordított tőle, hogy már 1928-ban megjelent az első mélyenszántó magyar tanulmány róla Szerb Antal tollából, hogy mind Babits, mind Szerb Antal érdekes portrét rajzolt róla irodalomtörténetében, hogy 1959-ben az angol romantikus költők közül elsőnek épp az ő verseiből jelent meg tudományos jegyzetapparátussal és bevezető tanulmánnyal ellátott gyűjteményes kiadás, amelyben a magyar prozódia olyan virtuózai készítették el az új fordításokat, mint Weöres Sándor, Gergely Ágnes vagy Orbán Ottó, hogy a modern magyar képzőművészet és költészet rendkívüli alakja, Kondor Béla mesterének tekintette, hogy az 1980-as évek óta egy kandidátusi disszertáció és - csak az ELTE Anglisztika Tanszékén - negyvennégy sikeres szakdolgozat készült művészetéről, mégis ez az első magyar nyelvű, könyv terjedelmű tanulmány, amely azzal az ambícióval született, hogy William Blake költői, festői, grafikai és illusztrátori életművét képzőművészeti és költészettörténeti vonatkozásában egyszerre tárgyalja, s az empirikus tények és az eszmei valóság összeegyeztetéséért vívott küzdelmét s annak konklúzióját, a szimbolikus ábrázolásmód igazolására kidolgozott teológiai álláspontját elhelyezze az európai és az angliai romantikus jelenségek körében. A tárgyalás előterében Blake-nek a Jób könyvéhez pályája végén, 1825-ben készített metszetsorozata áll. A modern műkritika e sorozatot technikai színvonalát és allegorikus részleteinek gazdagságát tekintve Albrecht Dürer művészetéhez, a sugárzó és vibráló fényeffektusaira hivatkozva Rembrandt rézkarcainak világához hasonlítja. Blake Jób-értelmezésének gondolati összetettsége okán pedig ezek a lapok Blake saját nagy összefoglaló műveivel, kései próféciáival állíthatók párhuzamba.

Péter Ágnes - Neurológia, ​neuropszichológia
A ​könyv a neurológia azon vonatkozásait tárgyalja elsősorban, amelyek az idegrendszer magasabbrendű működésének: a humánspecfikus funkcióknak, illetve a személyiség pszichés komponenseinek a károsodását érintik. Elsősorban a pszichológia szakos hallgatóknak készült.

Lukács Ernőné - Péter Ágnes - Tarján Rezsőné - Tarkabarka ​fizika
Hogyan ​lehet a tüzet tűzzel oltani? Miért képtelenség az örökmozgó? Lehet-e forró a jég? Mi minden újat tudunk a Jupiterről? Hogyan lehet munkára fogni a napsugarat? Hogyan működik a sztereó rádió? -Ilyen és hasonló kérdésekre kap választ, aki végigböngészi ezt a könyvet. Nincsenek benne képletek, bizonyítások, az olvasó mégis bonyolult jelenségek magyarázatát érti meg a játékos, tarkabarka ötletek e gyűjteményéből. A szórakoztató könyvecske , melynek újabb kiadását a tudomány sok új vívmányának ismertetésével egészítették ki a szerzők, hasznos tanulságos olvasmánya a magasabb osztályba járó tanulóknak és az érdeklődő felnőtteknek egyaránt.

Kollekciók