Ajax-loader

Bertolt Brecht könyvei a rukkolán


Bertolt Brecht - Három ​színmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - A ​háromgarasos regény
Az ​államtitkár, aki némi provízióért megvásároltatja az állammal a roncs hajót, a rendőrkapitány, aki csekély sáp ellenében összejátszik a bandafőnökkel, revolverező újságírók, korrupt bankárok (van-e másféle?), magzatelhajtó orvosok, püspök, aki megáldja a kizsákmányolókat, házasságtörés "koldusgyár" - ez Brecht szatírájának világa. A londoni alvilág világa, a kapitalista rend "köztiszteletben álló" alakjainak világa. Görbe tükör ez, amely mégis kegyetlen pontossággal tükrözi egy farkaserkölcsű világ valódi arculatát, az álszentek gyülekezetét, akiknek semmi sem szent - a zsebüket kivéve.

Bertolt Brecht - Julius ​Caesar úr üzletei
Regénytöredék ​- mondja a címlap és mindjárt hozzátehetjük: Brecht egyik legutolsó, posthumus írása. Alapötlete a második világháború idején fogant, a negyvenes évek vége felé meg is jelentek egyes részei, de a teljes koncepció megvalósítását megakadályozta a szerző halála. Ám ami ránk maradt a regényből, az önmagában is nagyszerű alkotás. Brecht teljesen kiforrott művészetének gigantikus fintora az önmagát túlélő burzsoá társadalom felé. A könyv látszatra évezredek távolába tekint. De hogy mégis félreértés ne essék, erről godoskodik művészi fegyvertárának egy jellegzetesen brechti darabja,a célzatos-tudatos anakronizmus. Brecht a szatíra éles ollójával könyörtelenül megnyesegeti azt a tündöklő palástot, amelyet a régi történetírás és a legenda szőtt Julius Caesar alakja köré. Az olvasó előtt megjelenik a fülig eladósodott és pénzéhes Caesar, úgy, amilyennek Rarus nevű okos rabszolga-titkára és Mummlius Spicer, az egykori bírósági végrehajtó látja. Caesar, a tönkrement arisztokrata felismer a római "City" egyre növekvő befolyását és hatalmát, ezért a demokrata párthoz csatlakozik. A római pénzvilágnak hol egyik, hol másik csoportját szolgálja ki a "tömött borítékok" reményében. Valóságos politikai kaméleon, ügyesen megnyergeli a különféle áramlatokat, s ha anyagi érdekei úgy kívánják, habozás nélkül cserbenhagyja szövetségeseit. Így emelkedik egyre magasabbra. Brecht mulatságos politikai szatírában mesterien rajzolja meg az antik Róma politikai korrumpáltságát - s ugyanakkor félszemmel az olvasóra kacsint, mintha ezt mondaná: "Nemcsak az ókorban volt ez így, nemde, nyájas olvasó?"

Bertolt Brecht - Koldusopera
"A ​nagy sikert a Koldusopera (Dreigroschenoper, 1928) című zenés darab hozta meg Brechtnek. John Gay 18. századi darabja szolgáltatta hozzá a mesét és a figurákat, amint általában véve jellemző volt Brechtre, hogy témáit másoktól kölcsönözte. Számos darabja csak átdolgozás volt, de persze éppen az átdolgozás hogyanján volt bennük a hangsúly. A Koldusopera hőse, Macheath - az egyik népszerű magyar fordításban Bicska Maxi - nagystílű, profi bűnöző és bandavezér, aki szakmájának olyan „köztiszteletben álló”, fehér kesztyűs mestere, mint akármelyik tekintélyes polgár vagy üzletember a maga mesterségének. (...) A Koldusopera kihívóan pimaszul és maradandó érvénnyel hirdeti a polgár leplezett és a bűnöző nyílt rablásának lényegi azonosságát, és ez részben azoknak az ironikus dalbetéteknek, songoknak köszönhető, amelyek egyrészt az „opera”-jelleget parodizálják, másrészt a történtek csúfondáros-keserű tanulságait fogalmazzák meg. Zenéjüknek, amelyet Kurt Weill szerzett, nagy része volt a Koldusopera világsikerében." (Fazekas Project)

Bertolt Brecht - A szecsuáni jólélek
Bertold Brecht német író, a XX. századi dráma nagy megújítója, aki a hagyományos színház világa helyett az elidegenítés módszerével kívánta a színházat megújítani. Azt akarta, hogy a nézők aktív részesei legyenek az előadásnak, ne éljék bele magukat a cselekménybe, hanem mindvégig egy kicsit kívülről figyeljék az eseményeket, és az író által feltett kérdésekre maguk keressenek választ. Szecsuáni jólélek című darabjának alapproblémája, hogy hogyan lehet valaki jó, egy romlott társadalomban. A darab Kínában, Szecsuán tartományban játszódik, de bárhol másutt is játszódhatna. Úgy kezdődik, mint egy népmese, sokszor meg olyan, mint egy kabaré, azután elindul egy kegyetlenül szép szerelmi történet, de mielőtt észbe kapnánk, már úgy sodor magával, mint egy krimi. A drámát az író nem zárja le, a megoldást a közönségnek kell megtalálnia.

Bertolt Brecht - A kaukázusi krétakör
Az anyaságért vetélkedő két asszony küzdelme az Ótestamentumból ismert Bölcs Salamon ítéletéből. Az író ebben a darabjában az anya és a gyermek kapcsolatának problematikájával a szegények jogaira, igazságára, a hatalom és a javak birtoklásának a kérdésére, az ember valódi hovatartozására világít. A darab végén a bölcs bíró ítélete dönti el a vitát - kié legyen a gyermek - megnyugtatóan.

Bertolt Brecht - Die ​Dreigroschenoper
Brecht ​zielt mit der Dreigroschenoper auf die Entlarvung der korrupten Bourgeoisie. Auf der einen Seite erscheint der Bettlerkönig Peachum als Musterbeispiel des Geschäftemachers, für den Not und Armut nichts anderes sind als Mittel zum Zweck; auf der anderen Seite entpuppt sich der skrupellose Verbrecher Mackie Messer als Prototyp sogenannter bürgerlicher Solidität. Peachum mobilisiert die Bettlermassen, organisiert eine Demonstration des Elends und droht, den Krönungszug zu stören, falls der korrupte Polizeichef Tiger-Brown sich weigern sollte, Mackie Messer zu verhaften, der Peachums Kreise störte.

Bertolt Brecht - Jó ​embert keresünk
A ​Katona József Színházban került nemrég színre ez a színjáték, mégpedig nagy sikerrel. Bertolt Brechtet eddig eléggé indokolatlanul elhanyagolta a magyar színpad és könyvkiadás, holott egész tevékenységével, mint költő, író, drámaíró, mindig a tömegek érzelmeit fejezte ki. Éles társadalomkritikájánál, szocialista világnézeténél fogva a magunkénak valljuk. Akik látták eddig játszott műveit, nemcsak a magukénak vallják Brechtet, hanem meg is szerették magasrendű művészetéért, mely valóság és költészet, humor és érzelem, szatíra és megértés megragadó vegyüléke.

Bertolt Brecht - Santa ​Giovanna dei Macelli
Siamo ​a Chicago, capitale dell'industria della carne in scatola, durante la terribile crisi economica del 1929. Il magnate Pierpont Mauler cerca di salvarsi stritolando nelle sue speculazioni gli altri azionisti, le ditte concorrenti, i fabbricanti di carne, gli allevatori di bestiame, i piccoli risparmiatori. Mauler ama atteggiarsi da filantropo, ad anima tormentata da drammi di coscienza, invece è mosso solo da ragioni di guadagno. Di contro a Mauler c'è la classe operaia sulla quale ricade il peso maggiore della crisi: fabbriche che si chiudono, salari decurtati, sanguinose repressioni poliziesche degli scioperi. Terzo elemento della scena un'organizzazione religiosa, l'esercito della salvezza che va predicando l'umiltà e la preghiera per i quartieri poveri. Giovanna Dark, la più zelante tra questi missionari, tenta di convertire Mauler alla carità cristiana, quest'ultimo si serve di lei per i suoi giochi demagogici, e per ottenere dei finanziamenti. Nell'intrico della vicenda Giovanna, involontariamente, cade in un trabocchetto dei padroni e causa indirettamente la sconfitta degli operai. Morirà nel rimorso.

Bertolt Brecht - Das ​Leben des Galilei
Schauspiel. Das ​Buch wurde um 1938/39 geschrieben, erzählt aber eine Geschichte die um 1609 begann. Das Leben des berühmten Galileo Galilei ist der Grundstein des Buches.

Bertolt Brecht - Színművek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Kalendárium
A ​nagy szocialista író nemcsak, mint színpadi író és lírikus alkotott egészen újat, egyedit. A magyar olvasóközönség előtt jórészt ismeretlen elbeszéléseinek és verseinek itt átnyújtott kis gyűjteménye, amelynek minden egyes históriája híven őrzi mondanivalójában és kifejezési formájában a brechti jellegzetességeket. Ezeknek a históriáknak mindegyike mély bölcsességet rejt magában, de ezt nem rágja, mint kész igazságot az olvasó szájába, inkább gondolkodásra késztet.

Bertolt Brecht - Háborús ​kiskáté
Századunk ​egyik legnagyobb írójának ez a magyarul mindeddig ismeretlen műve a legszigorúbb mércével mérve is remekmű. Brecht, barátai és közeli ismerősei tanúsága szerint, a világháború kitörésének napjától szenvedélyesen gyűjtötte dániai, majd amerikai emigrációjában a háborús újságcikkeket, fényképeket, dokumentumokat. Ebből a fél könyvtárra való gazdag anyagból válogatta össze 1954/55-ben, élete alkonyán a Háborús kiskáté (jobbára angol, amerikai és svéd lapokból kiollózott) fotóanyagát. A fényképeket mintegy képaláírás gyanánt négysoros versekkel - ahogy maga nevezi: verses kommentárokkal - látta el.

Bertolt Brecht - Bertolt ​Brecht versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Keuner ​úr történetei
Keuner ​úr: a kisember és a nagy tanító, Szókratész XX. sz-i utóda, Brecht alteregója. "Akárkisége" arra tanít, hogy mindannyian követhetjük példáját.

Bertolt Brecht - József Attila - Leopold Lewin - Vojtech Mihálik - Aurora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Friedrich Dürrenmatt - Arthur Miller - Tennessee Williams - Drámák
Ungvári ​Tamás színműfordításait összegyűjtő sorozat e kötetében négy nagysikerű, mára klasszikussá érett modern dráma olvasható, mesteri magyar tolmácsolásban. Arthur Miller: Az ügynök halála, Bertolt Brecht: Galilei élete, Dürrenmatt: A fizikusok, Tennessee Williams: A tetovált rózsa - a 20. századi színpadi művek legjava, melyek időtállóságát jól mutatja, hogy mind a mai napig gyakran szerepelnek a világ színházainak repertoárjában. Ungvári utószava olyan magyar színháztörténeti áttekintés, mely a hazai színpadok legemlékezetesebb alakításait, meghatározó pillanatait meséli el, fotókkal is felidézve a legnagyobb színművészek -többek közt Latinovits Zoltán, Bessenyei Ferenc, Tímár József, Psota Irén- korszakos szerepeit. "A fordítás az eredeti szöveg fölé húzott háló. Az új szöveg akkor önálló alkotás, ha hűtlen hűségben követi az eredetit. A fordítót kettős kötöttség húzza. A választott mester szövege, annak nyelvi környezete, a kulturális szövet, amelyet az eredeti varrt hozzá a szitához, a vászonhoz, a szabásmintához, egy adott s korábbi előadáshoz. Azután ott a második mágnes. Az anyanyelv szívóhatása, lélegzete, mondatszerkezete. A győzelem az, ha a kettős kötöttségből egy harmadik egység jön létre. Egy új, az eredeti sorvezetője nélkül is önálló szöveg, amelyik immár a nemzeti folytonosság részévé válik, idegenből a sajátunkká szervül". A kötet szenzációja, hogy Tennessee Williams: A tetovált rózsa című drámája most először jelenik meg magyar nyelven könyv alakban! A sorozatban eddig megjelent: Arthur Miller: Üvegcserepek.

Bertolt Brecht - Politikáról ​és társadalomról
E ​kötetben nem a drámaíró vagy a lírikus Brecht szól az olvasóhoz - ezúttal a gondolkodó, a filozófus, az ideológus és a vitriolba mártott tollú publicista alkotóműhelyébe nyerünk bepillantást. Az 1919 és 1956 között írt, tanulmányoknak is beillő cikkek, a témák széles skáláját érintő jegyzetek, vázlatok, sőt még a töredékek is egy rendkívül sokoldalú, mindenben alaposan tájékozott és szellemesen fogalmazó alkotónak élet- és társadalomfelfogását tükrözik vissza. Igen gyakran paradox tartalmú, aforizma formájú mondatai újra meg újra továbbgondolkodásra ösztönöznek, csakúgy, mint Az ember természetéről szóló tanköltemény című poémája, mely az egyes témákhoz illő részletekben került bele a könyvbe. A szerteágazó, gazdag anyagból nehéz kiemelni egy-két témakört. Mégis azt mondhatjuk, hogy a két legellentétesebb ideológiai, társadalmi, gazdasági és politikai rendszerrel, azok képviselőivel - a nácizmussal és a náci vezérekkel, illetve a Szovjetunióval és vezetőivel - foglalkozó, olykor prófétikus cikkek, jegyzetek a legizgalmasabbak. A mintegy háromszáz kisebb-nagyobb írás új oldaláról mutatja be Brechtet, és kiegészíti a róla eddig alkotott képet.

Bertolt Brecht - Gesammelte ​Gedichte
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Bertolt ​Brecht színművei I-II.
A ​szocialista drámairodalom klasszikusának egész pályáját bemutató, huszonnyolc drámai művet magában foglaló kiadvánnyal első ízben kap teljes képet Bertolt Brechtről a magyar olvasó. A Magyarországon - színházban vagy rádióban - eddig bemutatott darabokon kívül megismerkedhet a fiatal Brecht színműveivel s néhány érdekes, nemcsak a szerző, hanem a történelem egy-egy korszakát markánsan jellemző tandrámája is. Mintha az utóbbi negyven év történelmén át vezetne kézen fogva, mulattatva, tűnődésre késztetve egy zseniálisan okos költő, aki úgy nyújtja a szépet, hogy mindig aláhúzza, nyomatékosan kiemeli azt, ami igaz. Életismerete, pártossága, tartalmi és formai újításainak páratlan lendülete adja műveinek lenyűgöző erejét - nemcsak színpadon, hanem könyv alakban is.

Bertolt Brecht - Julius ​Caesar úr üzletei és más történetek
A ​kötet Bertolt Brecht prózai írásaiból nyújt válogatást az olvasónak, ez a műfaji megjelölés azonban rendkívül sokféle, terjedelmében, megformálásáb an egyaránt különböző művet foglal magába. Címadó regénye történelmi hitelű írás, amely az antik történelmen keresztül frappánsan ábrázolja az író saját korának visszásságait. A próza keretei közé tartoznak a kötet rövidebb lélegzetű darabjai is, az "Egy ökölvívó önéletrajza" című kisregény-töredék éppúgy, mint jó néhány elbeszélés vagy modern példázat - és prózai írások az anekdotikus szövésű, filozófiai csattanóra kihegyezett Keuner-történetek is.Ami ezt a sokféleséget egységesen jellemzi, az a kötetet átható szemlélet, az "idegen pillantás", az a megszokottól eltérő látásmód, amely -az író megfogalmazásában - mint "elidegenítő hatás" vált drámaelméleti, irodalmi fogalommá.

Bertolt Brecht - Mutter ​Courage und ihre Kinder
Mutter ​Courage und ihre Kinder ist ein Drama, das 1938/39 von Bertolt Brecht verfasst und 1941 in Zürich uraufgeführt wurde. Es spielt im Dreißigjährigen Krieg zwischen 1624 und 1636.

Bertolt Brecht - Állítsátok ​meg Arturo Uit!
Bertolt ​Brecht színdarabját 1941-ben, finnországi száműzetésében fejezte be. Eredeti címe: Arturo Ui feltartóztatható felemelkedése (Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui), amely magyarul kissé szögletesen hangzana, jelzi a darab egyik fontos üzenetét: a "karfiolkirály" hatalomra jutását és bűnszövetkezetének fondorlatos kiépülését meg lehetett volna akadályozni. A mű a náci diktatúra erőszakos berendezkedésének tapasztalatából született. Lenyűgöző művészi erővel ábrázolja mindenfajta önkényuralom megerősödésének, működési törvényeinek, cinikus mohóságának és elvetemült vakságának természetrajzát.

Bertolt Brecht - Irodalomról ​és művészetről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Munkanapló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - Drámák
"-Mindenki ​tudja - mondogatta Peachum -, hogy a vagyonosok búntetteit semmi sem védi jobban, mint a valószínűtlenségük. A politikusok is csak azért fogadhatnak el pénzt, mert mindenki azt képzeli róluk, hogy ők finomabb, átszellemültebb módon űzik a korrupciót, mint ahogy valójában teszik. Ha valaki olyannak festené le visszaéléseiket, amilyenek, nevezetesen egészen otrombának, azt mondaná mindenki: "Micsoda otromba alak!" - értvén rajta az elbeszélőt. Pedig csak az otrombaság hat ebben az esetben, éppen mert valószínűtlen! Gladstone úr a legnagyobb lelki nyugalommal felgyújthatná a Westminstert, és kijelenthetné, hogy a konzervatívok műve volt. Persze ezt senki nem hinné el, mert az eglsz világ úgy gondolkodik, hogy a konzervatívok finomabb eszközökkel is elérhetik azt, amit akarnak, de azért Gladstone urat sem gyanúsítaná senki. Egy miniszter csak nem szaladgál petróleumos kannákkal! Persze, mondogatják a kisemberek, a gazdagok nem veszik ki csak úgy egyszerűen a mások zsebéből a pénzt! Valóban, a módszer és a kivitel tekintetében nagy a különbség aközött, ahogyan Rotschild úr megkaparint egy bankot, és egy közönséges bankrablás között. Ezt a gyerek is tudja! Én azonban azt is tudom: csak aki a bűnözést nagyban űzi, általában csak az követhet el kisebb gatetteket, anélkül, hogy elkapnák: bőven ki is használják ezt a lehetőséget."

Bertolt Brecht - Bertolt ​Brecht válogatott versei
Brecht ​csupán halála óta eltelt húsz év alatt lett nálunk ismert és - fokozatosan - népszerű, de sokáig csak drámai remekeit ismertük, szikár, intellektuális és látszólag elszántan költészetellenes verseit csak később kedveltük meg. Első megközelítésre tán némi furcsálkodást keltenek ezek a versek: bennünk is alkalmazta Brecht a darabjaiban érvényesülő "elidegenítés" elvét. Elidegenít bennünket a konvencionálistól, az üres pátosztól, az érzelmekbe vetett túlzott bizalomtól, az öncélú művészeti gesztusoktól. Vezérelve a hasznosság volt, a munkásság és a szocializmus ügyének pártos szolgálata, de minden szükkeblűség nélkül; példátlan tudatossággal felépült és bölcs humanizumust sugárzó életműve a költészet egy egésze új válfajának lehetőségét hirdeti. Kötetünket Brecht műveinek kiváló értője, Eörsi István válogatta és gondozta.

Bertolt Brecht - Über ​Politik und Kunst
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bertolt Brecht - A ​vágóhidak Szent Johannája
Bertolt ​Brecht műveit nem kell fémjelezni - a színdarabot is az időszerű mondanivaló, a mesteri dialektika, a hatásos gúny jellemzi. Az üdvhadseregbeli Johanna meggyőződik róla, hogy imával és ingyenlevessel nem lehet a nyomort és munkanélküliséget megszüntetni. A munkások oldalára áll. Ám kishitűségében, a tőkések ígéreteiben bízva, nem teljesít egy fontos megbízatást - a tervezett általános sztrájk összeomlik. A képmutató nagyvágók Johannát szentté avatják. A mű igen szemléletesen állítja elénk a haladó tőkés társadalmi rendet, mely már csak erőszakkal és kegyes csalással tudja magát fenntartani.

Bertolt Brecht - Kurázsi ​mama és gyermekei
Brecht ​1939-ben írt darabja a harmincéves háború idején játszódik ugyan, a kor kispolgárainak történetét írja meg: azét a kispolgárét, aki megélhetése érdekében újabb és újabb engedményeket tesz, míg végül túllép azon a ponton, amelyről még visszatérhetne.

Kollekciók