Ajax-loader

Sven Hedin könyvei a rukkolán


Sven Hedin - Belső-Ázsia ​küszöbén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sven Hedin - A ​rejtelmes India felé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sven Hedin - A ​vándorló tó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sven Hedin - Ma ​Csung-Jin menekülése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sven Hedin - A ​selyem útja I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sven Hedin - Pekingtől ​Moszkváig
Eredeti ​tervem az volt, hogy összefüggően s időrendben írjam meg földkörüli utamat, melyet a múlt évben tettem meg. De mivel hazaérkezésem után úgy éreztem, hogy az Oroszországról szóló leírás, amint a viszonyokat 1923 decemberében láttam, könnyen elavulhat, elhatároztam, hogy először Oroszországról fogok szólalni, azután kerül sor Amerikára és Kínára. Ez a könyv nem ad feleletet a bolsevizmus elveire, elméletére és gyakorlati megvalósítására vonatkozó kérdésekre. Csak egy gyors utazásról számol be Mongólián, Szibérián és az európai Oroszországon keresztül.

Sven Hedin - Ázsia ​sivatagjain keresztül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sven Hedin - Transzhimalája
A ​Magyar Földrajzi Társaság könyvtárának tizenkét kötetre tervezett első ciklussát ezzel a kötettel befejeztük. Ezzel a kötettel egyszersmind búcsút veszek a vállalat további szerkesztésétől. Felszaporodott egyéb teendőim és feladataim lehetetlenné teszik nekem, hogy azt a kedves és hasznos munkát, amely a nagy utazások eredményeinek a mi édes nyelvünkbe való átültetés eszközlésében közel tíz éven át reám háramlott, tovább is folytassam. A vállalat megerősödött; a következő ciklus számára elő vannak készítve az első kötetek ; derék kiadónk, az érdemes Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) könyvkiadó cég továbbra is kezeskedik, hogy a vállalat az eddigi komolyabb népszerű irányt fogja követni; olvasó közönségünk megszokta, megkedvelte kiadványainkat : megnyugvással engedhetem át tehát a szerkesztői feladatot fiatalabb erőnek, aki több időt fordíthat a szerkesztés munkájára, mint azt én a jövőben tehetném. Búcsút véve olvasóinktól, hálásan köszönöm azt a jóindulatot, amellyel kiadványainkat fogadta.

Sven Hedin - Ázsia ​szívében
Szent ​Iván napján, — 1899. évben —, az éjszakai nyár legszebb pompájának idején, hagytam el Stockholmot, hogy negyedik középázsiai utamat megkezdjem. A kikötő dúsan fellobogózott hajói a Szt. Iván ünnepét ünnepelték. Csak kevesen, szüleim, testvéreim s legközelebbi barátaim állottak a parton, midőn az Uleaborg gőzös megindult. Bármily viszontagságokat és nélkülözéseket kellett is három évi utamon elszenvednem: nehezebb napom ennél az elsőnél nem volt sohasem; mert a legnagyobb elszántság ahhoz kell, hogy attól a környezettől váljunk el, melyhez gyermekkorunk óta az élet legszentebb kötelékei kapcsolnak.

Sven Hedin - Az ​Északi sarktól a Déli sarkig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók