Ajax-loader

Gink Károly könyvei a rukkolán


Gink Károly - Dorog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Gombos Károly - Örményország
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Esztergom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Kukorelly Endre - Budapest ​- Papírváros
A ​fotográfus Gink és a költő-író Kukorelly mintha nem ugyanabban a városban élne. Kettejük sajátos Budapest-képe felesel - vagy egészíti ki egymást - a kötetben.

Gink Károly - Keresztury Dezső - Európai ​pillanatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Hódmezővásárhely
Ez ​az album Gink Károly fotóművész képein keresztül mutatja be Hódmezővásárhely város épületeit, lakosait, környékét, tájait. A művészi látásmód még az itt élőknek is új szépségeket, rejtett, eddig meg nem figyelt részleteket, összefüggéseket tár fel lakóhelyükről. Műemlék, városkép, termelés, kultúra, ember és táj kap új jelentést ezeken a felvételeken. A könyv kitűnő ösztönző arra, hogy olvasói közelebbről megismerkedjenek ezzel a változatos karakterű várossal. Az ideérkezőknek segítséget nyújt a látnivalók rendszerezéséhez, a városnéző sétához. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, emléket állít a jövő nemzedéknek, az utókornak, városunk majdani lakóinak: íme, ilyen volt a XX. század harmadik harmadának kezdetén Hódmezővásárhely. Ezen túl esztétikai öröm is: szép fényképeket látunk. A képek magukban hordják értéküket. Mégis, mivel az emlékállítás, a dokumentálás is célunk, a kiadó és vele jelen sorok szerzője is úgy vélte, hogy néhány oldal múltról, jelenről, gazdaságról, kultúráról nem rontja, hanem kiegészíti a felvételeket.

Garai Gábor - Gink Károly - Mihail Trahman - Ölelkezők
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Keresztury Dezső - A ​kékszakállú herceg vára nyomán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Czagány István - A ​budavári Mátyás-templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Keresztury Dezső - A ​csodálatos mandarin nyomán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Hatvanhat ​portré
A ​kamera a fotóművész kezében Diogenész emberkereső lámpása, mellyel embert keres, talál és megörökít.

Gink Károly - 300 ​fénykép az életműből - 300 photos from the oeuvre
Albumunkkal ​a kortárs magyar fotográfia kiemelkedő alakjára emlékezünk. A válogatásnál elsőként azt a százhúst fényképet vettük figyelembe, melyeket még Gink Károly választott ki, halála előtt nem sokkal, életmű-kiállítására készülve. Ezt egészítettük ki a Az én világom és a Portrék c. albumokból kiemelt művekkel, a Mikrokozmosz-sorozat nyolc darabjával, valamint számos ritkán vagy egyáltalán nem publikált alkotással. Mindez csupán a jéghegy csúcsa. A Gink-életmű ennél sokkal gazdagabb...

Gink Károly - Turánszky Ilona - Azerbajdzsán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Vargha Balázs - Magyar ​várak
Vár ​állott, most kőhalom - a Himnusz e sora jelzi pontosan a magyar várak helyzetét. A történelmi Magyarország legjelentősebb emlékei, Pozsonytól Munkácsig és Vajdahunyadig a mai határokon kívül esnek. A megmaradtak nagy része rom, és pusztulásuk nem a törökök rovására írható; a magyar "rebellió"-tól - mellesleg nem ok nélkül - tartó Habsburg-csapatok rombolták le, robbantották fel őket. Alig van néhány olyan ép műemlék, mint például a siklósi várkastély vagy a gyulai téglaerődítmény. A fotóművészet - Gink Károly szeme és objektívje - azonban mégis képes arra, hogy érzékelhetővé tegye a láthatatlant. Vargha Balázs művelődéstörténeti esszéje és az egykori metszetek pedig megmutatják, milyenek voltak a mai kőhalmok akkor, amikor várként őrködtek a körülöttük fekvő falvak népének biztonsága felett.

Gink Károly - Keresztury Dezső - A ​fából faragott királyfi nyomán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Cs. Tompos Erzsébet - Grúzia
Európa ​és Ázsia határán a Fekete-tenger és a Kaspi-tó között emelkednek a Kaukázus fönséges csúcsai. Itt, az égbe nyúló hegyek világában fekszik Grúzia, ez a küzdelmes múltú, romantikus ország. A Szuhumi mellett napvilágra került őskőkori fegyverek, az 5000 éves települések, a bronz- és vaskor tárgyai, a görög és római világ hatásáról tanúskodó műemlékek, a középkor templomai és palotái; az újkor jellegzetes stílusú, díszes épületei a grúz művészet rendkívüli tehetségének a bizonyítékai. E nép teremtő szelleme az évezredek során nagy értékű alkotásokkal gazdagította az egyetemes művészetet az építészet, a kőfaragás, a festészet, a szobrászat és az ipaművészet -- például az ötvösség -- terén egyaránt. E gazdag és szép ország sokszínű kultúrája és művészete, múltja és jelene Gink Károly magas színvonalú felvételeiben tárul a néző és az olvasó elé. Cs. Tompos Erzsébet tudós alapossággal, a nem-szakemberek számára is élvezetes stílusban írt tanulmánya megbízhatóan tájékoztat a műalkotások történetéről, és elemzi esztétikai értéküket. A Grúzia művészete című könyv a Szovjet Szocialista Köztársaságokat bemutató sorozatunk harmadik rötete. 127 fekete-fehér és 16 színes képpel.

Gink Károly - Magyarország
Színek, ​tájak, városok nyolcvan színes képpel.

Gink Károly - Vallomás ​Görögországról
A ​görög földre érkező látogató megnyugvással értesül róla: semmi akadálya sincs annak, hogy a szabadban - különösen ha régészeti szempontból érdekes területre lépett - tetszése szerint használja a nyakába akasztott fényképezőgépet. Sőt, még a múzeumokban is - ha megfizette a szokásos kiegészítő járulékot, és ha nem állít föl háromlábú állványt - annyit fényképezhet, amennyit akar. Így van ez rendjén azoknak a részéről, akiknek ősei először nyitották föl az európai ember szemét arra, hogy csakugyan lásson is... Persze, éppen ezen a táján a világnak olyan sok, és főként olyan sokféle látnivaló tárul az elfogulatlan szemlélő elé, hogy nincs az a gazdag fénykép-gyűjtemény, amely igazán be tudna mutatni a görög föld és a görög múlt ezernyi arca közül teljes egészében akár csak egyet is. Káprázatosan gazdag és szép - gondolja majd, aki ezt a könyvet lapozgatja - pedig ugyanakkor szerény és egyoldalú is ez a kezébe vett gyűjtemény. Annyi azonban feltétlenül kiderül az itt következő képekből, hogy az, aki ezekben örökítette meg útjának élményeit, nemcsak tanulmányozta, megismerte és megszerette az antik görögséget, hanem érdeklődésében, látásában mélyen azonosulni is tudott az ókor művészeivel. Éppen ez jogosította föl arra, hogy fényképezzen és fölvegyen gyűjteményébe olyasmit is, amit számtalanszor bemutattak már görögországi képeslapok, albumok, prospektusok, mert új oldalról látta ezeket, és volt új mondanivalója ezekről is. Azok, akik jártak már Görögországban, fölfrissítik majd emlékeiket, kiegészítik gyűjteményüket azzal, amivel újra találkoznak ebben a könyvben. Azok számára viszont, akik még csak várnak erre az élményre, előzetes fölkészülés ez az album.

Gink Károly - Eger
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Rubovszky Éva - A ​perzsa művészet évezredei
A ​Perzsia név hallatán önkéntelenül felmerül képzeletünkben Dárius mesés gazdagsága, a Kelet varázsos egzotikuma. A hatalmas birodalom hajdani fényét már csak az időmegőrizte emlékek tanúsítják, Kelet varázsát pedig a tájak és az ember teremtette környezet sugallja. Kötetünk szerzői ennek bemutatására vállalkoztak: a 2500 éves Perzsia történelmének és művészetének legfontosabb pillanatait, legjelesebb emlékeit villantották fel képekben és szövegben.

Gink Károly - Debrecen, ​Hortobágy
"Voltál-e ​már Debrecenben, barátom? Láttad-e e pusztai várost, vagyis e városi pusztaságot?" Ilyen szavakkal kezdi egyik levelet - kerek százhúsz évvel ezelőtt - Petőfi Sándor. E két név közül ma legföljebb csak az egyik illik már Debrecenre. Pusztai város, hiszen ma is a tiszántúli nagy síkság közepén fekszik, a messzi híres Hortobágy puszta szomszédságában, régi templomtornyai között egyre több karcsú gyárkéményt, sokemeletes "toronyházat" fúrva a magasba. A régi, laposan szétterülő nagyváros ezernyi apró földszintes házával, nyáron poros, télen sáros, szabálytalanul görbülő utcáival tünedezőben van. A 600 esztendővel ezelőtt városi rangra emelt Debrecen legalább ugyanilyen idős főutcája, amely régen csak tágasságával volt imponáló, most épül át modern bulvárrá.

Gink Károly - Kiss Ivor Sándor - Magyar ​tájak művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók