Ajax-loader

Lábady Tamás könyvei a rukkolán


Lábady Tamás - A ​magánjog általános tana
Lábady ​Tamás műve ablakot nyit a magánjog végtelensége felé és megmutatja, hogy az ember által adott szabályoknak vannak emberen és az emberi együttélésen túli dimenziói is, és ez alapján ismerhetők meg a magánjog szépségei és határai, végtelen gazdagsága és gondolatvilágának mélységei. A szerző könyvének minden egyes sora és gondolata hiteles és igaz, és nem csak a jog absztrakt világában, tantermekben és tudósvitákban bír értékkel, hanem megélt bölcsességből és praktikus válaszokból táplálkozik, és ezen túl életünk esetlegességét tükrözi, sőt, bíróként meghozott ítéletekben valóságunk szerves részévé, történelemmé változhat. A mű minőségében, igényességében, tudományos alaposságában és egyediségében Szladits Károly nevével jelzett polgári iskola hagyományát viszi tovább a 21. század magánjog tudományában. A munka felépítése, szerkezete, a magánjog értelmezése és magyarázata Lábady Tamásnál olyan intellektuális eleganciában és kulturális összefüggésekben kerül előadásra, amely olvasmány nem csak a magánjog, hanem az európai kultúra további értékeivel is megismertet bennünket. (Csehi Zoltán)

Lábady Tamás - A ​magyar magánjog (polgári jog) általános része
A ​Szladits Károly szerkesztette Magyar magánjog óta első ízben jelent meg a teljesség igényével írott mű a magyar magánjog általános részéről, a polgári jog alaptanáról. A szakmai körökben megjelenése óta töretlen sikerű tankönyv és szakkönyv tárgyalja a magánjog európai (és magyar) fejlődéstörténetét, intézményi alapjait és napjaink modern magánjogát. Végigvezet a polgári jog forrásanyagán, nagyívű összefoglalását adja a jogalkalmazásnak és a bírói jogfejlesztésnek, átfogó képet rajzol a magánjog dinamikájáról: a jogviszonytanról és a jogi tények világáról. Óriási irodalmi apparátus, a Polgári Törvénykönyv, továbbá a bírói gyakorlat felhasználásával bizonyítja és támasztja alá definícióit, teorémáit, megállapításait. Az írás műfaját tekintve tankönyv ugyan, de nemcsak tananyag, hanem a magyar civilisztikatudomány egyik jelentős elméleti alkotása. A jogalkalmazás gyakorlói, a bírák, ügyvédek, közjegyzők számára is nélkülözhetetlen kézikönyv.

Barzó Tímea - Lábady Tamás - Navratyil Zoltán - Csehi Zoltán - Kenderes Andrea - Családjog ​a 2013. évi V. törvény alapján
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók