Ajax-loader

Varga Zsigmond könyvei a rukkolán


Varga Zsigmond - Újszövetségi ​görög–magyar szótár
Az ​Újszövetségben előforduló görög szavak magyar megfelelői és értelmezései

Varga Zsigmond - Az ​ősmagyar mitológia szumir és ural-altáji öröksége
Dr. ​Varga Zsigmond (1886-1956) jelen kötete gazdag életművének utolsó darabja. A szerző szumirológus, Kolozsvárott, Berlinben, Genfben és Utrechtben tanult, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen a keleti nyelvekből doktorált. 1920-tól tudományos érdeklődése a szumir (sumér) nép története és nyelve felé fordult. Ez a könyve az ismeretek hatalmas tárháza, gazdag adatgyűjteménye forrásértékű.

Varga Zsigmond - Ötezer ​év távolából
Nemzeti ​öntudatunk fejlődése mindig együtt jár a történeti irodalom iránti szélesebb érdeklődéssel, és annak tanulmányozása hozzásegíthet rég elfelejtett vagy szándékosan kiiktatott igazságok újragondolásához. A jelen kötet újranyomása is ezt a célt szolgálja, noha az eltelt közel hatvan esztendőben e kérdést, a sumir-magyar nyelvrokonságot emlegetni hazai "tudományos" körökben még Varga Zsigmond nevével kapcsolatban is igen veszélyes volt. Amikorra a szerző megjelentette az "Ötezer év távolából" című három nagy fejezetből álló korszerű tudományos művét, addigra az őt ért finnugrista rágalmazások lezajlottak és szinte végleg elhalkultak... A második világháború alatt és azt követően természetesen nem hozhatott áttörést rég begyöpösödött vonalas nyelvészek számára az odáig kitaposott új út Bár a szerző vádaskodás helyett így kesereg: "...egyedül a Magyar Tudományos Akadémia volt az, amelyik a kérdés tudós taglalásából s hivatásos műveléséből nem kért és nem vett magának oly részt, amilyen méltán megillette és joggal kötelezte volna." Ezzel a megállapítással és a jelen kötettel gyakorlatilag befejezettnek tekinthetjük a sumir-magyar, illetve a sumir-ural-altáji rokonság kutatásának tudományos fonalát - kivéve talán az emigrációba kényszerült némely nyelvészeti alapú kísérletet (Bobula, Csőke, Gosztony Kálmán) e tudományos fonal felvételére. A jelen kötetet és szerzőjét tehát az eltelt évtizedek során közreadott három jelentősebb sumir rokonságunkat dorongoló "munkában" sem cáfolni, sem pedig szertefoszlatni nem tudták, így a Varga Zsigmond által kitaposott ösvény várja mindazokat, akik a tudományos igazság tiszta útján kívánnak járni.

Kollekciók